Geniet van de gepubliceerde site

⇐ maken en toewijzen van Enablement-bronnen

Bladeren naar nieuwe site bij publicatie

Nu de nieuwe site van de community en de bijbehorende bronnen en leerpaden zijn gepubliceerd, is het mogelijk om de zelfstudie Enablement te ervaren.

Begin door naar de weergegeven URL te bladeren wanneer u de site maakt, maar op de publicatieserver, bijvoorbeeld

Als de standaardstartpagina is ingesteld, moet u de site starten door naar http://localhost:4503/ te bladeren.

Wanneer de bezoeker van de site voor het eerst op de gepubliceerde site aankomt, is deze doorgaans nog niet aangemeld en is de site anoniem.

http://localhost:4503/content/sites/enable/en.html

chlimage_1-433

Anonieme sitebezoeker

Een anonieme sitebezoeker wordt direct de aanmeldingspagina voor deze persoonlijke communitysite voor activering aangeboden. Er is geen optie voor zelfinschrijving of aanmelden bij Facebook of Twitter.

Deze homepage bevat vier menu-items: Assignments, Ski Catalog, What's New en Discussions, maar geen kan worden bereikt zonder het ondertekenen binnen.

OPMERKING

Het is mogelijk anonieme toegang tot een enablement-site te verlenen zonder bezoekers van de site toe te staan zich te registreren.
Als een enablement-bron is ingesteld op show in catalog en allow anonymous access, kunnen anonieme sitebezoekers bronnen in de catalogus weergeven.

Anonieme toegang tot JCR voorkomen

Een bekende beperking stelt de inhoud van de site van de community aan anonieme bezoekers beschikbaar via jcr-inhoud en json, hoewel allow anonymous access is uitgeschakeld voor de inhoud van de site. Nochtans, kan dit gedrag worden gecontroleerd gebruikend de Beperkingen van het Schuiven als oplossing.

Voer de volgende stappen uit om de inhoud van uw site te beschermen tegen toegang door anonieme gebruikers via jcr-inhoud en json:

 1. Ga naar https://<host>:<port>/editor.html/content/site/<sitename>.html voor een AEM-auteur-exemplaar.

  OPMERKING

  Ga niet naar de gelokaliseerde site.

 2. Ga naar Page Properties.

  pageProperties-1

 3. Ga naar Advanced tabblad.

 4. Authentication Requirement inschakelen.

  site-verificatie-1

 5. Voeg het pad van de aanmeldingspagina toe. Bijvoorbeeld, /content/......./GetStarted.

 6. Publiceer de pagina.

Ingeschreven lid

Deze ervaring is gebaseerd op het feit dat gebruikers Riley Taylor en Sidney Croft zijn gemaakt 🔗en toegewezen hebben aan het Ski Lessen leerpad door hun lidmaatschap in de Community Ski Class groep.

Aanmelden met

 • Username: riley
 • Password: password

Als het gebruikersprofiel niet door zelfregistratie werd gecreeerd, wordt de zeer eerste keer een lid binnen ondertekent, hun pagina van het Profiel getoond zodat kunnen zij het verifiëren en wijzigen zonodig.

De volgende keer dat het lid inlogt, wordt de homepage, die door het eerste menupunt wordt geïdentificeerd, getoond.

chlimage_1-434

Toewijzingen

De pagina van Toewijzingen is waar het lid alle het leren wegen en enablement middelen wordt getoond die specifiek aan hen worden toegewezen.

Elke toewijzing bevat basisinformatie over

 • Het type toewijzing
 • Of het een nieuwe Toewijzing is
 • De naam
 • Bijzonderheden die relevant zijn voor het soort toewijzing
 • Contactpersoon, deskundige en auteur van toewijzing (indien opgegeven)

Het type toewijzing wordt aangegeven met een pictogram in de linkerbovenhoek van de kaart. Het beeld van een weg is voor een het leren weg met het aantal inbegrepen enablement middelen.

chlimage_1-435

Als u Ski Lessen selecteert, worden de twee bronnen voor activering weergegeven waarnaar door het leerpad wordt verwezen.

chlimage_1-436

Als u Ski Les 1 selecteert, wordt de detailpagina van de Enablement resource geopend.

Van de detailpagina, kan het lid leren, rate de les en commentaren toevoegen. Om het even welke lidactiviteit zal in wat worden weerspiegeld Nieuw gedeelte van de plaats.

De interactie met het enablement middel zal in de sectie van het Rapport worden genoteerd die in het auteursmilieu toegankelijk is.

chlimage_1-437

Ski-catalogus

De pagina van de Catalogus van het Ski is de catalogus van enablement middelen die met markeringen van Tutorial namespace worden geëtiketteerd. De twee Ski Les middelen worden geëtiketteerd met de Skiing markering, dusdanig dat als om het even welke markeringen buiten All of Tutorial: Sports / Skiing wordt geselecteerd, niets wordt getoond.

