E-mailmarketing

Laatste update: 2023-05-04
 • Onderwerpen:
 • Authoring
  Meer informatie over dit onderwerp
 • Gemaakt voor:
 • User
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

OPMERKING

Adobe is niet van plan de e-mails die door de AEM SMTP-service worden verzonden, verder te verbeteren.
De aanbeveling is: Adobe Campaign en zijn AEM integratie benutten.

E-mailmarketing (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) is een belangrijk onderdeel van elke marketingcampagne die u gebruikt om inhoud naar uw leads te sturen. In AEM kunt u nieuwsbrieven maken van bestaande AEM inhoud en nieuwe inhoud toevoegen die specifiek is voor de nieuwsbrieven.

Nadat u de nieuwsbrieven hebt gemaakt, kunt u deze direct of op een ander gepland tijdstip naar de specifieke groep gebruikers sturen (via een workflow). Bovendien kunnen gebruikers zich abonneren op nieuwsbrieven in de door hen gekozen indeling.

Daarnaast kunt AEM u de functionaliteit voor nieuwsbrieven beheren, waaronder het onderhouden van onderwerpen, het archiveren van nieuwsbrieven en het weergeven van nieuwsbrieven.

OPMERKING

In Geometrixx wordt de e-maileditor automatisch geopend in de sjabloon voor nieuwsbrieven. U kunt de e-maileditor in andere sjablonen gebruiken die u e-mailberichten wilt verzenden, bijvoorbeeld in uitnodigingen. De e-maileditor geeft altijd weer wanneer een pagina wordt overgenomen van mcm/componenten/nieuwsbrief/pagina.

In dit document worden de basisbeginselen van het maken van nieuwsbrieven in AEM beschreven. Raadpleeg de volgende documenten voor gedetailleerde informatie over het werken met e-mailmarketing:

OPMERKING

Als u e-mailproviders bijwerkt, een vliegtest uitvoert of een nieuwsbrief verzendt, mislukken deze bewerkingen als de nieuwsbrief niet eerst naar de instantie Publiceren wordt gepubliceerd of als de instantie Publiceren niet beschikbaar is. Vergeet niet uw nieuwsbrief te publiceren en ervoor te zorgen dat de instantie Publiceren actief is.

Een nieuwsbrief maken

OPMERKING

E-mailmeldingen moeten via de osgi-configuratie worden geconfigureerd. Zie E-mailmelding configureren.

 1. Selecteer uw nieuwe campagne in de linkerruit, of klik het in de juiste ruit tweemaal.

 2. Selecteer de lijstweergave met het pictogram:

 3. Klikken Nieuw…

  U kunt de Titel, Naam en type ervaring die moet worden opgedaan; in dit geval, Newsletter.

  mcm_createnewsletter

 4. Klikken Maken.

 5. Er wordt onmiddellijk een nieuw dialoogvenster geopend. Hier kunt u eigenschappen voor de nieuwsbrief ingaan.

  De Standaardlijst met ontvangers is een verplicht veld omdat dit het aanraakpunt voor de nieuwsbrief vormt (zie Werken met lijsten voor meer informatie over lijsten).

  mcm_newsletterdialog

  • Van naam

   Naam die als afzender van nieuwsbrief zou moeten verschijnen.

  • Van adres

   E-mailadres dat moet worden weergegeven als de afzender van de nieuwsbrief.

  • Onderwerp

   Onderwerp van de nieuwsbrief.

  • Reageren op

   E-mailadres dat antwoorden op verzonden nieuwsbrief moet adresseren.

  • Beschrijving

   Beschrijving van de nieuwsbrief.

  • Op tijd

   De tijd waarop de nieuwsbrief moet worden verzonden.

  • Standaardlijst met ontvangers

   Standaardlijst die de nieuwsbrief moet ontvangen.
   Deze kunnen later worden bijgewerkt via de Eigenschappen… .

 6. Klikken OK om op te slaan.

Inhoud toevoegen aan nieuwsbrieven

U kunt inhoud, inclusief dynamische inhoud, op dezelfde manier aan uw nieuwsbrief toevoegen als in elke AEM. In Geometrixx, heeft het malplaatje van de Nieuwsbrief bepaalde componenten beschikbaar voor het toevoegen van en het wijzigen van inhoud in nieuwsbrieven.

 1. Klik in de MCM op de knop Campagnes en dubbelklikt u op de nieuwsbrief waaraan u inhoud wilt toevoegen of bewerken. De nieuwsbrief wordt geopend.

 2. Als componenten niet zichtbaar zijn, ga naar de mening van het Ontwerp en laat de noodzakelijke componenten (bijvoorbeeld, de componenten van de Nieuwsbrief) toe alvorens u begint uit te geven.

 3. Voer eventueel nieuwe tekst, afbeeldingen of andere componenten in. In het voorbeeld Geometrixx zijn vier componenten beschikbaar: Tekst, Afbeelding, Kop en 2 kolommen. Uw nieuwsbrief kan meer of minder componenten hebben afhankelijk van hoe u het opstelling.

