Pagina's publiceren

Nadat u de inhoud in de ontwerpomgeving hebt gemaakt en gecontroleerd, kunt u deze beschikbaar stellen op uw openbare website (uw publicatieomgeving).

Dit wordt bedoeld als het publiceren van een pagina. Wanneer u een pagina uit het publicatiemilieu wilt verwijderen wordt bedoeld unpublishing. Wanneer u de pagina publiceert en publiceert, blijft deze beschikbaar in de ontwerpomgeving voor verdere wijzigingen totdat u de pagina verwijdert.

U kunt een pagina ook direct of op een vooraf gedefinieerde datum/tijd publiceren of verwijderen.

OPMERKING

Bepaalde termen met betrekking tot publicatie kunnen worden verward:

 • Publiceren/Publiceren ongedaan maken
  Dit zijn de belangrijkste termen voor de acties die uw inhoud openbaar maken in uw publicatieomgeving (of niet).

 • Activeren/deactiveren
  Deze termen zijn synoniem met publiceren/verwijderen.

 • Replicatie/replicatie
  Dit zijn de technische termen die de beweging van gegevens (bijvoorbeeld pagina-inhoud, bestanden, code, gebruikerscommentaren) van de ene omgeving naar de andere beschrijven, zoals bij het publiceren of omgekeerd repliceren van gebruikerscommentaren.

OPMERKING

Als u niet over de vereiste rechten voor het publiceren van een specifieke pagina beschikt:

 • Er wordt een workflow gestart om de juiste persoon op de hoogte te stellen van uw verzoek om te publiceren.
 • Er wordt een bericht weergegeven (voor een korte periode) om u hiervan op de hoogte te stellen.

Een pagina publiceren

Er zijn twee methoden om een pagina te activeren:

OPMERKING

U kunt ook een substructuur van meerdere pagina's activeren met Tree activeren op de console Tools.

Een pagina activeren via de websiteconsole

U kunt pagina's activeren in de console Websites. Nadat u een pagina hebt geopend en de inhoud ervan hebt gewijzigd, keert u terug naar de console Websites:

 1. Selecteer in de websiteconsole de pagina die u wilt activeren.

 2. Selecteer Activeer in het bovenste menu of in het vervolgkeuzemenu op het geselecteerde pagina-item.

  Om de inhoud van de pagina en al zijn subpagina's te activeren gebruik Tools console.

  screen_shot_2012-02-08at13817pm

  OPMERKING

  Indien nodig, AEM u verzoeken om elementen die aan de pagina zijn gekoppeld, te activeren of opnieuw te activeren. U kunt de selectievakjes in- of uitschakelen om deze elementen te activeren.

 3. Indien nodig, AEM u verzoeken om elementen die aan de pagina zijn gekoppeld, te activeren of opnieuw te activeren. U kunt de selectievakjes in- of uitschakelen om deze elementen te activeren.

  chlimage_1-133

 4. AEM WCM activeert de geselecteerde inhoud. De gepubliceerde pagina of pagina's worden weergegeven in de Websiteconsole (groen gemarkeerd) met informatie over wie de inhoud heeft geactiveerd en over de datum en tijd van activering.

  screen_shot_2012-02-08at14335pm

Een pagina activeren vanaf Sidetrap

U kunt een pagina ook activeren wanneer u deze hebt geopend voor bewerking.

Nadat u de pagina hebt geopend en de inhoud ervan hebt gewijzigd, kunt u:

 1. Selecteer het tabblad Pagina in de Sidetrap.

 2. Klik Pagina activeren.

  Rechtsboven in het venster wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de pagina is geactiveerd.

Publicatie van een pagina ongedaan maken

Als u een pagina uit de publicatieomgeving wilt verwijderen, deactiveert u de inhoud.

