Blogfunctie

Inleiding

De blogfunctie voor AEM Communities is veranderd van een ontwerpactiviteit in een echte gemeenschapsactiviteit die plaatsvindt in de publicatieomgeving.

De blogfunctie ondersteunt het verschaffen van gemeenschapsinformatie in een journalistieke indeling. Blogberichten worden in de publicatieomgeving gemaakt door geautoriseerde leden (geregistreerde, aangemelde gebruikers).

De blogfunctie biedt:

 • Blogartikelen en opmerkingen maken
 • RTF-bewerking
 • Inline-afbeeldingen (met ondersteuning voor slepen en neerzetten)
 • Inhoud van ingesloten sociale netwerken (Ondersteuning insluiten)
 • Conceptmodus
 • Geplande publicatie
 • Compose on-name (een geprivilegieerd lid kan inhoud namens een verschillend lid van de Gemeenschap tot stand brengen)
 • In context en bulksgewijze modernisering van blogartikelen en commentaar

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven

 • De blogfunctie toevoegen aan een AEM-site
 • Configuratie-instellingen voor blogcomponenten
OPMERKING

De componenten Journalen Journal Sidebar hebben de naam Blog en Blog Sidebar.

De blogfunctie in AEM 6.0 en eerdere versies wordt nu verwijderd. Het is gebaseerd op een sjabloon en auteurs mogen alleen inhoud maken in de auteursomgeving.

Blogcomponenten toevoegen aan een pagina

Als u een blog wilt toevoegen aan een pagina in de ontwerpmodus, gebruikt u de componentbrowser om de blog te zoeken

 • Communities / Blog
 • Communities / Blog Sidebar

En sleep ze naar de juiste plaats op een pagina waarop de blog moet worden weergegeven.

Voor noodzakelijke informatie, bezoek de Grondbeginselen van Componenten van Gemeenschappen.

Wanneer de vereiste client-side bibliotheken worden opgenomen, wordt de Blogcomponent als volgt weergegeven:

chlimage_1-147

En hoe Blog Sidebar zal verschijnen:

chlimage_1-148

Blog configureren

Selecteer de geplaatste Blog component en selecteer Configure pictogram dat het Edit dialoog opent.

configureren, pictogrambloginstellingen

Tabblad Instellingen

Geef onder het tabblad Settings de basisfuncties van de blog op:

 • Allow Attachment Thumbnail
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt een miniatuur van de bijgevoegde afbeelding gemaakt.

 • Max Attach Thumbnail Size
  Maximale grootte (in pixels) van de miniatuurafbeelding van de bijlage. De standaardwaarde is 800 x 800.

 • Min Image Size for Thumbnail
  Minimale afbeeldingsgrootte (in bytes) voor het genereren van miniaturen voor inline-afbeeldingen. De standaardwaarde is 100000bytes (100kb).

 • Max Thumbnail Size
  Maximale grootte (in pixels) van de miniatuurafbeelding voor inline-afbeelding. De standaardwaarde is 800 x 800.

 • Allow Privileged Members
  Als deze optie is ingeschakeld, mogen alleen leden met Geprivilegieerde inhoud maken.

 • Allowed Privileged Members
  Voeg de geprivilegieerde leden toe die inhoud mogen maken.

 • Block User Generated Content in Author Edit Mode
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt door de gebruiker gegenereerde inhoud geblokkeerd tijdens het bewerken in de ontwerpmodus.

 • Journal Title
  De blogtitel die op de pagina moet worden weergegeven.

  Opmerking:
  Met de functie Dagboek wordt automatisch een URL voor de blog gemaakt. Er worden maximaal 50 tekens (met 5 tekens extra voor uniciteit) gebruikt uit de dagboektitel die u hier opgeeft om een URL voor de blog te maken.

 • Journal Description
  De blogbeschrijving.

 • Topics Per Page

  Hiermee definieert u het aantal blogberichten/opmerkingen dat per pagina wordt weergegeven. De standaardwaarde is 10.

 • Moderated

  Als deze optie is ingeschakeld, moet het plaatsen van blogberichten en opmerkingen worden goedgekeurd voordat deze op een publicatiesite worden weergegeven. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Closed

  Als deze optie is ingeschakeld, wordt de blog afgesloten met nieuwe blogberichten en opmerkingen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Rich Text Editor

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen blogberichten en opmerkingen worden ingevoerd met een markering. Standaard is ingeschakeld.

