Paginacontent bewerken

Nadat u de pagina hebt gemaakt (nieuw of als onderdeel van een opstart of live kopie), kunt u de inhoud bewerken en de gewenste updates uitvoeren.

Inhoud wordt toegevoegd met onderdelen (die geschikt zijn voor het inhoudstype) die naar de pagina kunnen worden gesleept. Deze kunnen vervolgens worden bewerkt, verplaatst of verwijderd.

OPMERKING

Uw account heeft de juiste toegangsrechten en machtigingen nodig om pagina's te kunnen bewerken. bijvoorbeeld het toevoegen, bewerken of verwijderen van componenten, het annoteren en ontgrendelen.

Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

Sidetrap

De assistent is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van pagina's. Het zweeft wanneer het ontwerpen van een pagina, zodat is het altijd zichtbaar.

Er zijn verschillende tabbladen en pictogrammen beschikbaar, waaronder:

 • Onderdelen
 • Pagina
 • Informatie
 • Versioning
 • Workflow
 • Modi
 • Basisstructuur
 • Clientcontext
 • Websites

chlimage_1-101

Deze bieden toegang tot een brede selectie van functies; met inbegrip van:

Een component invoegen

Een component invoegen

Nadat u de pagina hebt geopend, kunt u beginnen met het toevoegen van inhoud. U doet dit door componenten (ook wel alinea's genoemd) toe te voegen.

Een nieuwe component invoegen:

 1. Er zijn verschillende methoden om het type alinea te selecteren dat u wilt invoegen:

  • Dubbelklik op het gebied met het label Componenten of elementen hier slepen… - De werkbalk Nieuwe component invoegen wordt geopend. Selecteer een component en klik OK.
  • Sleep een component van de zwevende werkbalk (sidekick genoemd) om een nieuwe alinea in te voegen.
  • Klik met de rechtermuisknop op een bestaande alinea en selecteer Nieuw… - de werkbalk Nieuwe component invoegen wordt geopend. Selecteer een component en klik OK.

  screen_shot_2012-02-15at115605am

 2. In zowel de hulpwerkbalk als de werkbalk Nieuwe component invoegen ziet u een lijst met de beschikbare componenten (alineatypen). Deze secties kunnen worden opgesplitst in verschillende secties (bijvoorbeeld Algemeen, Kolommen, enz.) die naar behoefte kunnen worden uitgebreid.

  Afhankelijk van uw productieomgeving kunnen deze opties afwijken. Zie Standaardcomponenten voor volledige informatie over componenten.

 3. Voeg de gewenste component op de pagina in. Dubbelklik vervolgens op de alinea en er wordt een venster geopend waarin u de alinea kunt configureren en inhoud kunt toevoegen.

Een component invoegen met de Inhoudszoeker

U kunt ook een nieuwe component aan de pagina toevoegen door een element te slepen van de Inhoudszoeker. Hiermee wordt automatisch een nieuwe component van het juiste type gemaakt die het element bevat.

Dit is geldig voor de volgende elementtypen (sommige zijn afhankelijk van het pagina-/alineasysteem):

Elementtype Resulterend componenttype
Afbeelding Afbeelding
Document Downloaden
Product Product
Video Flash
OPMERKING

Dit gedrag kan voor uw installatie worden gevormd. Zie Een alineasysteem zo configureren dat door het slepen van een element een componentinstantie wordt gemaakt voor meer informatie.

Een component maken door een van de bovenstaande elementtypen te slepen:

 1. Zorg ervoor dat uw pagina Edit wijze is.

 2. Open de Inhoudszoeker.

 3. Sleep het vereiste element naar de gewenste positie. De tijdelijke aanduiding voor componenten geeft aan waar de component wordt geplaatst.

  Een component die geschikt is voor het type element, wordt op de vereiste locatie gemaakt. De component bevat het geselecteerde element.

 4. De component indien nodig bewerken.

Een component bewerken (inhoud en eigenschappen)

Voer een van de volgende handelingen uit om een bestaande alinea te bewerken:

 • Dubbelklik op de alinea om deze te openen. U ziet hetzelfde venster als wanneer u de alinea met de bestaande inhoud hebt gemaakt. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

 • Klik met de rechtermuisknop op de alinea en klik op Bewerken.

 • Dubbelklik op de alinea (langzaam dubbelklikken) om de bewerkingsmodus op de plaats in te schakelen. U kunt de tekst op de pagina rechtstreeks bewerken in plaats van in een dialoogvenster. In deze modus krijgt u een werkbalk boven aan de pagina. Breng gewoon uw wijzigingen aan en deze worden automatisch opgeslagen.