Een pagina deactiveren:

 1. Selecteer in de websiteconsole de pagina die u wilt deactiveren.

 2. Selecteer Deactiveren in het bovenste menu of in het vervolgkeuzemenu op het geselecteerde pagina-item. U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen.

  screen_shot_2012-02-08at14859pm

 3. Vernieuw de Websiteconsole en de inhoud is rood gemarkeerd, erop wijzend dat het niet meer wordt gepubliceerd.

  screen_shot_2012-02-08at15018pm

Later activeren/deactiveren

Later activeren

Uw activering voor een later tijdstip plannen:

 1. Ga in de websiteconsole naar het menu Activeren en selecteer Later activeren.

 2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, geeft u de datum en tijd voor activering op en klikt u op OK. Hiermee wordt een versie van de pagina gemaakt die op het opgegeven tijdstip wordt geactiveerd.

  screen_shot_2012-02-08at14751pm

Als u later activeert, wordt een workflow gestart om deze versie van de pagina op het opgegeven tijdstip te activeren. Als u later deactiveert, wordt daarentegen een workflow gestart om deze versie van de pagina op een bepaald moment te deactiveren.

Als u deze activering/deactivering wilt annuleren, gaat u naar Workflowconsole om de bijbehorende workflow te beëindigen.

Later deactiveren

U kunt als volgt de deactivering voor een later tijdstip plannen:

 1. Ga in de console van de Website, naar Deactivate menu, en selecteer Deactivate later.

 2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, geeft u de datum en tijd voor deactivering op en klikt u op OK.

  screen_shot_2012-02-08at15129pm

Als u later deactiveert, wordt een workflow gestart om deze versie van de pagina op een bepaald moment te deactiveren.

Als u deze deactivering wilt annuleren, gaat u naar Workflowconsole om de bijbehorende workflow te beëindigen.

Geplande activering/deactivering (aan/uit tijd)

U kunt tijden voor een pagina plannen die worden gepubliceerd/unpublished gebruikend On Tijd en Uit Tijd die in Pagina Eigenschappen kan worden bepaald.

Status van paginapublicatie bepalen - Klassieke UI

De status kan van Websites worden gezien console. De kleuren geven de publicatiestatus aan.

Een volledige sectie (structuur) van uw website activeren

Via het tabblad Websites kunt u de afzonderlijke pagina's activeren. Wanneer u een aanzienlijk aantal inhoudspagina's hebt ingevoerd of bijgewerkt - die allen onder de zelfde wortelpagina ingezeten zijn - kan het gemakkelijker zijn om de volledige boom in één actie te activeren. U kunt ook een droog programma uitvoeren om een activering na te bootsen en te markeren welke pagina's moeten worden geactiveerd.

 1. Open de Tools-console door deze te selecteren op de pagina Welkom en dubbelklik vervolgens op Replication om de console te openen ( http://localhost:4502/etc/replication.html).

  screen_shot_2012-02-08at125033pm

 2. Op Replication console, klik op Activate Tree.

  Het volgende venster ( http://localhost:4502/etc/replication/treeactivation.html) zal worden getoond.

  screen_shot_2012-02-08at125033pm-1

 3. Voer het Beginpad in. Hiermee geeft u het pad op naar de hoofdmap van de sectie die u wilt activeren (publiceren). Deze pagina en alle onderliggende pagina's worden in overweging genomen voor activering (of worden gebruikt in de emulatie als er een Droge Run is geselecteerd).

 4. Activeer de selectiecriteria naar wens:

  • Alleen gewijzigd: alleen pagina's activeren die zijn gewijzigd.
  • Alleen geactiveerd: alleen pagina's activeren die (al) zijn geactiveerd. Werkt als een vorm van reactivering.
  • gedeactiveerd negeren: pagina's die zijn gedeactiveerd, negeren.
 5. Selecteer de handeling die u wilt uitvoeren:

  1. Selecteer Drogen uitvoeren als u wilt controleren welke pagina zou moeten worden geactiveerd. Dit is slechts een emulatie, er worden geen pagina's geactiveerd.
  2. Selecteer Activeren als u de pagina's wilt activeren.

Op deze pagina