Uw campagne instellen

Het opzetten van een nieuwe campagne omvat de volgende (generische) stappen:

 1. Maak een brandmerk voor uw campagnes.
 2. Indien nodig kunt u de eigenschappen voor uw nieuw merk bepalen.
 3. een campagne opzetten om ervaringen op te doen; bijvoorbeeld laserpagina's of een nieuwsbrief.
 4. Indien nodig kunt u de eigenschappen voor uw nieuwe campagne bepalen.

Afhankelijk van het type ervaring dat u maakt, moet u een ervaring maken. De details van de ervaring en de acties die volgen op de creatie zijn afhankelijk van het type ervaring dat u wilt maken:

OPMERKING

Zie Segmentatie voor gedetailleerde instructies bij het bepalen van uw segmenten.

Een nieuw merk maken

Een nieuw merk maken:

 1. Open MCM en selecteer Campagnes in de linkerruit.

 2. Nieuw selecteren… om de Titel en Naam en sjabloon in te voeren die voor uw nieuwe merk moet worden gebruikt:

  chlimage_1-37

 3. Klik Maken. Uw nieuwe merk wordt weergegeven in de MCM (met een standaardpictogram).

Eigenschappen voor uw nieuwe merk definiëren

 1. Van Campagnes in de linkerruit, selecteer uw nieuw merkpictogram in de juiste ruit en klik Eigenschappen…

  U kunt een Titel, Beschrijving en een afbeelding invoeren die als pictogram moet worden gebruikt.

  chlimage_1-38

 2. Klik OK om op te slaan.

Nieuwe campagne maken

Een nieuwe campagne maken:

 1. Selecteer in het linkervenster van Campagnes uw nieuwe merk of dubbelklik op het pictogram in het rechtervenster.

  Het overzicht wordt weergegeven (leeg als het merk nieuw is).

 2. Klik Nieuw… en geef Titel, Naam en sjabloon op die voor uw nieuwe campagne moeten worden gebruikt.

  chlimage_1-39

 3. Klik Maken. Uw nieuwe campagne zal in MCM worden getoond.

Eigenschappen definiëren voor uw nieuwe campagne

Campagneeigenschappen configureren die het gedrag bepalen:

 • Prioriteit: De prioriteit van deze campagne in verhouding tot andere campagnes. Wanneer de veelvoudige campagnes gelijktijdig zijn, controleert de campagne die de hoogste prioriteit heeft de bezoekerservaring.

 • Aan en uit Tijd: Deze eigenschappen bepalen de periode waarin de campagne de ervaring van de bezoeker bepaalt. Het bezit op Tijd controleert de tijd wanneer de campagne begint de ervaring te controleren. De eigenschap Uit-tijd bepaalt wanneer de campagnes de ervaring niet meer besturen.

 • Afbeelding: De afbeelding die de campagne in AEM vertegenwoordigt.

 • Cloud Services: De configuraties van de Cloud Service waarmee de campagne wordt geïntegreerd. (Zie Integreren met Adobe Marketing Cloud.)

 • Adobe Target: eigenschappen die campagnes vormen die met Adobe Target worden geïntegreerd. (Zie Integreren met Adobe Target.)

 1. Selecteer uw merk in Campagnes. Selecteer in het rechterdeelvenster uw campagne en klik op Eigenschappen.

  U kunt verschillende eigenschappen invoeren, zoals een Titel, Beschrijving en elke Cloud Services die u wilt.

  chlimage_1-40

 2. Klik OK om op te slaan.

Nieuwe ervaring maken

De procedure voor het creëren van een nieuwe ervaring is afhankelijk van het type ervaring:

OPMERKING

Zoals met vorige versies is het nog mogelijk om de ervaring als pagina in Websites console tot stand te brengen (en om het even welke dergelijke pagina's die in vorige versies worden gecreeerd worden nog volledig gesteund).

Het wordt nu aanbevolen om de MCM te gebruiken voor het maken van ervaringen.

