Grondbeginselen van tag

Wanneer AEM Communities-componenten zijn geconfigureerd met codering ingeschakeld, kunnen communityleden de inhoud die ze plaatsen in de publicatieomgeving coderen.

De onderliggende infrastructuur voor tags die worden toegepast in de publicatieomgeving, is gelijk aan de infrastructuur voor tags die worden toegepast op inhoud in de ontwerpomgeving, zoals pagina's en elementen:

Het coderen van UGC kan worden toegelaten wanneer het vormen van een communityplaats of één van de volgende eigenschappen:

Essentiële elementen voor client-side

Sociale-tagcloud

resourceType social/commons/components/hbs/tagcloud
inclusief Nee
clientllibs cq.social.hbs.tagcloud
templates /libs/social/commons/components/hbs/tagcloud/tagcloud.hbs
css /libs/social/commons/components/hbs/tagcloud/clientlibs/tagcloud.css
eigenschappen Zie Sociale tagcloud gebruiken

Essentiële elementen voor server-side

Zoeken naar tags

Vanaf functiepak 1 (FP1) wordt het zoeken naar tags uitgevoerd met behulp van tagtitels.

Voorafgaand aan FP1, werd het onderzoek uitgevoerd gebruikend markering ids.

Op deze pagina