Wanneer aan een lid geen middelen van toelage, of direct of door een het leren weg is toegewezen, is het mogelijk om met enablement middelen in een catalogus in wisselwerking te staan en terugkoppelen door commentaren en classificaties te verstrekken.

chlimage_1-438

Discussies

Naast het beoordelen van en het becommentariëren over enablement middelen (indien toegelaten), omvat het malplaatje van de communautaire plaats waarvan Enablement Tutorial werd gecreeerd forumfunctie (titel is Discussions).

Selecteer Discussionsverbinding en post een onderwerp.

Meld u af en meld u aan als Sidney Croft (sidney/password) en beantwoord de vraag en volg het onderwerp.

Het bericht, naast gealigneerde matiging, zijn er opties om het onderwerp op sociale media te delen of het onderwerp te e-mailen.

chlimage_1-439

Wat is er nieuw?

Het menu-item What's New is de titel die is gegeven aan de functie activity stream in de structuur van deze communitysite.

Nog steeds aangemeld als Sidney, selecteert u de What's New-koppeling om de activiteit weer te geven.

chlimage_1-440

Vertrouwd communautair lid

Deze ervaring veronderstelt [Quinn Harper](/docs/experience-manager-64/communities/introduction/enablement-setup.html?lang=nl#publishcreateenablementmembers) de rollen van moderator en middelcontact werd toegewezen.

Aanmelden met

 • Username: quinn
 • Password: password

Zodra ondertekend binnen, merk op is er een nieuw menupunt, Administration, dat verschijnt omdat het lid de rol van moderator werd gegeven.

chlimage_1-441

De homepage wordt geïdentificeerd door het eerste menupunt, Toewijzingen. Quinn is de moderator en enablement middelcontact en werd niet ingeschreven in om het even welke enablement middelen of het leren wegen, en zodat is er niets aan vertoning.

Beheer

Wat er is, is activiteit door de twee studenten, Riley Taylor en Sidney Croft. By sselecterend de Administrationverbinding om tot de Console van de Moderatie toegang te hebben, kan Quinn bulkmoderatieconsole gebruiken om hun posten te matigen.

Als u de pictogramschakelopties voor het zijpaneel selecteert, worden de filters geopend waarmee wordt gezocht in community-inhoud.

Als u de muis boven een opmerkingskaart houdt, worden moderatiehandelingen weergegeven.

chlimage_1-442

Rapporten over auteur

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot rapporten over studenten en bronnen voor activering.

Navigeer bij de auteur naar Communities, Resources console, waar de enablement-bronnen worden beheerd, en na het selecteren van een communitysite, is het mogelijk om rapporten te genereren voor

 • Alle actiemiddelen en leerpaden
 • Eén specifieke activeringsbron of leerpad

Navigeer naar Communities, Reports console en genereer rapporten volgens

 • Toewijzingen aan actiemiddelen en leerpaden

 • Berichten naar een gemeenschapssite over een specifieke periode

 • Weergaven (bezoeken ter plaatse) van een communitysite over een specifieke periode

 • Posten en weergaven kunnen betrekking hebben op alle inhoud of op specifieke inhoud:

  • Forum
  • Forum-onderwerp
  • QnA
  • Vraag QnA
  • Blog
  • Blogartikel
  • Kalender
  • Kalendergebeurtenis

Bronnenconsole

Met een kleine activiteit en interactie met de Middelen bij publiceren, is het bekijken van de rapporten over auteur het waard om te kijken.

 • Op auteur
 • Aanmelden met beheerdersrechten
 • Navigeer van het hoofdmenu naar Communities > Resources
 • Selecteer de Enablement Tutorial-site
 • Selecteer het Reportpictogram voor een samenvatting van alle Middelen
 • Selecteer een Middel en dan Reportpictogram voor een rapport over dat Middel

Het is waarschijnlijk te vroeg om gegevens van Adobe Analytics weer te geven, wat 1 tot 12 uur kan duren. Standaard SCORM-rapportage is echter al beschikbaar.

Resournerapport Ski Lessen

chlimage_1-443

Ski Lessen Rapport

 • Selecteer Communities > Resources

 • Kaart Enablement Tutorial openen

 • Kaart Ski Lessons openen

 • select Report, User Report

chlimage_1-444

Rapportconsole

De console van Rapporten staat voor generatie van rapporten op toe

 • Toewijzingen voor elke community-site van enablement
 • Weergaven voor alle communitysites
 • ​Posts voor alle communitysites

Voor rapporten over toewijzingen:

 • Op auteur

 • Aanmelden met beheerdersrechten

 • Ga naar Communities > Reports > Assignments Report

 • Selecteer een Site in het keuzemenu (selecteer Enablement Tutorial)

 • Selecteer Group (selecteer Community Ski Class)

 • Selecteer een Assignment (selecteer Ski Lessons)

 • Selecteer Generate

chlimage_1-445

Voor rapporten over weergaven:

 • Op auteur

 • Aanmelden met beheerdersrechten

 • Ga naar Communities > Reports > Views Report

 • Selecteer een Site in het keuzemenu (selecteer Enablement Tutorial)

 • Selecteer Content Type (selecteer all)

 • Selecteer een date range (selecteer Last 7 days)

 • Selecteer Generate

chlimage_1-446

⇐ maken en toewijzen van Enablement-bronnen

Op deze pagina