Het vormen van Uw Nieuwe Ervaring

Nu u het basisskelet voor uw ervaring hebt gecreeerd, moet u met de volgende acties verdergaan, afhankelijk van het type ervaring:

Een nieuw aanraakpunt toevoegen

Als u bestaande ervaringen hebt, kunt u een aanraakpunt rechtstreeks vanuit de kalenderweergave van MCM toevoegen:

 1. Selecteer de kalenderweergave voor uw campagne.

 2. Klik Aanraakpunt toevoegen… om het dialoogvenster te openen. Geef de ervaring op die u wilt toevoegen:

  chlimage_1-41

 3. Klik OK om op te slaan.

Werken met leads

OPMERKING

Adobe is niet van plan deze mogelijkheid verder te verbeteren (Leads beheren).
De aanbeveling is om Adobe Campaign en de integratie in AEM🔗 te benutten.

In AEM MCM kunt u verbindingen organiseren en toevoegen door ze handmatig in te voeren of door een lijst met door komma's gescheiden waarden te importeren, bijvoorbeeld een mailinglijst. Aanvullende manieren om leads te genereren zijn afkomstig van nieuwsbrief-ups of community-aanmeldingen (als deze zijn geconfigureerd, kunnen ze een workflow activeren die leads vult).

Regeleinden worden doorgaans gecategoriseerd en in een lijst geplaatst, zodat u later handelingen kunt uitvoeren in de hele lijst, bijvoorbeeld door een aangepaste e-mail naar een bepaalde lijst te verzenden.

In het dashboard, hebt toegang u tot alle lood door Leads van de linkerruit te klikken. U kunt ook toegang krijgen tot leads vanuit het deelvenster Lijsten.

screen_shot_2012-02-21at114748am

OPMERKING

Als u de avatars van gebruikers wilt toevoegen of wijzigen, opent u de clickstream-cloud (Ctrl+Alt+c), laadt u het profiel en klikt u op Bewerken.

Nieuwe leads maken

Nadat u nieuwe lood creeert, ben zeker om hen te activeren zodat u hun activiteit op de te publiceren instantie kunt volgen en hun ervaring kunt personaliseren.

Een nieuwe lead handmatig maken:

 1. Navigeer in AEM naar de MCM. Klik in het dashboard op Leads.

 2. Klik Nieuw. Het venster Nieuw maken wordt geopend.

  screen_shot_2012-02-21at115008am

 3. Voer desgewenst gegevens in de velden in. Klik op het tabblad Adres.

  screen_shot_2012-02-21at115045am

 4. Voer eventueel de adresgegevens in. Klik Opslaan om de lead op te slaan. Als u extra leads wilt toevoegen, klikt u op ​ Opslaan en Nieuw.

  De nieuwe lead wordt weergegeven in het deelvenster Leads. Wanneer u op het item klikt, worden alle ingevoerde gegevens in het rechterdeelvenster weergegeven. Nadat u een lead hebt gemaakt, kunt u deze aan een lijst toevoegen.

  screen_shot_2012-02-21at120307pm

Inschakelen of deactiveren

Door leads te activeren kunt u hun activiteiten bijhouden op het publicatieexemplaar en kunt u hun ervaring aanpassen. Wanneer u hun activiteit niet meer wilt volgen, kunt u ze deactiveren.

Aan actieve of deactieve leads:

 1. Navigeer in AEM naar de MCM en klik op Leads.

 2. Selecteer de leads die u wilt activeren of deactiveren en klik op Activeren of Deactiveren.

  screen_shot_2012-02-21at120620pm

  Net als bij AEM pagina's wordt de publicatiestatus aangegeven in de kolom Gepubliceerd.

  screen_shot_2012-02-21at122901pm

Nieuwe leads importeren

Wanneer u nieuwe leads importeert, kunt u deze automatisch toevoegen aan een bestaande lijst of een nieuwe lijst maken waarin deze leads worden opgenomen.

Om lood van een komma-gescheiden lijst te importeren:

 1. Navigeer in AEM naar de MCM en klik op Leads.

  OPMERKING

  U kunt ook leads importeren door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik in het dashboard op Leads importeren in het deelvenster Lijsten
  • Klik op Lijsten en selecteer Leads importeren in het menu Gereedschappen.
 2. Selecteer Leads importeren in het menu Gereedschappen.

