Opmerkingen gebruiken

Inleiding

De functie voor opmerkingen wordt gebruikt om bezoekers die zich hebben aangemeld (leden) in staat te stellen hun mening en kennis over de inhoud van de site te delen. Deze functie is vaak al aanwezig in andere functies, maar kan aan elke website worden toegevoegd.

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • Commentstoevoegen aan een pagina
 • De montages van de configuratie voor Commentscomponent
OPMERKING

Anonieme berichten over opmerkingen worden niet ondersteund. Site-bezoekers moeten zich registreren (lid worden) en zich aanmelden om deel te nemen.

Opmerkingen toevoegen aan een pagina

Als u een Commentscomponent wilt toevoegen aan een pagina in de ontwerpmodus, gebruikt u de componentbrowser om te zoeken naar

 • Communities / Comments

en sleep het naar de juiste positie op een pagina, zoals een positie ten opzichte van de functie waar gebruikers opmerkingen over kunnen plaatsen, of gewoon onder aan de pagina.

Voor noodzakelijke informatie, bezoek de Grondbeginselen van Componenten van Gemeenschappen.

Als de vereiste client-side bibliotheken worden opgenomen, wordt de Commentscomponent op deze manier weergegeven.

chlimage_1-428

OPMERKING

Er mag slechts één Commentscomponent op een pagina voorkomen. Houd er rekening mee dat diverse functies van een Gemeenschappen al opmerkingen bevatten, zoals een blog, agenda, forum, QnA en revisies.

Opmerkingen configureren

Selecteer de geplaatste Comments component en selecteer Configure pictogram dat het Edit dialoog opent.

configurecommenssettings

Tabblad Opmerkingen

Geef onder het tabblad Comments op hoe bezoekers opmerkingen invoeren.

 • Allow replies

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden reageren op bestaande opmerkingen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Comments Per Page

  Hiermee beperkt u het aantal opmerkingen dat per pagina wordt weergegeven en het aantal reacties dat wordt weergegeven. De standaardwaarde is 10.

 • Allow File Uploads

  Als deze optie is ingeschakeld, wordt het tekstinvoervak weergegeven voor de optie voor het uploaden van een bestand. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Max File Size

  Alleen relevant als Uploaden van bestand toestaan is ingeschakeld. Met deze waarde beperkt u de grootte van het geüploade bestand. Standaardlimiet is 10 MB.

 • Max Message Length

  Maximumaantal tekens dat in het tekstvak kan worden ingevoerd. De standaardwaarde is 4096 tekens.

 • Allowed File Types

  Alleen relevant als Uploaden van bestand toestaan is ingeschakeld. Een door komma's gescheiden lijst met bestandsextensies met het scheidingsteken 'punt'. Bijvoorbeeld: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf. Als er bestandstypen zijn opgegeven, zijn deze niet toegestaan. De standaardinstelling is niet opgegeven, zodat alle bestandstypen zijn toegestaan.

 • Rich Text Editor

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen opmerkingen worden ingevoerd met een markering. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Voting

  Als deze optie is ingeschakeld, wordt de optie om omhoog of omlaag te stemmen weergegeven met het tekstinvoervak. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Following

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden opmerkingen volgen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Display Badges

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen verdiende en toegekende badges worden weergegeven. De optie Standaard is uitgeschakeld.

Tabblad Gebruikersmodernisering

Geef onder het tabblad User Moderation op hoe de geposte opmerkingen worden beheerd. Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor meer informatie.