 • Allow Tagging

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden labellabels aan hun post toevoegen (zie Tag field tabblad). De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow File Uploads

  Als deze optie is ingeschakeld, staat u toe dat bestandsbijlagen worden toegevoegd aan een blogbericht of opmerking. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Max File Size

  Alleen relevant als Allow File Uploads is ingeschakeld. Met dit veld wordt de grootte (in bytes) van een geüpload bestand beperkt. De standaardwaarde is 104857600 (10 MB).

 • Allowed File Types

  Alleen relevant als Allow File Uploads is ingeschakeld. Een door komma's gescheiden lijst met bestandsextensies met het "punt"-scheidingsteken. Bijvoorbeeld: .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf. Als er bestandstypen zijn opgegeven, mogen de niet opgegeven bestandstypen niet worden geüpload. De standaardinstelling is niet opgegeven, zodat alle bestandstypen zijn toegestaan.

 • Max Attach Image File Size

  Alleen relevant als Uploaden van bestand toestaan is ingeschakeld. Het maximum aantal bytes dat een geüploade afbeeldingsbestand kan hebben. De standaardwaarde is 2097152 (2 MB).

 • Allow Replies

  Als deze optie is ingeschakeld, kunt u reacties op opmerkingen op het blogbericht toestaan. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Users to Delete Comments and Topics

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden hun opmerkingen en blogberichten verwijderen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Following

  Als deze optie is ingeschakeld, neemt u de volgende functie op voor blogartikelen. Hiermee kunnen leden op de hoogte worden gesteld van nieuwe berichten. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Email Subscriptions

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden via e-mail op de hoogte worden gesteld van nieuwe berichten (abonnement). Allow Following moet worden gecontroleerd en e-mail geconfigureerd. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Voting

  Als deze optie is ingeschakeld, voegt u de functie Stemmen toe aan een blogbericht. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Display Badges

  Indien ingeschakeld, toont u verdiende en toegewezen badges met het blogbericht van een lid. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Allow Featured Content

  als deze optie is ingeschakeld, kan het idee worden geïdentificeerd als aanbevolen inhoud. De optie Standaard is uitgeschakeld.

Tabblad Gebruikersmodernisering

Geef onder het tabblad User Moderation de moderatie-instellingen op:

 • Deny Posts

  Als deze optie wordt ingeschakeld, zullen de verantwoordelijken van de leden hun functie kunnen ontkennen en voorkomen dat de functie op het openbare forum verschijnt. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Close/Reopen Topics

  Indien gecontroleerd, kunnen de vertrouwde op lidmoderatoren een onderwerp aan verdere uitgeeft en commentaren sluiten, en kunnen een onderwerp ook heropenen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Flag Posts

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden onderwerpen of opmerkingen van anderen als ongeschikt markeren. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Flag Reason List

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden in een vervolgkeuzelijst kiezen waarom een onderwerp of opmerking niet als ongepast wordt gemarkeerd. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Custom Flag Reason

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden hun eigen reden opgeven om een onderwerp of opmerking als ongeschikt te bestempelen. De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • Moderation Threshold

  Ga het aantal tijden in een onderwerp of een commentaar moet door leden worden gemarkeerd alvorens moderators worden meegedeeld. De standaardwaarde is 1 (één keer).

 • Flagging Limit

  Voer het aantal keren in dat een onderwerp of opmerking moet worden gemarkeerd voordat het wordt verborgen in de openbare weergave. Indien ingesteld op -1, wordt het gemarkeerde onderwerp of de opmerking nooit verborgen in de openbare weergave. Anders, moet dit aantal groter dan of gelijk aan de Drempel van de Moderatie zijn. De standaardwaarde is 5.

Tabblad voor tagveld

Geef onder het tabblad Tag field aan welke tags mogen worden toegepast als Allow Tagging is ingeschakeld op het tabblad Settings:

 • Allowed Namespaces

  Relevant als Allow Tagging wordt gecontroleerd onder Settings tabel. De tags die kunnen worden toegepast, zijn beperkt tot de tags binnen de geselecteerde naamruimtecategorieën. De lijst met naamruimten bevat 'Standaardtags' (de standaardnaamruimte) en 'Alle tags opnemen'. De standaardwaarde is niet ingeschakeld, hetgeen betekent dat alle naamruimten zijn toegestaan.

