Leaderboard-functie

Inleiding

De Leaderboard component verstrekt de capaciteit om een idee van te verkrijgen hoe de leden binnen de gemeenschap interactie door leden volgens verdiende punten (basis het scoren) of hun deskundigheid (geavanceerde het scoren) te rangschikken.

Voordat de leaderboard-component op een pagina wordt opgenomen, moet u Communityscores en Badges configureren.

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • De Leaderboard-component toevoegen aan een communitysite

 • Configuratie-instellingen voor de Leaderboard-component

Leaderboard toevoegen aan een pagina

Als u een Leaderboard-component wilt toevoegen aan een pagina in de ontwerpmodus, zoekt u de component

 • Communities / Leaderboard

en sleep het naar de juiste plaats op een pagina.

Voor noodzakelijke informatie, bezoek de Grondbeginselen van Componenten van Gemeenschappen.

Wanneer de component voor het eerst op een pagina van een communitysite wordt geplaatst, ziet deze er zo uit:

chlimage_1-8

Leaderboard configureren

Selecteer de geplaatste Leaderboard component en selecteer Configure pictogram dat het Edit dialoog opent.

chlimage_1-9 chlimage_1-10

Tabblad Instellingen

Geef onder het tabblad Settings op welke informatie met betrekking tot het lid wordt weergegeven:

 • Display Name
  Een beschrijvende naam die voor het bord moet worden weergegeven en die de regels weergeeft die zijn geselecteerd voor het weergeven van badges en scores.

  De standaardwaarde is Leaderboard, als er niets is ingevoerd.

 • Badge
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt een kolom voor badge-pictogrammen opgenomen in het leaderboard.

  De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Badge Name
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt een kolom met de naam van de badge opgenomen in het leaderboard.

  De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Use Avatar
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt de avatarafbeelding van het lid opgenomen in het leaderboard, naast de naamkoppeling naar het profiel van het lid.

  De optie Standaard is uitgeschakeld.

Regels, tabblad

Onder het tabblad Rules vindt u de site van de gebruikersgemeenschap en de bijbehorende regels voor scoring en badging

 • Rule Location
  (Vereist) Plaats waar de het Scoren/het Bedragen regel wordt gevormd.

 • Scoring Rule
  (Vereist) Specifieke regel die de scores genereert die moeten worden weergegeven.

 • Badging Rule
  (Vereist) Specifieke regel die de badge aan vertoning produceert.

 • Display Limit
  Aantal leden dat per pagina moet worden weergegeven.

  De standaardwaarde is 10.

Voorbeeld: Lederboard van deelnemers

Deze lederbordrapporten zijn het resultaat van het toepassen van elementaire scoringregels.

Configuratie van de component Leaderboard:

 • Settings tab:

  • Weergavenaam = Participation Board

  • checked:

   • Badge
   • Naam badge
   • Avatar gebruiken
 • Rules tab:

  • Locatie van regel = /content/sites/communities/jcr:content
  • Scoreregel = /etc/community/scoring/rules/forums-scoring
  • Badging Rule = /etc/community/badging/rules/reference-badging
  • Weergavelimiet = 10

chlimage_1-11

Voorbeeld: Leaderboard van experts

Dit leaderboard-rapport is het resultaat van het toepassen van geavanceerde scoreregels.

Configuratie van de component Leaderboard:

 • Settings tab:

  • Weergavenaam = Expertise Board

  • checked:

   • Badge
   • Avatar gebruiken
 • Rules tab:

  • Locatie van regel = /content/sites/communities/jcr:content
  • Scoreregel = /etc/community/scoring/rules/adv-forums-scoring
  • Badging Rule = /etc/community/badging/rules/adv-forums-badging
  • Weergavelimiet = 10

chlimage_1-12

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Leaderboard Essentials voor ontwikkelaars.

Instructies voor het maken van regels vindt u op de pagina Community Scoring and Badges voor beheerders.

Op deze pagina