 • Pre-Moderation

  Als deze optie is ingeschakeld, moeten opmerkingen worden goedgekeurd voordat ze op een publicatiesite worden weergegeven. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Delete Comments

  Als deze optie is ingeschakeld, kan het lid dat de opmerking heeft geplaatst deze verwijderen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Deny Comments

  Indien gecontroleerd, sta moderators toe om commentaren te ontkennen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Close/Reopen Comments

  Als deze optie ingeschakeld is, kan de moderator opmerkingen sluiten en opnieuw openen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Flag Comments

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden opmerkingen als onjuist markeren. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Flag Reason List

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden in een vervolgkeuzelijst de reden kiezen waarom een opmerking als onjuist wordt gemarkeerd. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Custom Flag Reason

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden hun eigen reden opgeven om een opmerking als ongeschikt te markeren. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Moderation Threshold

  Voer het aantal keren in dat een opmerking moet worden gemarkeerd door leden voordat moderatoren op de hoogte worden gesteld. De standaardwaarde is één keer (1).

 • Flagging Limit

  Voer het aantal keren in dat een opmerking moet worden gemarkeerd voordat deze wordt verborgen in de openbare weergave. Dit getal moet groter dan of gelijk zijn aan Moderation Threshold. De standaardwaarde is 5.

Tabblad Instellingen sorteren

Geef onder het tabblad Sort Settings op hoe de geposte opmerkingen worden gesorteerd wanneer ze worden weergegeven.

 • Sort Field

  Trek neer om één van Newest, Oldest, Last Updated, Most Viewed, Most Active, Most Followed, of Most Liked te selecteren.

 • Sort Order

  Trek neer om één van Ascending of Descending te selecteren.

Wijzigen in type aangepaste opmerking

Door het Type van Middel van Commentaar te veranderen, zal het commentaarsysteem niet meer een geval van een commentaar gebruikend het gebrek, maar eerder een produceren die (uitgebreid) door ontwikkelaars is aangepast.

Zodra de types van douanemiddel bekend zijn, ga Ontwerpwijze in en klik op de geplaatste Comments component tweemaal om een dialoog met een extra lusje te openen.

Geef onder het tabblad Resource Types het aangepaste resourceType op voor nieuwe instanties van de Comments or Votingcomponenten:

chlimage_1-429

 • Comment Resource Type

  Navigeer naar het resourceType van uitgebreide commentcomponent (enige commentaar) in /apps. Bijvoorbeeld, /apps/social/commons/components/hbs/comments/comment

  Deze bron identificeert het resourceType van de UGC die is gemaakt wanneer een bezoeker een opmerking plaatst.

 • Voting Resource Type

  Navigeer naar het resourceType van een uitgebreide votingcomponent in /apps. Bijvoorbeeld, /apps/social/components/hbs/voting

  Met deze bron wordt het bronnentype van de UGC geïdentificeerd die wordt gemaakt wanneer een bezoeker een stem plaatst.

 • Comment System Resource Type

  Navigeer naar het resourceType van uitgebreide commentscomponent (het Systeem van de Commentaar) in /apps. Leeg laten tenzij het paginamalplaatje dynamisch het Systeem van de Commentaar in het onderliggende manuscript in plaats van wordt toegevoegd aan de pagina als middel (commentaarknoop) omvat. Leer meer door over te lezen {{include} helper.

Ervaring voor bezoekers van site

Moderatoren en beheerders

Wanneer de ondertekende binnen gebruiker moderator of beheerdervoorrechten heeft, kunnen zij de matigingstaken uitvoeren die door de configuratie van de component worden toegelaten, ongeacht wie de commentaar authored.

Leden

Wanneer de bezoeker van de site zich heeft aangemeld, kunnen deze, afhankelijk van de configuratie

 • Een nieuwe opmerking plaatsen
 • Een eigen opmerking bewerken
 • Een eigen opmerking verwijderen
 • Opmerkingen van anderen markeren

Anonieme

Sitebezoekers die niet zijn aangemeld, kunnen alleen geposte opmerkingen lezen, deze vertalen indien deze worden ondersteund, maar kunnen geen opmerking toevoegen of opmerkingen van anderen markeren.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Comments Essentials voor ontwikkelaars.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor de moderatie van geposte opmerkingen.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud omzetten voor een vertaling van geposte opmerkingen.

Op deze pagina