Een component verplaatsen

Een alinea verplaatsen:

OPMERKING

U kunt ook Knippen en Plakken gebruiken om een component te verplaatsen.

 1. Selecteer de alinea die u wilt verplaatsen:

  screen_shot_2012-02-15at115855am

 2. Sleep de alinea naar de nieuwe locatie - AEM geeft aan waar de alinea naartoe kan worden verplaatst met een groen vinkje. Zet het neer op de gewenste plaats.

 3. Uw alinea wordt verplaatst:

  screen_shot_2012-02-15at120030pm

Een component verwijderen

Een alinea verwijderen:

 1. Selecteer de alinea en klik met de rechtermuisknop:

  screen_shot_2012-02-15at120220pm

 2. Selecteer Delete van het menu. AEM WCM vraagt om bevestiging dat u de paragraaf wilt schrappen aangezien deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

 3. Klik OK.

OPMERKING

Als u de Gebruikerseigenschappen hebt ingesteld om de algemene bewerkingswerkbalk weer te geven, kunt u ook bepaalde handelingen op de alinea's uitvoeren met de knoppen Kopiëren, Knippen, Plakken, Verwijderen.
Verschillende sneltoetsen zijn ook beschikbaar.

Een component knippen/kopiëren/plakken

Zoals wanneer Een component verwijderen kunt u het contextmenu gebruiken om een component te kopiëren, te knippen en/of te plakken

OPMERKING

Als u de Gebruikerseigenschappen hebt ingesteld om de algemene bewerkingswerkbalk weer te geven, kunt u ook bepaalde handelingen op de alinea's uitvoeren met de knoppen Kopiëren, Knippen, Plakken, Verwijderen.

Verschillende sneltoetsen zijn ook beschikbaar.

OPMERKING

Inhoud knippen, kopiëren en plakken wordt alleen op dezelfde pagina ondersteund.

Overgenomen componenten

Overerfde componenten kunnen het product van diverse scenario's zijn, die omvatten:

 • beheer van meerdere locaties; ook in combinatie met steigers.

 • Hiermee wordt gestart (op basis van livecopy).

 • specifieke onderdelen; bijvoorbeeld het Overgenomen alineasysteem in Geometrixx.

U kunt de overerving annuleren (en vervolgens opnieuw inschakelen). Afhankelijk van de component, kan dit beschikbaar zijn bij:

 1. Live kopie

  Als een component deel uitmaakt van een livecopy of lancering, wordt het aangegeven met een hangslotpictogram. U kunt op de hangslot klikken om de overerving te annuleren.

  • Het hangslotpictogram wordt getoond wanneer de component wordt geselecteerd; bijvoorbeeld:

  chlimage_1-102

  • Het hangslot wordt ook weergegeven in het dialoogvenster van componenten; bijvoorbeeld:

  chlimage_1-103

 2. Een overerfd alineasysteem

  Het configuratiedialoogvenster. Bijvoorbeeld, zoals met het Overgenomen Systeem van de Paragraaf binnen Geometrixx:

  chlimage_1-104

Annotaties toevoegen

Andere auteurs krijgen nu de mogelijkheid om feedback te geven over de inhoud. Dit wordt vaak gebruikt voor evaluatie- en validatiedoeleinden.

Pagina's voorvertonen

Er zijn twee pictogrammen in de onderrand van het hulpstuk die belangrijk zijn voor het voorvertonen van pagina's:

 • Met het potloodpictogram kunt u zien dat u in de bewerkingsmodus werkt waar u inhoud kunt toevoegen, wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

 • Met het vergrootglaspictogram kunt u de voorvertoningsmodus selecteren waarin de pagina wordt weergegeven zoals deze wordt weergegeven in de publicatieomgeving (pagina's moeten soms ook worden vernieuwd):

  In de voorvertoningsmodus wordt het hulpgereedschap kleiner, klikt u op het pijlpictogram omlaag om terug te keren naar de bewerkingsmodus:

zoeken en vervangen

Voor grootschaliger bewerkingen van dezelfde zin kunt u met de menuoptie Zoeken en vervangen in een sectie van de website naar meerdere instanties van een tekenreeks zoeken en deze vervangen.

Een pagina vergrendelen

AEM kunt u een pagina vergrendelen, zodat niemand anders de inhoud kan wijzigen. Dit is handig wanneer u veel bewerkingen uitvoert op een bepaalde pagina of wanneer u een pagina even wilt stilzetten.

