Communityabonnementen

Overzicht

Vanaf Community FP1 kunnen leden van de gemeenschap via e-mail communiceren met de community via een functie die wordt aangeduid als abonnementen.

Abonnementen zijn vergelijkbaar met meldingen omdat leden zich kunnen abonneren bij het volgen van blogartikelen, forumonderwerpen of QnA-vragen.

Abonnementen worden onderscheiden van meldingen:

  • Leden mogen zich niet abonneren wanneer zij andere leden volgen
  • De enige actie die leden kunnen ondernemen, is om Email Subscriptions te selecteren wanneer volgende
  • Wanneer e-mailantwoord is geconfigureerd, kunnen leden inhoud effectief posten door eenvoudig te antwoorden op de ontvangen e-mail

Vereisten

E-mail configureren

E-mail moet worden gevormd om abonnementen te functioneren en voor leden te antwoorden per e-mail.

Zie E-mail configureren voor instructies voor het instellen van e-mail.

Abonnementen inschakelen en volgen

Componenten moeten worden geconfigureerd om de volgende abonnementen en in te schakelen. Functies die abonnementen toestaan, zijn blog, forum en QnA.

Abonnementen van volgende

chlimage_1-5

Met de knop Follow kunt u items opvolgen als activiteiten, abonnementen en/of meldingen. Telkens wanneer de Follow knoop wordt geselecteerd, is het mogelijk om of van een selectie van een knevel te voorzien.

Als een methode van het volgende wordt geselecteerd, verandert de tekst van de knoop in volgend. Voor het gemak, is het mogelijk om Unfollow All te selecteren om alle methodes van een knevel te voorzien.

De Follow knoop zal Email Subscriptions optie slechts omvatten wanneer een forum, QnA, of blog wordt gevormd om e-mailabonnementen toe te laten. Deze knop verschijnt

  • Op de belangrijkste eigenschappagina voor toegelaten forum, QnA, of blog

    • Hiermee wordt een e-mail verzonden voor alle activiteiten in het kader van die functie
  • Voor een specifiek bericht, zoals een forumonderwerp, een QnA-vraag of een blogartikel

    • Wordt een e-mail verzonden wanneer er activiteit is voor dat specifieke item

Reageren per e-mail

Als e-mail geconfigureerd is voor het beantwoorden via e-mail, ontvangt het lid dat zich heeft geabonneerd een e-mail met de geposte inhoud en een koppeling naar de online-inhoud.

Als ze op het e-mailbericht reageren, wordt de inhoud die ze in het antwoord invoeren, online weergegeven als inhoud.

chlimage_1-6

De hoeveelheid tijd die nodig is om een antwoord te verzenden, wordt bepaald door het update-interval van de opiniepeilingimporteur.

chlimage_1-7

Op deze pagina