Naamgevingsconventies

Afbreekstreepjes in Java Package Name

Houd er bij het maken van een locatie voor een Java-klasse rekening mee dat de pakketnaam moet overeenkomen met de naam van de opslagplaats en dat eventuele koppeltekens in het pad correct moeten worden beschermd.

Bij AEM ontwikkeling wordt aangeraden afbreekstreepjes te gebruiken in de namen van opslagplaats-items. Afbreekstreepjes zijn echter niet toegestaan in de pakketnamen van Java.

Het onderliggende CRX-platform moet onderscheid kunnen maken tussen een werkelijk onderstrepingsteken '' en een afbreekstreepje '-'. In JCR moet het afbreekstreepje daarom worden vervangen door de unicode-waarde (u002d) en worden genummerd met het onderstrepingsteken ''.

Als het opslagruimtepad bijvoorbeeld /apps/my-example/component/info/Info.java is, moet de pakketnaam java package apps.my_002dexample.component.info; zijn

U ziet dat een onderstrepingsteken op dezelfde manier moet worden escape, zodat _ _005f wordt.

Op deze pagina