Werken met paginaversies

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met Versioning maakt u een "momentopname" van een pagina op een bepaald tijdstip. Met versioning kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Maak een versie van een pagina.
 • Herstel een pagina naar een vorige versie om bijvoorbeeld een wijziging in een pagina ongedaan te maken.
 • Vergelijk de huidige versie van een pagina met een vorige versie met verschillen in de gemarkeerde tekst en afbeeldingen.

Een nieuwe versie maken

Een nieuwe versie van een pagina maken:

 1. Open in uw browser de pagina waarvoor u een nieuwe versie wilt maken.

 2. Selecteer in de Sidetrap de optie Versioning en vervolgens de Versie maken subtabblad.

  screen_shot_2012-02-14at40259pm

 3. Voer een Opmerking (optioneel).

 4. Als u een label wilt instellen op de versie (optioneel), klikt u op de knop Meer >> en stelt de Label om de versie een naam te geven. Als het label niet is ingesteld, wordt de versie automatisch verhoogd.

 5. Klikken Versie maken. Er wordt een grijs bericht weergegeven op de pagina. bijvoorbeeld:

  Versie 1.2 gemaakt voor: Hemden.

OPMERKING

Er wordt automatisch een versie gemaakt wanneer de pagina wordt geactiveerd.

Paginaversie herstellen vanaf Sidetrap

De pagina herstellen naar een vorige versie:

 1. Open de pagina waarvoor u een vorige versie wilt herstellen.

 2. Selecteer in het zijpaneel de optie Versioning en vervolgens de Versie herstellen subtab.

  screen_shot_2012-02-14at42949pm

 3. Selecteer de versie die u wilt herstellen en selecteer Herstellen.

Paginaversie herstellen vanuit de console

Deze methode kan worden gebruikt om een paginaversie te herstellen. Deze kan ook worden gebruikt om eerder verwijderde pagina's te herstellen:

 1. In de Websites navigeer naar de pagina die u wilt herstellen en selecteer deze.

 2. Selecteer in het bovenste menu Gereedschappen vervolgens Herstellen:

  screen_shot_2012-02-08at41326pm

 3. Versie ​ herstellen selecteren… bevat een lijst met versies van documenten in de huidige map. Zelfs als een pagina is verwijderd, wordt de laatste versie weergegeven:

  screen_shot_2012-02-08at45743pm

 4. Selecteer de versie die u wilt herstellen en klik op Herstellen. AEM herstelt de versie(s) (of bomen) die u selecteert.

Een structuur herstellen vanuit de console

Deze methode kan worden gebruikt om een paginaversie te herstellen. Deze kan ook worden gebruikt om eerder verwijderde pagina's te herstellen:

 1. In de Websites navigeer naar de map die u wilt herstellen en selecteer deze.

 2. Selecteer in het bovenste menu Gereedschappen vervolgens Herstellen.

 3. Selecteren Boom herstellen… Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u de structuur kunt selecteren die u wilt herstellen:

  screen_shot_2012-02-08at45743pm-1

 4. Klikken Herstellen. AEM herstelt de structuur die u hebt geselecteerd.

Vergelijken met een vorige versie

De huidige versie van de pagina vergelijken met een vorige versie:

 1. Open in uw browser de pagina die u met een vorige versie wilt vergelijken.

 2. Selecteer in de Sidetrap de optie Versioning en vervolgens de Versie herstellen n subtabblad.

  screen_shot_2012-02-14at42949pm-1

 3. Selecteer de versie die u wilt vergelijken en klik op de knop Diff knop.

 4. De verschillen tussen de huidige versie en de geselecteerde versie worden als volgt weergegeven:

  • Tekst die is verwijderd, is rood en doorgehaald.
  • De toegevoegde tekst is groen en gemarkeerd.
  • Afbeeldingen die zijn toegevoegd of verwijderd, zijn groene afbeeldingen.

  chlimage_1-105

 5. Selecteer in de Sidetrap de optie Versie herstellen subtab en klik op de knop <<back span="" id="3" translate="no" /> om de huidige versie weer te geven.

Timewarp

Timewarp is een eigenschap die wordt ontworpen om het gepubliceerd staat van een pagina op specifieke tijden in het verleden.

Het doel is om u toe te staan om de gepubliceerde website op het geselecteerde punt in tijd te volgen. Hiermee wordt de status van de publicatieomgeving bepaald door de paginabactivering.

Dit doet u als volgt:

 • Het systeem zoekt naar de paginaversie die op het geselecteerde tijdstip actief was.
 • Dit betekent dat de weergegeven versie is gemaakt/geactiveerd voor het punt in tijd dat in Timewarp wordt geselecteerd.
 • Wanneer u naar een pagina navigeert die is verwijderd, wordt dit ook weergegeven, zolang de oude versies van de pagina nog beschikbaar zijn in de opslagplaats.
 • Als geen gepubliceerde versie wordt gevonden, dan zal Timewarp aan de huidige staat van de pagina op het auteursmilieu terugkeren (dit moet een fout/404 pagina verhinderen, wat zou betekenen dat u niet meer kunt doorbladeren).
OPMERKING

Als versies uit de dataopslag worden verwijderd, kan Timewarp niet de correcte mening tonen. Als elementen (zoals code, css, afbeeldingen, enz.) voor het renderen van de website zijn gewijzigd, zal de weergave ook verschillen van wat deze oorspronkelijk was, aangezien deze items niet zijn geversileerd in de opslagplaats.

