Limieten voor bijdragen van de lidstaten

Overzicht

De functie voor bijdragelimieten biedt de mogelijkheid om de bijdragen van leden van de gemeenschap te beperken als middel om bescherming te bieden tegen spam.

Wanneer een lid beperkt is, zal elke post die het toegestane aantal bijdragen overschrijdt, leiden tot een waarschuwing dat de limiet is overschreden en de post wordt afgewezen. Het lid van de gemeenschap kan dan naar het communautaire berichtcentrum gaan en contact opnemen met een manager van de gemeenschap die de grenzen indien nodig kan verwijderen.

Bijdragelimieten kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld via de Ledenconsole en/of geconfigureerd om automatisch te worden ingeschakeld wanneer bezoekers van de site nieuwe leden worden.

Gebruikend de console van Leden, kunnen de bijdragegrenzen proactief voor een lid door een communautaire manager op elk ogenblik worden verwijderd, of reactief worden verwijderd wanneer een lid een bericht naar een communautaire manager verzendt die zulk een verzoek doet.

Configuratie van door AEM Communities-gebruikers gegenereerde limiet voor bijdragen aan inhoud

Deze OSGi-configuratie

 • Definieert de kenmerken van de bijdragelimieten (aantal posten binnen een tijdsperiode)
 • Identificeert wie het lid zal kunnen bericht wanneer de grens is bereikt
 • Identificeert domeinen die nooit hoeven te worden beperkt

Om deze configuratie te bereiken OSGi:

chlimage_1-127

 • Automatically Apply UGC Contribution Limits

  Als deze optie ingeschakeld is, worden automatisch bijdragelimieten ingesteld voor gebruikers die zich als leden van de gemeenschap registreren. Dit wordt weerspiegeld in het profiel van het communautaire lid en kan van ledenconsole worden toegelaten/worden onbruikbaar gemaakt. Nieuwe leden met een e-mailadres uit een lijst van gewenste personen domeinen hebben nooit een beperking.

  De optie Standaard is uitgeschakeld.

 • UGC Limit

  Maximumaantal bijdragen.

  De standaardwaarde is 10 berichten.

 • UGC Limit Frequency

  De tijdsperiode die de UGC-limiet beperkt.

  De standaardwaarde is 60 minuten.

 • Domains

  Een lijst met lijsten van gewenste personen van een of meer e-maildomeinen. Selecteer + pictogram om extra ingangen te maken.

  Gebruikers met e-mailadressen in de lijst van gewenste personen van domeinen worden niet beïnvloed wanneer de UGC-bijdragelimieten automatisch worden toegepast. Als bijvoorbeeld domein mycompany.com wordt toegevoegd aan de lijst met domeinen, is een lid met e-mailadres me@mycompany.com nooit beperkt tot het posten.

  Standaard is dit een lege lijst van gewenste personen.

 • Messaging Recipients

  Lijst van een of meer toegestane id's van leden die de bijdragelimieten voor leden kunnen wijzigen. Selecteer + pictogram om extra ingangen te maken.

  De leden mogen slechts bepaalde leden bereiken wanneer hun maximum is bereikt.

  Standaard zijn geen berichtontvangers.

Opmerking: De standaardconfiguratie resulteert in een maximum van 10 posten binnen een periode van één uur.

Op deze pagina