Naamgevingsconventies

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Afbreekstreepjes in Java-pakketnaam

Houd er bij het maken van een locatie voor een Java-klasse rekening mee dat de pakketnaam moet overeenkomen met de naam van de opslagplaats en dat eventuele koppeltekens in het pad correct moeten worden beschermd.

Bij AEM ontwikkeling wordt aangeraden afbreekstreepjes te gebruiken in de namen van opslagplaats-items. Afbreekstreepjes zijn echter niet toegestaan in de pakketnamen van Java.

Het onderliggende CRX-platform moet een onderscheid kunnen maken tussen een werkelijk onderstrepingsteken '' en een afbreekstreepje '-'. In JCR moet het afbreekstreepje daarom worden vervangen door de unicode-waarde (u002d) en worden gevrijwaard met een onderstrepingsteken '".

Bijvoorbeeld als het repository pad is /apps/my-example/component/info/Info.java moet de pakketnaam java package apps.my_002dexample.component.info;

U ziet dat een onderstrepingsteken op dezelfde manier moet worden overgeslagen, zodat: _ wordt _005f.

Op deze pagina