 3. Voer de informatie in zoals wordt beschreven in Voorbeeldgegevens. De volgende velden kunnen worden geïmporteerd: email,familyName,givenName,gender,aboutMe,city,country,phoneNumber,postalCode,region,streetAddress

  OPMERKING

  De eerste rij in de CSV-lijst is vooraf gedefinieerde labels die precies zo moeten worden geschreven als in het voorbeeld:

  email,givenName,familyName - indien geschreven als givenname, bijvoorbeeld, zal het systeem het niet erkennen.

  screen_shot_2012-02-21at123055pm

 4. Klik op Next. Hier kunt u de leads bekijken om te controleren of deze correct zijn.

  screen_shot_2012-02-21at123104pm

 5. Klik op Next. Selecteer de lijst waartoe de leads moeten behoren. Als u niet wilt dat ze tot een lijst behoren, verwijdert u de gegevens in het veld. AEM maakt standaard een lijstnaam die de datum en tijd bevat. Klik Importeren.

  screen_shot_2012-02-21at123123pm

  De nieuwe lead wordt weergegeven in het deelvenster Leads. Als u op de vermelding klikt, wordt alle ingevoerde informatie weergegeven in het rechterdeelvenster. Nadat u een lead hebt gemaakt, kunt u deze aan een lijst toevoegen.

Regelafstand toevoegen aan lijsten

Om lood aan reeds bestaande lijsten toe te voegen:

 1. Klik in de MCM op Leads om alle beschikbare leads weer te geven.

 2. Selecteer de leads die u aan een lijst wilt toevoegen door het selectievakje naast de lead in te schakelen. U kunt zoveel leads toevoegen als u wilt.

  screen_shot_2012-02-21at123835pm

 3. Selecteer Toevoegen aan lijst in het menu Gereedschappen Het venster Toevoegen aan lijst ​ wordt geopend.

  screen_shot_2012-02-21at124019pm

 4. Selecteer in welke lijst u de leads wilt toevoegen en klik op OK. De leads worden toegevoegd aan de desbetreffende lijsten.

Informatie over lead weergeven

Als u informatie over leads wilt weergeven, klikt u in de MCM op het selectievakje naast de lead en wordt een rechtervenster geopend met alle informatie over de lead, inclusief de koppeling aan de lijst.

screen_shot_2012-02-21at124228pm

Bestaande leads wijzigen

Bestaande lead-informatie wijzigen:

 1. Klik in de MCM op Leads. Selecteer in de lijst met leads het selectievakje naast de lead die u wilt bewerken. Alle informatie over de lead wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.

  screen_shot_2012-02-21at124514pm

  OPMERKING

  U kunt slechts één lead tegelijk bewerken. Als u regels moet wijzigen die deel uitmaken van dezelfde lijst, kunt u de lijst wijzigen.

 2. Klik Bewerken. Het venster Lead bewerken wordt geopend.

  screen_shot_2012-02-21at124609pm

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  OPMERKING

  Ga naar het gebruikersprofiel als u de lead avatar wilt wijzigen. U kunt het profiel in de klikstroomwolk laden door CTRL+ALT+c te drukken, Laden te klikken, en dan het profiel te selecteren.

Bestaande leads verwijderen

Als u bestaande leads in de MCM wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de lead in en klikt u op Delete. De lead wordt verwijderd uit de lijst met leads en alle bijbehorende lijsten.

OPMERKING

Voordat u gaat verwijderen, bevestigt AEM dat u de bestaande lead wilt verwijderen. Nadat het wordt geschrapt, kan het niet worden teruggewonnen.

Werken met lijsten

OPMERKING

Adobe is niet van plan deze mogelijkheid verder te verbeteren (lijsten beheren).
De aanbeveling is om Adobe Campaign en de integratie in AEM🔗 te benutten.

