Component voor opmerkingen uitbreiden

De bedoeling van het uitbreiden van een standaardcomponent is de verschijning of het gedrag van een component voor specifiek gebruik te veranderen.

Het pad naar de component is uniek en verwijst naar de standaardcomponent als een superbrontype. Er is minder risico omdat het bereik beperkt is in vergelijking met het mondiale bereik van een componentoverlay.

OPMERKING

Het uitbreiden van een overlay component wordt niet gesteund.

Voorbeeld

Stel dat de koptekst van de commentaarcomponent op de ene site van de AEM instantie een andere weergave moet krijgen, terwijl de standaardweergave op een andere site wordt weergegeven. In plaats van de standaardopmerking te bedekken, waardoor de commentaarcomponent voor alle instanties wordt gewijzigd, kunt u beter ervoor zorgen dat er meerdere commentaarcomponenten beschikbaar zijn voor gebruik op verschillende sites.

Om deze oplossing uit te voeren, creeer een nieuwe component die (met voeten treedt) bestaande uitbreidt en het manuscript van Handlebars wijzigt. Het gebied van de site dat de nieuwe opmerkingen gebruikt, kan de uitgebreide versie gebruiken, terwijl de sites die de standaardweergave gebruiken, ongewijzigd blijven.

De commentaarcomponent is eigenlijk één van twee componenten die uit het commentaarsysteem bestaan. Er zijn dus twee onderdelen die moeten worden uitgebreid: opmerkingen en commentaar. Het uit te geven manuscript is in het *comment *component header.hbs dossier, terwijl de ouder commentaren component (het commentaarsysteem) is wat een auteur eigenlijk aan de pagina toevoegt.

Als u opmerkingen wilt uitbreiden, moet u:

  1. De componenten maken
  2. Opmerking toevoegen aan voorbeeldpagina
  3. De vormgeving wijzigen

Op deze pagina