Uw interface selecteren

Aangezien de aanraking-toegelaten UI de klassieke UI vervangt, moet de gebruiker of de beheerder van de AEM instantie een actief besluit nemen om het gebruiken van klassieke UI voort te zetten. Omdat klassieke UI niet meer wordt gehandhaafd, is er geen manier voor de auteursgebruiker eenvoudig om van klassieke UI aan het equivalent in aan aanraking-toegelaten UI over te schakelen.

Voor het gemak waarmee gebruikers kunnen ontwerpen, maakt de interface met aanraakbediening het mogelijk om indien nodig over te schakelen op de klassieke interface. Zie Uw UI in de standaardAuthoring documentatie voor details selecteren.

OPMERKING

Instanties die zijn bijgewerkt vanaf een vorige versie behouden de klassieke interface voor het ontwerpen van pagina's.

Na upgrade wordt het ontwerpen van pagina's niet automatisch overgeschakeld op de interface met aanraakbediening, maar u kunt dit configureren met de OSGi-configuratie van de WCM Authoring UI Mode Service ( AuthoringUIMode service). Zie UI-overschrijvingen voor de Editor.

Standaardinterface configureren voor uw instantie

Een systeembeheerder kan UI vormen die bij opstarten en login door Toewijzing van de Wortel te gebruiken wordt gezien.

Dit kan door gebruikersgebreken of zittingsmontages worden met voeten getreden.

Op deze pagina