 • Suggestion Limit

  Voer het aantal tags in dat moet worden weergegeven als suggestie aan het lid dat naar het forum post. De waarde -1 betekent geen limieten. De standaardwaarde is 0.

Blogzijbalk configureren

Wanneer u dubbelklikt op de component Blog Sidebar, wordt een dialoogvenster voor bewerken geopend.

Geef onder het tabblad Journal Sidebar Settings de datumnotatie voor archieven op en het type items dat op de zijbalk moet worden weergegeven:

chlimage_1-151

 • Date format

  De indeling die wordt gebruikt om weer te geven voor archieven van blogberichten. Voor de notatie worden plaatsaanduidingen gebruikt die voldoen aan de Java-conventie.

  • jjjj: volledig jaar, zoals "2015"
  • jj: kort jaar, zoals '15'
  • MMMMM: volledige maand, zoals juni
  • MMM: korte maand, zoals jun
  • MM: maandnummer, bijvoorbeeld 06

  De standaardwaarde is "jjjj MMMMM", die bijvoorbeeld "2015 juni" zou weergeven

 • View Type

  De titel en het type blogberichten die op de zijbalk moeten worden weergegeven. De keuze is tussen

  • Auteurs
  • Categorieën
  • Archieven
 • Journal Component Path

  (Optioneel) De locatie van de blogbron waaruit blogartikelen moeten worden vermeld. Als deze optie leeg wordt gelaten, wordt de component resourceType social/journal/components/hbs/journal gebruikt die op dezelfde pagina wordt weergegeven.

  • Bijvoorbeeld, /content/sites/engage/en/blog/jcr:content/content/primary/blog
 • Suggestion Limit

  Het aantal blogartikelen dat moet worden weergegeven. De waarde -1 betekent geen limiet. De standaardwaarde is -1.

Ervaring voor bezoekers van site

In de publicatieomgeving wordt met de blogfunctie het meest recente blogartikel weergegeven, gevolgd door oudere blogartikelen in aflopende volgorde van ontwerp. Met blogzijbalken kunnen sitebezoekers filters toepassen om de selectie van weergegeven blogartikelen te beperken.

Het blogartikel wordt gevolgd door een koppeling om opmerkingen te plaatsen of weer te geven.

Wanneer een blogartikel is geselecteerd, worden het blogartikel en de opmerkingen weergegeven (indien ingeschakeld).

Andere vaardigheden hangen af van het feit of de bezoeker van de site een moderator, beheerder, lid van de gemeenschap, geprivilegieerd lid of anoniem is.

Werken met artikelen

Wanneer u een nieuw blogartikel maakt, kunt u

 1. Direct publiceren
 2. Een concept publiceren
 3. Publiceren op een geplande datum en tijd

De blogartikelen worden op het juiste tabblad (Gepubliceerd, Concepten of Gepland) weergegeven voor leden die tijdens het publiceren kunnen ontwerpen.

Moderatoren en beheerders

Wanneer de aangemelde gebruiker moderator of beheerdersrechten heeft, kunnen zij moderatietaken (zoals toegestaan door de configuratie van de component) uitvoeren op alle blogartikelen en commentaar dat op een blog wordt geplaatst.

chlimage_1-152

Leden

Wanneer de aangemelde gebruiker een communitylid of geprivilegieerd lid is (afhankelijk van de configuratie), kunnen ze New Article selecteren om een nieuw blogartikel te maken en te plaatsen.

Zij kunnen met name:

 • Een nieuw blogartikel maken
 • Plaats een nieuw blogartikel namens een ander lid
 • Opmerkingen op een blogartikel plaatsen
 • Uw eigen blogartikel of commentaar bewerken
 • Hun eigen blogartikel of commentaar verwijderen
 • Blogartikelen of opmerkingen van anderen markeren

chlimage_1-153 chlimage_1-154

Anonieme

Sitebezoekers die niet zijn aangemeld, kunnen alleen geposte blogartikelen en opmerkingen lezen, deze vertalen als ze worden ondersteund, maar mogen geen blogartikel of commentaar toevoegen en de artikelen of opmerkingen van anderen niet markeren.

chlimage_1-155

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Blog Essentials voor ontwikkelaars.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud modereren voor de moderatie van blogberichten en opmerkingen.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud labelen voor het labelen van blogberichten en opmerkingen.

Zie Door gebruiker gegenereerde inhoud omzetten voor een vertaling van blogberichten en opmerkingen.

Op deze pagina