Functie van forum

Inleiding

De functie Forum biedt een gebied voor ingetekende sitebezoekers (leden van de community) in de publicatieomgeving voor:

 • Nieuwe onderwerpen maken
 • Onderwerpen weergeven en antwoorden
 • Een onderwerp volgen
 • Een forum zoeken
 • Help de inhoud van het forum te matigen
 • Forumonderwerpen van de ene pagina naar de andere verplaatsen

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • De forumfunctie toevoegen aan een AEM-site
 • De montages van de configuratie voor Forumcomponent

Een forum toevoegen aan een pagina

Als u een Forum-component in de ontwerpmodus aan een pagina wilt toevoegen, gebruikt u de componentbrowser om te zoeken naar

 • Communities / Forum

En sleep het naar zijn plaats op een pagina waar het forum zou moeten verschijnen.

Voor noodzakelijke informatie, bezoek de Grondbeginselen van Componenten van Gemeenschappen.

Wanneer de vereiste client-side bibliotheken worden opgenomen, wordt de Forumcomponent als volgt weergegeven:

chlimage_1-60

Een forum configureren

Selecteer de geplaatste Forum component en selecteer Configure pictogram dat het Edit dialoog opent.

chlimage_1-61 chlimage_1-62

Tabblad Instellingen

Geef onder het tabblad Settings instellingen op voor onderwerpen en antwoorden:

 • Topics Per Page
  Hiermee definieert u het aantal onderwerpen/posts dat per pagina wordt weergegeven. De standaardwaarde is 10.

 • Moderated
  Als deze optie is ingeschakeld, moet het posten van onderwerpen en opmerkingen worden goedgekeurd voordat ze op een publicatiesite worden weergegeven. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Closed
  Als deze optie ingeschakeld is, is het forum gesloten voor nieuwe onderwerpen en opmerkingen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Rich Text Editor
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen onderwerpen en opmerkingen worden ingevoerd met een markering. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Tagging
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden labellabels aan hun advertentie toevoegen (zie Tag field tabblad). De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow File Uploads
  Als deze optie ingeschakeld is, staat u toe dat bestandsbijlagen worden toegevoegd aan het onderwerp of de opmerking. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Following
  Indien deze optie is ingeschakeld, dient u de volgende functie voor forumposten op te nemen, zodat leden op de hoogte kunnen worden 🔗 gesteld van nieuwe posten. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Pinning
  Als deze optie ingeschakeld is, kunnen forumonderwerpen boven aan de lijst met onderwerpen worden vastgezet. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Featured Content
  als deze optie is ingeschakeld, kan het idee worden geïdentificeerd als aanbevolen inhoud. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Email Subscriptions
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden via e-mail op de hoogte worden gesteld van nieuwe berichten (abonnement). Allow Following moet worden gecontroleerd en e-mail geconfigureerd. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Max File Size
  Alleen relevant als
  Allow File Uploads is ingeschakeld. Met dit veld wordt de grootte (in bytes) van een geüpload bestand beperkt. De standaardwaarde is 104857600 (10 MB).

 • Allowed File Types
  Alleen relevant als
  Allow File Uploads is ingeschakeld. Een door komma's gescheiden lijst met bestandsextensies met het "punt"-scheidingsteken. Bijvoorbeeld: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf. Als er bestandstypen zijn opgegeven, mogen de niet opgegeven bestandstypen niet worden geüpload. De standaardinstelling is niet opgegeven, zodat alle bestandstypen zijn toegestaan.

 • Max Attach Image File Size
  Alleen relevant als Uploaden van bestand toestaan is ingeschakeld. Het maximum aantal bytes dat een geüploade afbeeldingsbestand kan hebben. De standaardwaarde is 2097152 (2 MB).

 • Allow Threaded Replies
  Als deze optie is ingeschakeld, kunt u reacties op opmerkingen die naar het onderwerp zijn verzonden toestaan. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Users to Delete Comments and Topics
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden de opmerkingen en onderwerpen die ze hebben geplaatst verwijderen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Voting
  Indien ingeschakeld, neemt u de functie Stemmen op met een onderwerp. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Show Breadcrumbs
  Indien aangekruist, toon navigatiebroodkruimels op onderwerppagina's. Standaard is ingeschakeld.

 • Display Badges
  Indien ingeschakeld, verdiende en toegewezen 🔗 badges weergeven bij het blogbericht van een lid. De optie Standaard is uitgeschakeld.

