Kenmerk aanbevolen inhoud

Inleiding

De functie voor aanbevolen inhoud biedt een gebied voor ingetekende sitebezoekers (leden van de community) in de publicatieomgeving waarin inhoud wordt gemarkeerd voor

Als inhoud eenmaal is gemarkeerd als aanbevolen, wordt deze weergegeven in dit onderdeel, dat kan worden geplaatst op specifieke aanlandingspagina's of gebieden die gemakkelijk de aandacht van de leden van de gemeenschap trekken.

De mogelijkheid om inhoud te voorzien van functies is per component mogelijk toegestaan of niet toegestaan.

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • Aanbevolen inhoud toevoegen aan een communitysite
 • De montages van de configuratie voor Featured Contentcomponent

Als u een Featured Content-component in de ontwerpmodus aan een pagina wilt toevoegen, gebruikt u de componentbrowser om te zoeken naar

 • Communities / Featured Content

en sleep de inhoud naar de juiste plaats op een pagina waar de aanbevolen inhoud moet worden weergegeven.

Voor noodzakelijke informatie, bezoek de Grondbeginselen van Componenten van Gemeenschappen.

Wanneer de vereiste client-side bibliotheken worden opgenomen, wordt de Featured Contentcomponent als volgt weergegeven:

chlimage_1-13

Selecteer de geplaatste Featured Content component en selecteer Configure pictogram dat het Edit dialoog opent.

chlimage_1-14 chlimage_1-15

Tabblad Instellingen

Geef op het tabblad Settings aan welke inhoud u wilt gebruiken:

 • Display Name
  De titel voor de lijst met aanbevolen inhoud. Bijvoorbeeld
  Featured Questions or Featured Ideas. De standaardwaarde is Featured Content als deze leeg wordt gelaten.

 • Location of the Featured Content

  (Vereist) Blader naar de pagina die de inhoud bevat die mogelijk aanwezig is (onderdelen van die pagina moeten zo zijn geconfigureerd dat aanbevolen inhoud is toegestaan). Bijvoorbeeld, /content/sites/engage/en/forum

 • Display Limit
  Het maximumaantal aanbevolen inhoud dat kan worden weergegeven. De standaardwaarde is 5.

Ervaring voor bezoekers van site

De capaciteit om inhoud als kenmerkende inhoud te markeren vereist moderatorvoorrechten.

Wanneer een moderator geposte inhoud bekijkt, hebben zij toegang tot de vlaggen van de in-context moderatie, die de nieuwe Feature vlag omvat.

chlimage_1-16

Als de markering eenmaal is gemarkeerd als functie, verandert de markering voor beweging in Unfeature.

Deze post wordt nu opgenomen op de pagina die de component Featured Content bevat.

chlimage_1-17

Read More Dit is een link naar de feitelijke post.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Aanbevolen inhoud voor ontwikkelaars.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor het markeren van inhoud zoals aanbevolen.

Op deze pagina