Basisstructuur

Soms moet u een grote set pagina's maken die dezelfde structuur hebben maar andere inhoud hebben. Via de standaardinstelling voor AEM moet u elke pagina maken, de juiste componenten naar de pagina slepen en elk van de pagina's afzonderlijk invullen.

Met een basisstructuur kunt u een formulier (een basisblad) maken met velden die de gewenste structuur voor uw pagina's weerspiegelen. Met dit formulier kunt u eenvoudig pagina's maken op basis van deze structuur.

OPMERKING

Hoewel er een scalaire modus beschikbaar is, worden het onderhoud en de creatie van subformulieren en het maken van nieuwe pagina's van subformulieren uitgevoerd in de klassieke UI. Zie Basisstructuur in de klassieke UI-ontwerpdocumentatie voor meer informatie.

Op deze pagina