Functie voor aanbevolen inhoud

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Inleiding

De functie voor aanbevolen inhoud biedt een gebied voor ingetekende sitebezoekers (leden van de community) in de publicatieomgeving waarin inhoud wordt gemarkeerd voor

Als inhoud eenmaal is gemarkeerd als aanbevolen, wordt deze weergegeven in dit onderdeel, dat kan worden geplaatst op specifieke aanlandingspagina's of gebieden die gemakkelijk de aandacht van de leden van de gemeenschap trekken.

De mogelijkheid om inhoud te voorzien van functies is per component mogelijk toegestaan of niet toegestaan.

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • Aanbevolen inhoud toevoegen aan een communitysite
 • De montages van de configuratie voor de Featured Contentcomponent

Als u een Featured Content van een component aan een pagina op auteurswijze, gebruik componentenbrowser om van

 • Communities / Featured Content

en sleep de inhoud naar de juiste plaats op een pagina waar de aanbevolen inhoud moet worden weergegeven.

Voor de nodige informatie gaat u naar Grondbeginselen van Community-componenten.

Wanneer de vereiste clientbibliotheken worden opgenomen, is dit hoe Featured Contentwordt weergegeven:

chlimage_1-13

Selecteer de geplaatste Featured Content te openen en de component te selecteren Configure wordt het dialoogvenster Bewerken geopend.

chlimage_1-14 chlimage_1-15

Het tabblad Instellingen

Onder de Settings , geeft u aan welke inhoud u wilt gebruiken:

 • Display Name
  De titel voor de lijst met aanbevolen inhoud. Bijvoorbeeld
  Featured Questions of Featured Ideas. Standaard is Featured Content indien leeg gelaten.

 • Location of the Featured Content

  (Vereist) Blader naar de pagina die de inhoud bevat die mogelijk aanwezig is (componenten van die pagina moeten zo zijn geconfigureerd dat aanbevolen inhoud is toegestaan). Bijvoorbeeld, /content/sites/engage/en/forum

 • Display Limit
  Het maximumaantal aanbevolen inhoud dat kan worden weergegeven. De standaardwaarde is 5.

Ervaring met sitebezoekers

De capaciteit om inhoud als kenmerkende inhoud te markeren vereist moderatorvoorrechten.

Wanneer een moderator geposte inhoud bekijkt, hebben zij toegang tot de vlaggen van de in-context moderatie, die nieuwe omvat Feature markering.

chlimage_1-16

Als de markering voor beweging eenmaal is gemarkeerd, wordt de markering voor beweging ingesteld op Unfeature.

De pagina met de Featured Content bevat nu dit bericht.

chlimage_1-17

Read More Dit is een link naar de feitelijke post.

Aanvullende informatie

Meer informatie is te vinden op de Aanbevolen inhoud pagina voor ontwikkelaars.

Voor het markeren van inhoud zoals aanbevolen raadpleegt u Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren.

Op deze pagina