OSGi-gebeurtenissen voor onderdelen van de Gemeenschappen

Overzicht

Wanneer leden met de eigenschappen van de Gemeenschappen in wisselwerking staan, worden de gebeurtenissen OSGi verzonden die asynchrone luisteraars, zoals berichten of gamificatie (het scoren en het merken) kunnen teweegbrengen.

De SocialEvent-instantie van een component registreert de gebeurtenissen als actionsdie voorkomen voor een topic. De SocialEvent bevat een methode om een verbte retourneren die aan de handeling is gekoppeld. Er is een n-1 verhouding tussen actionsen verbs.

Voor de onderdelen van Communities die in de release worden geleverd, wordt in de volgende tabellen aangegeven welke verbsis gedefinieerd voor elke topicbeschikbaar voor gebruik.

Onderwerpen en werven

Agenda
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/agenda

Verb Beschrijving
POST lid maakt een agendagebeurtenis
TOEVOEGEN opmerkingen van leden over een agendagebeurtenis
BIJWERKEN agendagebeurtenis of commentaar van lid wordt bewerkt
DELETE agendagebeurtenis of commentaar van lid wordt verwijderd

Opmerkingen
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/comment

Verb Beschrijving
POST lid maakt een opmerking
TOEVOEGEN reactie van lid op opmerking
BIJWERKEN commentaar van lid is bewerkt
DELETE commentaar van lid is verwijderd

File Library
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/fileLibrary

Verb Beschrijving
POST lid maakt een map
ATTACH lid uploadt een bestand
BIJWERKEN lid werkt een map of bestand bij
DELETE lid verwijdert een map of bestand

Forum
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/forum

Verb Beschrijving
POST lid maakt forum-onderwerp
TOEVOEGEN reacties van leden op forum onderwerp
BIJWERKEN onderwerp of antwoord van lid wordt bewerkt
DELETE forumonderwerp of antwoord van lid wordt verwijderd

Journal
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/Journal

Verb Beschrijving
POST lid maakt een blogartikel
TOEVOEGEN commentaar van leden op blogartikel
BIJWERKEN blogartikel of commentaar van lid wordt bewerkt
DELETE blogartikel of commentaar van lid is verwijderd

QnA
ComponentSocialEvent topic = com/adobe/cq/social/qna

Verb Beschrijving
POST lid maakt een QnA-vraag
TOEVOEGEN lid maakt een QnA-antwoord
BIJWERKEN Vraag of antwoord van lid wordt bewerkt
SELECT het antwoord van lid is geselecteerd
SELECTEREN OPHEFFEN het antwoord van het lid is gedeselecteerd
DELETE Vraag of antwoord van lid wordt verwijderd

Reviews
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/review

Verb Beschrijving
POST lid maakt beoordeling
BIJWERKEN beoordeling door lid wordt bewerkt
DELETE beoordeling door lid is verwijderd

Classificatie
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/tally

Verb Beschrijving
WAARDERING TOEVOEGEN de inhoud van het lid is opgegeven
RATING VERWIJDEREN de inhoud van het lid is neergezet

Stemmen
ComponentSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/tally

Verb Beschrijving
STEMMING TOEVOEGEN de inhoud van het lid is in stemming gebracht
STEMMING VERWIJDEREN over de inhoud van het lid is gestemd

Moderation-enabled
ComponentsSocialEvent topic= com/adobe/cq/social/moderation

Verb Beschrijving
DENKEN inhoud van lid wordt geweigerd
VLAG ALS ONJUIST inhoud van lid is gemarkeerd
ONGESCHIKTE LAG ALS ONJUIST inhoud van lid is ongemarkeerd
ACCEPTEREN de inhoud van het lid wordt goedgekeurd door moderator
SLUITEN lid sluit commentaar op bewerkingen en reacties
OPENEN opmerking opnieuw openen lid

Gebeurtenissen voor aangepaste componenten

Voor een aangepaste component moet de abstracte klasse SocialEvent worden uitgebreid om de gebeurtenissen van de component op te nemen als actionsdie voor topic voorkomen.

De aangepaste gebeurtenis zou de methode getVerb() overschrijven, zodat een geschikte verbwordt geretourneerd voor elke action. De verb die voor een handeling wordt geretourneerd, kan een handeling zijn die veel wordt gebruikt (zoals POST) of een instructie die is gespecialiseerd voor de component (zoals ADD RATING). Er is een n-1 verhouding tussen actionsen verbs.

OPMERKING

Zorg ervoor dat een aangepaste extensie is geregistreerd met een lagere rangschikking dan een bestaande implementatie in het product.