  OPMERKING

  U kunt nieuwsbrieven personaliseren door variabelen te gebruiken. In de nieuwsbrief van de Geometrixx zijn de variabelen beschikbaar in de component van de Tekst. Waarden voor de variabelen worden overgenomen van de gegevens in het gebruikersprofiel.

  mcm_nieuwsbrief_content

 4. Als u variabelen wilt invoegen, selecteert u de variabele in de lijst en klikt u op Invoegen. Variabelen worden gevuld vanuit het profiel.

Nieuwsbrieven aanpassen

U kunt nieuwsbrieven personaliseren door vooraf bepaalde variabelen in de component van de Tekst van nieuwsbrieven in Geometrixx op te nemen. Waarden voor de variabelen worden overgenomen van de gegevens in het gebruikersprofiel.

U kunt ook simuleren hoe een nieuwsbrief wordt gepersonaliseerd door de clientcontext te gebruiken en een profiel te laden.

Een nieuwsbrief personaliseren en simuleren hoe het eruit zal zien:

 1. Open vanuit de MCM de nieuwsbrief waarvoor u instellingen wilt aanpassen.

 2. Open de tekstcomponent die u wilt aanpassen.

 3. Plaats de cursor op de gewenste plaats voor de variabele en selecteer een variabele in de vervolgkeuzelijst en klik op Invoegen. Doe dit voor zoveel variabelen als nodig en klik op OK.

  mcm_nieuwsbrief_variables

 4. Als u wilt simuleren hoe de variabele eruitziet wanneer deze wordt verzonden, drukt u op CTRL+ALT+c om de clientcontext te openen en selecteert u Laden. Selecteer de gebruiker in de lijst waarvan u het profiel wilt laden en klik op OK.

  De gegevens uit het profiel dat u hebt geladen, bevatten de variabelen.

  mc_newsletter_testvariables

Nieuwsbrieven testen in verschillende e-mailclients

OPMERKING

Alvorens nieuwsbrieven te verzenden, controleer de configuratie OSGi voor de Verbinding van CQ van de Dag uiterlijk bij http://localhost:4502/system/console/configMgr.

De standaardwaarde van de parameter is localhost:4502 en de bewerking kan niet voltooid zijn als de poort voor de actieve instantie is gewijzigd.

Schakel tussen algemene e-mailclients om te zien hoe uw nieuwsbrief eruit ziet voor uw leads. Standaard wordt uw nieuwsbrief geopend zonder dat een e-mailclient is geselecteerd.

Momenteel kunt u nieuwsbrieven in de volgende e-mailcliënten bekijken:

 • Yahoo-mail
 • Gmail
 • Hotmail
 • Thundervogel
 • Microsoft Outlook 2007
 • Apple Mail

Als u wilt schakelen tussen clients, klikt u op het bijbehorende pictogram om de nieuwsbrief in die e-mailclient weer te geven:

 1. Open vanuit de MCM de nieuwsbrief waarvoor u instellingen wilt aanpassen.

 2. Klik op een e-mailclient in de bovenste balk om te zien hoe de nieuwsbrief er in die client uitziet.

  chlimage_1-167

 3. Herhaal deze stap voor alle andere e-mailclients die u wilt zien.

  chlimage_1-168

Newsletter-instellingen aanpassen

Hoewel alleen geautoriseerde gebruikers een nieuwsbrief kunnen verzenden, dient u het volgende aan te passen:

 • De onderwerpregel, zodat gebruikers uw e-mail willen openen en er ook voor zorgen dat uw nieuwsbrief niet als spam wordt gemarkeerd.
 • Het adres Van, bijvoorbeeld noreply@geometrixx.com, zodat de gebruikers e-mail van een gespecificeerd adres ontvangen.

De nieuwsbrief-instellingen aanpassen:

 1. Open vanuit de MCM de nieuwsbrief waarvoor u instellingen wilt aanpassen.

  mcm_nieuwsbrief_open

 2. Klik boven aan de nieuwsbrief op Instellingen.

  mcm_nieuwsbrief_settings

  1. Voer de Van e-mailadres
  2. De Onderwerp van de e-mail, indien nodig.
  3. Selecteer een Standaardlijst met ontvangers in de vervolgkeuzelijst.
  4. Klikken OK.

  Wanneer u de nieuwsbrief test of verzendt, zullen de ontvangers e-mail met het gespecificeerde e-mailadres en onderwerp ontvangen.

Nieuwsbrieven voor vliegtests

Hoewel het testen van de vlucht niet verplicht is, kunt u het best testen voordat u een nieuwsbrief verstuurt om er zeker van te zijn dat het lijkt zoals u wilt.