Met lijsten kunt u uw leads ordenen in groepen. Met lijsten kunt u uw marketingcampagnes richten op een bepaalde groep personen. U kunt bijvoorbeeld een doelnieuwsbrief naar een lijst sturen. Lijsten zijn zichtbaar in MCM, of in het Dashboard of door Lijsten te klikken. Beide verstrekken u de naam van de lijst en het aantal leden.

screen_shot_2012-02-21at125021pm

Als u Lijsten klikt, kunt u ook bekijken als de lijst een lid van een andere lijst is en een beschrijving zien.

screen_shot_2012-02-21at124828pm

Nieuwe lijsten maken

Een nieuwe lijst (groep) maken:

 1. Klik in het MCM-dashboard op Nieuwe lijst… of in Lijsten klikt u op Nieuw … Het venster Lijst maken wordt geopend.

  screen_shot_2012-02-21at125147pm

 2. Voer een naam (vereist) in en klik desgewenst op Opslaan. De lijst verschijnt in Lijsten ruit.

  screen_shot_2012-02-21at125320pm

Bestaande lijsten wijzigen

Een bestaande lijst wijzigen:

 1. Klik in de MCM op Lijsten.

 2. Selecteer in de lijst het selectievakje naast de lijst die u wilt bewerken en klik op Bewerken. Het venster Lijst bewerken wordt geopend.

  screen_shot_2012-02-21at125452pm

  OPMERKING

  U kunt slechts één lijst tegelijk bewerken.

 3. Breng desgewenst wijzigingen aan en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Bestaande lijsten verwijderen

Als u bestaande lijsten wilt verwijderen, schakelt u in de MCM het selectievakje naast de lijst in en klikt u op Verwijderen. De lijst wordt verwijderd. Leads die aan de lijst zijn gekoppeld, worden niet verwijderd. Alleen de koppeling met de lijst wordt verwijderd.

OPMERKING

AEM bevestigt vóór het verwijderen dat u de bestaande lijsten wilt verwijderen. Nadat het wordt geschrapt, kan het niet worden teruggewonnen.

Lijsten samenvoegen

U kunt een bestaande lijst samenvoegen met een andere lijst. Wanneer u dit doet, wordt de lijst u samenvoegt een lid van de andere lijst. Het bestaat nog steeds als een afzonderlijke entiteit en mag niet worden geschrapt.

U kunt lijsten samenvoegen als u dezelfde conferentie op twee verschillende locaties hebt en u deze wilt samenvoegen in een lijst met deelnemers voor alle conferenties.

Bestaande lijsten samenvoegen:

 1. Klik in de MCM op Lijsten.

 2. Selecteer de lijst waarmee u een andere lijst wilt samenvoegen door het selectievakje naast de lijst in te schakelen.

 3. Selecteer Lijst samenvoegen in het menu Extra.

  OPMERKING

  U kunt slechts één lijst tegelijk samenvoegen.

 4. Selecteer in het venster Lijst samenvoegen de lijst waarmee u wilt samenvoegen en klik op OK.

  screen_shot_2012-02-21at10259pm

  De lijst die u hebt samengevoegd, wordt met één lid verhoogd. Als u wilt zien dat uw lijst is samengevoegd, selecteert u de lijst die u hebt samengevoegd en selecteert u Leads tonen in het menu Gereedschappen.

 5. Herhaal de stap totdat u alle gewenste lijsten hebt samengevoegd.

  screen_shot_2012-02-21at10538pm

OPMERKING

Het verwijderen van een samengevoegde lijst van zijn lidmaatschap is identiek aan het verwijderen van een lood uit een lijst. Open het tabblad Lijsten, selecteer de lijst die de samengevoegde lijst bevat en verwijder het lidmaatschap door op de rode cirkel naast de lijst te klikken.

Regelafstand weergeven in lijsten

U kunt op elk gewenst moment bekijken welke leads tot een specifieke lijst behoren door te bladeren of te zoeken naar leden.

U kunt als volgt de leads weergeven die bij een lijst horen:

 1. Klik in de MCM op Lijsten.

 2. Schakel het selectievakje in naast de lijst waarvoor u de leden wilt weergeven.

 3. Selecteer Leads tonen in het menu Gereedschappen. AEM geeft de leads weer die lid zijn van die lijst. U kunt door de lijst bladeren of naar leden zoeken.

  OPMERKING

  Daarnaast kunt u leads uit een lijst verwijderen door deze te selecteren en vervolgens te klikken op Lidmaatschap verwijderen.

  screen_shot_2012-02-21at10828pm

 4. Klik Close om naar MCM terug te keren.

Op deze pagina