Badges-console

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Info Badges

De console van de Badges van de Gemeenschappen verstrekt de capaciteit om douanebadges toe te voegen die voor een lid kunnen worden getoond wanneer verdiend (toegekend) of wanneer zij een specifieke rol in de gemeenschap (toegewezen) nemen.

Zichtbaarheid badge

Badges die een lid van de gemeenschap verdient of toegewezen krijgt, worden samen met zijn naam en avatar op de volgende locaties weergegeven:

In de auteursomgeving, om de console van Badges te bereiken

 • Vanuit globale navigatie: Tools > Communities > Badges

Op deze console worden de badges weergegeven die momenteel beschikbaar zijn en waaruit nieuwe badges kunnen worden toegevoegd.

chlimage_1-242

Badge maken

Een badge wordt gemaakt door het uploaden van een voldoende kleine afbeelding (72 dpi met een hoogte tussen 26 en 32 pixels) en het opgeven van een naam. De badge-afbeelding wordt opgeslagen in de gegevensopslagruimte op /etc/community/badging/images en wordt automatisch gerepliceerd naar de publicatieomgeving.

Als het publicatiemilieu een landbouwbedrijf van uitgevers is, is het noodzakelijk om te vormen gebruikerssync.

chlimage_1-243

 • Upload Image

  (Vereist) Een badge-afbeelding met een aanbevolen formaat van 32 x 32 pixels bij 72 dpi in de indeling JPEG of PNG.

 • Name

  (Vereist) De naam van de badge. Dit is de standaardinstelling Display Name en de naam van het knooppunt in de repository. Als de Name is geen geldige naam voor een opslagplaats. De naam wordt gewijzigd.

 • Display Name

  (Optioneel) De naam die moet worden weergegeven voor de badge in de gebruikersinterface. Standaard is de ongewijzigde tekst die is ingevoerd voor de Name.

 • Description

  (Optioneel) Een beschrijving voor de badge.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het instellen van regels voor scoring en badging raadpleegt u Scores en badges.

Voor het beheren van badges voor leden raadpleegt u Ledenconsole.

Op deze pagina