Pseudo-code voor aangepaste componentgebeurtenis

org.osgi.service.event.Event;
com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;
com.adobe.granite.activity.streams.ObjectTypes;
com.adobe.granite.activity streams.Verbs;

package com.mycompany.recipe;

import org.osgi.service.event.Event;
import com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;
import com.adobe.granite.activitystreams.ObjectTypes;
import com.adobe.granite.activitystreams.Verbs;

/*
 * The Recipe type, passed to RecipeEvent(), would be a custom Recipe class
 * that extends either
 * com.adobe.cq.social.scf.SocialComponent
 * or
 * com.adobe.cq.social.scf.SocialCollectionComponent
 * See https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-2/develop/communities/scf/server-customize.html
 */

/**
 * Defines events that are triggered on a custom component, "Recipe".
 */
public class RecipeEvent extends SocialEvent<RecipeEvent.RecipeActions> {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  protected static final String PARENT_PATH = "PARENT_PATH";

  /**
   * The event topic suffix for Recipe events
   */
  public static final String RECIPE_TOPIC = "recipe";

  /**
   * @param recipe - the recipe resource on which the event was triggered
   * @param userId - the user id of the user who triggered the action
   * @param action - the recipe action that triggered this event
   */
  public RecipeEvent(final Recipe recipe, final String userId, final RecipeEvent.RecipeActions action) {
    String recipePath = recipe.getResource().getPath();
    String parentPath = (recipe.getParentComponent() != null) ?
               recipe.getParentComponent().getResource().getPath() :
               recipe.getSourceComponentId();
    this(recipePath, userId, parentPath, action);
  }

  /**
   * @param recipePath - the path to the recipe resource (jcr node) on which the event was triggered
   * @param userId - the user id of the user who triggered the action
   * @param parentPath - the path to the parent node of the recipe resource
   * @param action - the recipe action that triggered this event
   */
  public RecipeEvent(final String recipePath, final String userId, final String parentPath) {
    super(RECIPE_TOPIC, recipePath, userId, action,
       new BaseEventObject(recipePath, ObjectTypes.ARTICLE),
       new BaseEventObject(parentPath, ObjectTypes.COLLECTION),
       new HashMap<String, Object>(1) {
      private static final long serialVersionUID = 1L;
      {
        if (parentPath != null) {
          this.put(PARENT_PATH, parentPath);
        }

      }
    });
  }

  private RecipeEvent (final Event event) {
   super(event);
  }

  /**
   * List of available recipe actions that can trigger a recipe event.
   */
  public static enum RecipeActions implements SocialEvent.SocialActions {
    RecipeAdded,
    RecipeModified,
    RecipeDeleted;

    @Override
    public String getVerb() {
      switch (this) {
        case RecipeAdded:
          return Verbs.POST;
        case RecipeModified:
          return Verbs.UPDATE;
        case RecipeDeleted:
          return Verbs.DELETE;
        default:
          throw new IllegalArgumentException("Unsupported action");
      }
    }
  }

}

Voorbeeld van EventListener om activiteitsstroomgegevens te filteren

Het is mogelijk naar gebeurtenissen te luisteren om te wijzigen wat er in de activiteitsstroom wordt weergegeven.

In het volgende pseudo-codevoorbeeld worden DELETE-gebeurtenissen voor de component Comments verwijderd uit de activiteitsstroom.

Pseudo-code voor EventListener

Vereist nieuwste functiepakket.

package my.company.comments;

import java.util.Collections;
import java.util.Map;

import org.apache.commons.lang.StringUtils;
import org.apache.felix.scr.annotations.Activate;
import org.apache.felix.scr.annotations.Component;
import org.apache.felix.scr.annotations.Modified;
import org.apache.felix.scr.annotations.Property;
import org.apache.felix.scr.annotations.Service;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.commons.osgi.PropertiesUtil;
import org.osgi.service.component.ComponentContext;

import com.adobe.cq.social.activitystreams.listener.api.ActivityStreamProviderExtension;
import com.adobe.cq.social.commons.events.CommentEvent.CommentActions;
import com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;

@Service
@Component(metatype = true, label = "My Comment Delete Event Filter",
    description = "Prevents comment DELETE events from showing up in activity streams")
public class CommentDeleteEventActivityFilter implements ActivityStreamProviderExtension {

  @Property(name = "ranking", intValue = 10)
  protected int ranking;

  @Activate
  public void activate(final ComponentContext ctx) {
    ranking = PropertiesUtil.toInteger(ctx.getProperties().get("ranking"), 10);
  }

  @Modified
  public void update(final Map<String, Object> props) {
    ranking = PropertiesUtil.toInteger(props.get("ranking"), 10);
  }

  @Override
  public boolean evaluate(final SocialEvent<?> evt, final Resource resource) {
    if (evt.getAction() != null && evt.getAction() instanceof SocialEvent.SocialActions) {
      final SocialEvent.SocialActions action = evt.getAction();
      if (StringUtils.equals(action.getVerb(), CommentActions.DELETED.getVerb())) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getActivityProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getActorProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "My Comment Delete Event Filter";
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getObjectProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  /* Ensure a custom extension is registered with a ranking lower than any existing implementation in the product. */
  @Override
  public int getRanking() {
    return this.ranking;
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getTargetProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public String[] getStreamProviderPid() {
    return new String[]{"*"};
  }

}

Op deze pagina