Afgewezen e-mails bijhouden

OPMERKING

Adobe is niet van plan om het bijhouden van geopende/aangekondigde e-mails die door AEM SMTP-service worden verzonden, verder te verbeteren.

De aanbeveling is om Adobe Campaign en zijn AEM integratie 🔗 te benutten.

Wanneer u een nieuwsbrief naar veel gebruikers verzendt, bevat de lijst meestal enkele ongeldige e-mailadressen. Het verzenden van nieuwsbrieven naar die adressen stuitert terug. AEM kan deze grenzen beheren en kan stoppen met het verzenden van nieuwsbrieven naar die adressen nadat de geconfigureerde stuiterteller is overschreden. Door gebrek, wordt het stuiterende tarief geplaatst aan 3 maar configureerbaar.

Als u AEM wilt instellen om teruggestuurde e-mails bij te houden, moet u AEM instellen om een bestaande postbus te opiniepeilen waar teruggestuurde e-mails worden ontvangen (dit is meestal het e-mailadres 'van' dat u opgeeft waar u de nieuwsbrief verzendt). AEM opiniepeilt dit postvak en importeert alle e-mailberichten onder het pad dat in de stemconfiguratie is opgegeven. Vervolgens wordt een workflow geactiveerd om te zoeken naar de verzonden e-mailadressen binnen de gebruikers en wordt de eigenschapswaarde van bounceCounter van de gebruiker dienovereenkomstig bijgewerkt. Nadat de gevormde maximumgrenzen worden overschreden, wordt de gebruiker verwijderd uit de nieuwsbrief lijst.

De importmodule configureren

Met de importfunctie kunt u herhaaldelijk inhoud uit externe bronnen importeren in uw opslagplaats. Met deze configuratie van de voederimporteur, AEM controleert de brievenbus van de afzender op bekende e-mails.

De importmodule configureren voor het bijhouden van onaangekondigde e-mails:

 1. Selecteer in Gereedschappen de importmodule voor diervoeders.

 2. Klik Add om een nieuwe configuratie tot stand te brengen.

  chlimage_1

 3. Voeg een nieuwe configuratie toe door het type te selecteren en informatie aan de opiniepeiling URL toe te voegen om de gastheer en de haven te vormen. Bovendien moet u wat post en protocol-specifieke parameters aan de vraag toevoegen URL. Stel de configuratie in op minstens eenmaal per dag.

  Alle configuraties hebben informatie nodig over het volgende in de opiniepeiling-URL:

  username: De gebruikersnaam die moet worden gebruikt voor verbinding

  password: Het wachtwoord dat moet worden gebruikt voor verbinding

  Afhankelijk van het protocol kunt u bovendien bepaalde instellingen configureren.

  POP3-configuratie-eigenschappen:

  pop3.leave.on.server: Bepaalt of om berichten op server al dan niet te verlaten. Ingesteld op true om berichten op de server te laten, anders false. Heeft als standaardwaarde true.

  POP3-voorbeelden:

  pop3s://pop.gmail.com:995/INBOX?username=user&password=secret Pop3 via SSL gebruiken om verbinding te maken met GMail op poort 995 met gebruiker/geheim, zodat berichten standaard op de server blijven staan
  pop3s://pop.gmail.com:995/INBOX?username=user&password=secret&pop3.leave.on.server=false pop3s://pop.gmail.com:995/INBOX?username=user&password=secret&pop3.leave.on.server=false

  IMAP-configuratie-eigenschappen:

  Hiermee kunt u markeringen instellen waarnaar u wilt zoeken.

  imap.flag.SEEN:Stel false in voor nieuwe/onzichtbare berichten, true voor al-gelezen berichten

  Zie https://java.sun.com/products/javamail/javadocs/javax/mail/Flags.Flag.html voor de volledige lijst met vlaggen.

  IMAP-voorbeelden:

  imaps://imap.gmail.com:993/inbox?username=user&password=secret Het gebruiken van IMAP over SSL om met GMail op haven 993 met gebruiker/geheim te verbinden. Nieuwe berichten alleen standaard ophalen.
  imaps://imap.gmail.com:993/inbox?username=user&password=secret&imap.flag.SEEN=true Het gebruiken van IMAP over SSL om met GMail 93 met gebruiker/geheim te verbinden, slechts het krijgen van reeds gezien bericht.
  imaps://imap.gmail.com:993/inbox?username=user&password=secret&imap.flag.SEEN=true&imap.flag.SEEN=false Het gebruiken van IMAP over SSL om met GMail 93 met gebruiker/geheim te verbinden, die reeds wordt gelezen OF nieuwe berichten.
 4. Sla de configuratie op.

De service-component voor nieuwsbrief configureren

Na het vormen van feed importeur, moet u van adres en stuiterteller vormen.

Om de nieuwsbrief dienst te vormen:

 1. In de console OSGi bij <host>:<port>/system/console/configMgr en navigeer aan MCM Newsletter.

 2. Configureer de service en sla de wijzigingen op wanneer u klaar bent.

  chlimage_1-1

  De volgende configuraties kunnen worden ingesteld om het gedrag aan te passen:

  Maximum voor stuitteller (max.bounce.count) Bepaalt het aantal grenzen tot een gebruiker zal worden weggelaten wanneer het verzenden van een nieuwsbrief. Als u deze waarde instelt op 0, wordt de stuiteringscontrole volledig uitgeschakeld.
  Activiteit geen cache (sent.activity.nocache) Definieert de cache-instelling die moet worden gebruikt voor de verzonden activiteit van de nieuwsbrief

  Zodra bewaard, doet de nieuwsbriefMCM dienst het volgende:

  • Schrijft een activiteit aan de gebruikers verborgen stroom na het succesvol verzenden van een nieuwsbrief.
  • Schrijft een activiteit als een stuit wordt ontdekt en de gebruikers stuiteren tegenveranderingen.

Op deze pagina