LET OP

Het vergrendelen van een pagina moet voorzichtig worden toegepast, aangezien de enige persoon die een pagina kan ontgrendelen de persoon is die deze heeft vergrendeld (of een account met beheerdersrechten).

Een pagina vergrendelen:

 1. Selecteer op het tabblad Websites de pagina die u wilt vergrendelen.

 2. Dubbelklik op de pagina om deze te openen voor bewerking.

 3. Selecteer Pagina vergrendelen op het tabblad Pagina van dekick:

  screen_shot_2012-02-08at15750pm

  Een bericht geeft aan dat de pagina is vergrendeld voor andere gebruikers. Daarnaast wordt in het rechterdeelvenster van de Websites-console AEM WCM de pagina als vergrendeld weergegeven en wordt aangegeven welke gebruiker de pagina heeft vergrendeld.

  screen_shot_2012-02-08at20657pm

Een pagina ontgrendelen

Een pagina ontgrendelen:

 1. Selecteer op het tabblad Websites de pagina die u wilt ontgrendelen.
 2. Dubbelklik op de pagina om deze te openen.
 3. Selecteer Pagina ontgrendelen op het tabblad Pagina van secundair bureaublad.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Gebruik de volgende sneltoetsen terwijl het inhoudsframe van de pagina de focus heeft:

 • Ongedaan maken: Ctrl+Z (Windows) of Cmd+Z (Mac)
 • Opnieuw: Ctrl+Y (Windows) of Cmd+Y (Mac)

Wanneer u het verwijderen, optellen of verplaatsen van een of meer alinea's ongedaan maakt of opnieuw uitvoert, geven opvlammende (standaardgedrag) markeringen de desbetreffende alinea's aan.

OPMERKING

Zie Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie voor de volledige details van wat mogelijk is bij het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van paginabewerkingen.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie

OPMERKING

Uw systeembeheerder kan diverse aspecten van Undo/Opnieuw eigenschappen volgens de vereisten voor uw instantie vormen.

AEM slaat een geschiedenis op van acties die u uitvoert en de opeenvolging waarin u hen uitvoerde. U maakt dus verschillende handelingen ongedaan in de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd. Vervolgens kunt u de opdracht Opnieuw uitvoeren gebruiken om een of meer handelingen opnieuw toe te passen.

Als een element op de inhoudspagina wordt geselecteerd, is het ongedaan maken en opnieuw doen bevel op het geselecteerde punt, zoals een tekstcomponent van toepassing.

Het gedrag van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw is vergelijkbaar met dat van andere softwareprogramma's. Gebruik de opdrachten om de recente status van uw webpagina te herstellen terwijl u beslissingen neemt over de inhoud. Als u bijvoorbeeld een tekstalinea naar een andere locatie op de pagina verplaatst, kunt u de opdracht Ongedaan maken gebruiken om de alinea terug te verplaatsen. Als u vervolgens nogmaals besluit de alinea te verplaatsen, gebruikt u de opdracht Opnieuw uitvoeren.

OPMERKING

U kunt:

 • Voer handelingen opnieuw uit zolang u geen paginabewerking hebt uitgevoerd nadat u de bewerking ongedaan hebt gemaakt.
 • U kunt maximaal 20 bewerkhandelingen ongedaan maken (standaardinstelling).
 • ook Sneltoetsen gebruiken voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

U kunt de volgende typen paginawijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren:

 • Alinea's toevoegen, bewerken, verwijderen en verplaatsen
 • Lokaal bewerken van alinea-inhoud
 • Items op een pagina kopiëren, knippen en plakken
 • Items op pagina's kopiëren, knippen en plakken
 • Bestanden en afbeeldingen toevoegen, verwijderen en wijzigen
 • Annotaties en schetsen toevoegen, verwijderen en wijzigen
 • Wijzigingen in Vet
 • Referenties toevoegen en verwijderen
 • Eigenschapswaarden wijzigen in dialoogvensters van componenten.

Formuliervelden die door formuliercomponenten worden gerenderd, mogen geen waarden hebben die zijn opgegeven tijdens het ontwerpen van pagina's. De opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw hebben daarom geen invloed op wijzigingen die u aanbrengt in de waarden van die typen componenten. U kunt bijvoorbeeld het selecteren van een waarde in een vervolgkeuzelijst niet ongedaan maken.

OPMERKING

Er zijn speciale machtigingen vereist voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen. De historie voor het ongedaan maken van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen duurt bovendien minimaal uren. Na deze tijd is het ongedaan maken van de wijzigingen echter niet gegarandeerd. Uw beheerder kan toestemmingen verstrekken en de standaardtijd van tien uren veranderen.

Op deze pagina