De tijdverdraaiingskalender gebruiken

Timewarp is beschikbaar bij sidekick.

De kalenderversie wordt gebruikt als u een specifieke dag hebt om te bekijken:

 1. Open de Versioning en klik vervolgens op Timewarp (vlakbij de onderkant van het hulpje). Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

  chlimage_1-106

 2. Met de datum- en tijdkiezers geeft u de gewenste datum/tijd op en klikt u op Ga.

  Met Timewarp wordt de pagina weergegeven zoals deze was gepubliceerd vóór/op de datum die u hebt gekozen.

  OPMERKING

  Tijdlijnverdraaiing werkt alleen volledig als u de pagina eerder hebt gepubliceerd. Als dat niet het geval is, wordt de huidige pagina in de auteursomgeving weergegeven.

  OPMERKING

  Als u navigeert naar een pagina die is verwijderd of verwijderd uit de opslagplaats, wordt deze correct weergegeven als de oude versies van de pagina nog steeds beschikbaar zijn in de opslagplaats.

  OPMERKING

  U kunt de oude versie van de pagina niet bewerken. Deze kan alleen worden weergegeven. Als u de oudere versie wilt herstellen, moet u dat handmatig doen met terugzetten.

 3. Klik wanneer u de pagina hebt bekeken:

  • Tijdlijnverdraaiing afsluiten om af te sluiten en terug te keren naar de huidige auteurspagina.
  • Tijdlijn tonen om de tijdlijn weer te geven.

  chlimage_1-107

De tijdlijn Tijdlijn Tijdlijn gebruiken

De tijdlijnversie wordt gebruikt als u een overzicht wilt zien van de publicatieactiviteiten op de pagina.

Als u de tijdlijn van het document wilt weergeven:

 1. U kunt de tijdlijn als volgt weergeven:

  1. Open de Versioning en klik vervolgens op Timewarp (vlakbij de onderkant van het hulpje).
  2. Het dialoogvenster sidekick gebruiken dat wordt weergegeven na gebruiken van de Kalender Timewarp.
 2. Klikken op Tijdlijn tonen - de tijdlijn van het document wordt weergegeven; bijvoorbeeld:

  chlimage_1-108

 3. Selecteer en verplaats (houd ingedrukt en sleep) de tijdlijn om door de tijdlijn van het document te gaan.

  • Alle regels geven gepubliceerde versies aan.

   Wanneer een pagina wordt geactiveerd, wordt een nieuwe regel gestart. Telkens wanneer het document wordt bewerkt, wordt er een nieuwe kleur weergegeven.

   In het onderstaande voorbeeld geeft de rode lijn aan dat de pagina is bewerkt tijdens het tijdsbestek van de eerste groene versie en de gele lijn geeft aan dat de pagina ergens in de rode versie is bewerkt, enzovoort.
   chlimage_1-109

 4. Klik op:

  1. Ga om de inhoud van de gepubliceerde pagina op het geselecteerde tijdpunt weer te geven.
  2. Wanneer u die inhoud weergeeft, gebruikt u Tijdlijnverdraaiing afsluiten om af te sluiten en terug te keren naar de huidige auteurspagina.

Beperkingen voor tijdverdraaiing

Met Timewarp wordt het best geprobeerd een pagina op een geselecteerd punt in de tijd te reproduceren. Vanwege de complexiteit van het voortdurend ontwerpen van inhoud in AEM is dit echter niet altijd mogelijk. Deze beperkingen moeten in gedachten worden gehouden wanneer u Tijdverdraaiing gebruikt.

 • Tijdlijn verdraaien werkt op basis van gepubliceerde pagina's - Tijdlijn-verdraaiing werkt alleen volledig als u de pagina eerder hebt gepubliceerd. Als dat niet het geval is, wordt de huidige pagina in de auteursomgeving weergegeven.
 • Timewaring gebruikt paginaversies - Als u navigeert naar een pagina die is verwijderd of verwijderd uit de opslagplaats, wordt deze correct weergegeven als de oude versies van de pagina nog steeds beschikbaar zijn in de opslagplaats.
 • Verwijderde versies beïnvloeden Timewarp - Als versies uit de opslagplaats worden verwijderd, kan Timewarp niet de juiste weergave tonen.
 • Timewarp is read-only - U kunt de oude versie van de pagina niet bewerken. Deze kan alleen worden weergegeven. Als u de oudere versie wilt herstellen, moet u dat handmatig doen met terugzetten.
 • Tijdlijn verdraaien is alleen gebaseerd op pagina-inhoud - Als elementen (zoals code, css, assets/images, enz.) voor het renderen van de website zijn gewijzigd, zal de weergave afwijken van wat oorspronkelijk het geval was, aangezien deze items niet zijn geversieerd in de opslagplaats.
LET OP

Timewarp is ontworpen als een hulpmiddel om auteurs te helpen bij het begrijpen en creëren van hun inhoud. Het is niet bedoeld als controlelogboek of voor juridische doeleinden.

Op deze pagina