OPMERKING

Het kan nodig zijn om zowel AllowThreaded Replies als Allow users to Delete Comments and Topics te controleren om commentaren op een onderwerp toe te laten.

Tabblad Gebruikersmodernisering

Geef onder het tabblad User Moderation op hoe de geposte onderwerpen en antwoorden (door de gebruiker gegenereerde inhoud) worden beheerd. Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor meer informatie.

 • Deny Posts
  Als deze optie wordt ingeschakeld, zullen de verantwoordelijken van de leden hun functie kunnen ontkennen en voorkomen dat de functie op het openbare forum verschijnt. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Close / Reopen Topics
  Indien gecontroleerd, kunnen de vertrouwde op lidmoderatoren een onderwerp aan verdere uitgeeft en commentaren sluiten, en kunnen een onderwerp ook heropenen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Move Topics
  Indien gecontroleerd, sta toe publiceert-zijmoderators om onderwerpen te bewegen. Standaard is ingeschakeld.

 • Flag Posts
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden onderwerpen of opmerkingen van anderen als ongeschikt markeren. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Flag Reason List
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden in een vervolgkeuzelijst kiezen waarom een onderwerp of opmerking niet als ongepast wordt gemarkeerd. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Custom Flag Reason
  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden hun eigen reden opgeven om een onderwerp of opmerking als ongeschikt te bestempelen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Moderation Threshold
  Ga het aantal tijden in een onderwerp of een commentaar moet door leden worden gemarkeerd alvorens moderators worden meegedeeld. De standaardwaarde is 1 (één keer).

 • Flagging Limit
  Voer het aantal keren in dat een onderwerp of opmerking moet worden gemarkeerd voordat het wordt verborgen in de openbare weergave. Indien ingesteld op -1, wordt het gemarkeerde onderwerp of de opmerking nooit verborgen in de openbare weergave. Anders, moet dit aantal groter dan of gelijk aan de Drempel van de Moderatie zijn. De standaardwaarde is 5.

Tabblad voor tagveld

Onder het tabblad Tag field zijn de tags die kunnen worden toegepast, indien toegestaan onder het tabblad Settings, beperkt op basis van de gekozen naamruimten.

 • Allowed Namespaces
  Relevant als Allow Tagging wordt gecontroleerd onder het Settings lusje. De tags die kunnen worden toegepast, zijn beperkt tot de tags binnen de geselecteerde naamruimtecategorieën. De lijst met naamruimten bevat 'Standaardtags' (de standaardnaamruimte) en 'Alle tags opnemen'. De standaardwaarde is niet ingeschakeld, hetgeen betekent dat alle naamruimten zijn toegestaan.

 • Suggestion Limit
  Voer het aantal tags in dat moet worden weergegeven als suggestie aan het lid dat naar het forum post. Standaard is
  - 1 (geen limieten).

Tabblad Vertaling

Als op het tabblad Translation vertaling is ingeschakeld voor de site van de gebruikersgemeenschap, kan de vertaling zo worden ingesteld dat het gehele onderwerp of de geselecteerde artikelen worden vertaald.

 • Translate All
  Indien gecontroleerd, wordt de forumdraad vertaald in de aangewezen taal van de gebruiker. De optie Standaard is uitgeschakeld.

Tabblad Instellingen sorteren

Geef onder het tabblad Sort Settings op hoe de geposte opmerkingen worden gesorteerd wanneer ze worden weergegeven.

 • Sort By
  Alle toegestane sorteerselecties controleren:
  Newest, Oldest, Last Updated, Most Viewed, Most Active, Most Followed and Most Liked. De standaardwaarde is Newest, Oldest, Last Updated.

 • Set as Default
  Trek naar beneden om een van de geselecteerde sorteeropties te selecteren die als standaard moeten worden weergegeven. Standaard is
  Newest.

 • Select Time Options for Analytics Sorting
  Omlaag trekken om een van de volgende opties te selecteren
  All, Last 24 Hours, Last 7 Days, Last 30 Days. De standaardwaarde is All.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Forum Essentials voor ontwikkelaars.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor de moderatie van geposte onderwerpen en opmerkingen.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud labelen voor het labelen van geposte onderwerpen en opmerkingen.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud omzetten voor een vertaling van geposte onderwerpen en opmerkingen.

Op deze pagina