Bij het testen van de vlucht kunt u het volgende doen:

 • Bekijk de nieuwsbrief in alle beoogde cliënten.
 • Controleer of de mailserver juist is ingesteld.
 • Bepaal of je e-mail wordt gemarkeerd als spam. (Zorg ervoor dat u uzelf opneemt in de lijst met ontvangers.)
OPMERKING

Als u e-mailproviders bijwerkt, een vliegtest uitvoert of een nieuwsbrief verzendt, mislukken deze bewerkingen als de nieuwsbrief niet eerst naar de instantie Publiceren wordt gepubliceerd of als de instantie Publiceren niet beschikbaar is. Vergeet niet uw nieuwsbrief te publiceren en ervoor te zorgen dat de instantie Publiceren actief is.

Voor nieuwsbrieven voor vliegproeven:

 1. Open vanuit de MCM de nieuwsbrief die u wilt testen en verzenden.

 2. Klik boven aan de nieuwsbrief op Testen om te testen voordat u gaat verzenden.

  mcm_nieuwsbrief_testsettings

 3. Voer het teste-mailadres in waarnaar u de nieuwsbrief wilt verzenden en klik op Verzenden. Als u het profiel wilt wijzigen, laadt u een ander profiel in de clientcontext. U doet dit door op CTRL+ALT+c te drukken en een profiel laden en laden te selecteren.

Nieuwsbrieven verzenden

U kunt een nieuwsbrief vanuit de nieuwsbrief of de lijst verzenden. Beide procedures worden beschreven.

OPMERKING

Alvorens nieuwsbrieven te verzenden, controleer de configuratie OSGi voor de Verbinding van CQ van de Dag uiterlijk bij http://localhost:4502/system/console/configMgr.

De standaardwaarde van de parameter is localhost:4502 en de bewerking kan niet voltooid zijn als de poort voor de actieve instantie is gewijzigd.

OPMERKING

Als u e-mailproviders bijwerkt, een vliegtest uitvoert of een nieuwsbrief verzendt, mislukken deze bewerkingen als de nieuwsbrief niet eerst naar de instantie Publiceren wordt gepubliceerd of als de instantie Publiceren niet beschikbaar is. Vergeet niet uw nieuwsbrief te publiceren en ervoor te zorgen dat de instantie Publiceren actief is.

Nieuwsbrieven verzenden vanuit een campagne

Een nieuwsbrief sturen vanuit de campagne:

 1. Open vanuit de MCM de nieuwsbrief die u wilt verzenden.

  OPMERKING

  Voordat u een nieuwsbrief verzendt, moet u controleren of u het onderwerp van de nieuwsbrief en het oorspronkelijke e-mailadres hebt aangepast door aanpassen, instellingen.

  Vluchttest de nieuwsbrief vóór verzending wordt aanbevolen.

 2. Klik boven aan de nieuwsbrief op Verzenden. De wizard Nieuwsbrief wordt geopend.

 3. Selecteer in de lijst met ontvangers de lijst waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen en klik op Volgende.

  mcm_newslettersend

 4. De installatie is voltooid. Klikken Verzenden om de nieuwsbrief daadwerkelijk te verzenden.

  mcm_newslettersendconfirm

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat u een van de ontvangers bent, zodat u zeker weet dat de nieuwsbrief is ontvangen.

Nieuwsbrieven verzenden vanuit een lijst

Een nieuwsbrief verzenden vanuit een lijst:

 1. Klik in de MCM op Lijsten in het linkerdeelvenster.

  OPMERKING

  Voordat u een nieuwsbrief verzendt, moet u controleren of u het onderwerp van de nieuwsbrief en het oorspronkelijke e-mailadres hebt aangepast door aanpassen, instellingen. U kunt een nieuwsbrief niet testen als u het van de lijst verzendt; u vliegproef het als u het vanuit de nieuwsbrief verzendt.

 2. Schakel het selectievakje in naast de lijst met leads waarnaar u een nieuwsbrief wilt verzenden.

 3. In de Gereedschappen menu, selecteert u Nieuwsbrief verzenden. De Nieuwsbrief verzenden wordt geopend.

  mcm_newslettersendfromlist

 4. In de Nieuwsbrief veld, selecteer de nieuwsbrief die u wilt verzenden en klik op Volgende.

  mcm_newslettersenddialog

 5. De installatie is voltooid. Klikken Verzenden om de geselecteerde nieuwsbrief naar de gespecificeerde lijst van lood te verzenden.

  mcm_newslettersenddialog_confirm

  Uw nieuwsbrief wordt verzonden naar de geselecteerde ontvangers.

Abonneren op een nieuwsbrief

In deze sectie wordt beschreven hoe u zich op een nieuwsbrief kunt abonneren.

Abonneren op een nieuwsbrief

Abonneren op een nieuwsbrief (de website van de Geometrixx als voorbeeld):

 1. Klikken Websites en navigeer naar de Geometrixx Werkbalk en open.

  chlimage_1-169

 2. In de nieuwsbrief van de Geometrixx Aanmelden veld, voer uw e-mailadres in en klik op Aanmelden. U bent nu geabonneerd op de nieuwsbrief.

Op deze pagina