Creatief Project en PIM Integratie

Als u een marketeer of creatieve professional bent, kunt u Creative Project-gereedschappen in Adobe Experience Manager (AEM) gebruiken om productfotografie en bijbehorende creatieve processen binnen uw organisatie te beheren met betrekking tot eCommerce.

Met Creative Project kunt u met name de volgende taken stroomlijnen in uw fotoopnamesworkflow:

 • Een aanvraag voor een fotoopname genereren
 • Een fotoopname uploaden
 • Samenwerken aan een fotoopname
 • Goedgekeurde elementen verpakken
OPMERKING

Zie Rollen van de Gebruiker van het Project voor informatie over het toewijzen van gebruikersrollen en werkschema's aan bepaalde soorten gebruikers.

Workflows voor fotoopname van producten verkennen

Creatief Project verstrekt diverse projectmalplaatjes om aan diverse projectvereisten te voldoen. De sjabloon Product Photo Shoot Project ​ template is beschikbaar in het vak. Deze sjabloon bevat workflows voor fotoopname waarmee u aanvragen voor productfotoshoot kunt starten en beheren. Het omvat ook een reeks taken waarmee u digitale afbeeldingen voor producten kunt verkrijgen via de juiste controle- en goedkeuringsprocedures.

De sjabloon bevat de volgende workflows:

 • Workflow voor het maken van foto's van producten (handelsintegratie): Deze workflow maakt gebruik van de integratie van de handel met het PIM-systeem (Product Information Management) om automatisch een opnamelijst te genereren voor de geselecteerde producten (hiërarchie). U kunt de productgegevens weergeven als onderdeel van de metagegevens van de elementen nadat de workflow is voltooid.
 • Workflow voor foto's van producten: Met deze workflow kunt u een opnamelijst opgeven in plaats van afhankelijk te zijn van de integratie van de handel. De geüploade afbeeldingen worden toegewezen aan een CSV-bestand in de map met projectelementen.
OPMERKING

Het CSV-bestand dat wordt geüpload in de taak Opname van foto's uploaden van de workflow Foto van product moet de bestandsnaam shotlist.csv hebben.

Een fotofotoproject voor producten maken

 1. Tik in de Projecten-console op Maken en kies vervolgens Project maken in de lijst.

  chlimage_1-132

 2. Selecteer op de pagina Project maken de sjabloon van het fotofotoproject en tik/klik Volgende.

  chlimage_1-135

 3. Voer de projectdetails in, inclusief titel, beschrijving en vervaldatum. Voeg gebruikers toe en wijs diverse rollen aan hen toe. U kunt ook een miniatuur toevoegen voor het project.

  chlimage_1-134

 4. Tik/klik Maken. Een bevestigingsbericht deelt mee dat het project wordt gecreeerd.

 5. Tik/klik Done om naar de Projecten console terug te keren. Of tik op Openen om de elementen in het fotoopnameproject weer te geven.

Werken in een fotofotofotoproject voor producten starten

Tik op een project of klik op een project om een fotoopnameverzoeken te starten. Tik vervolgens op Werk toevoegen in de pagina met projectdetails om een workflow te starten.

chlimage_1-135

Een project van de Opname van de Foto van het Product omvat de volgende out-of-the-box werkschema's:

 • Workflow voor het maken van foto's van producten (integratie van handel)
 • Workflow voor foto's van producten

Gebruik de workflow Foto foto's van product (Commerce Integration) om afbeeldingselementen toe te wijzen aan de producten in AEM. Deze workflow gebruikt de integratie van de handel om de goedgekeurde afbeeldingen te koppelen aan de bestaande productgegevens op de locatie /etc/commerce.

De workflow Foto maken van product (Commerce Integration) omvat de volgende taken:

 • Opnamelijst maken
 • Fotofoto uploaden
 • Fotoopname retoucheren
 • Controleren en goedkeuren
 • Naar productietaak gaan

Als de productinformatie niet beschikbaar is in AEM, gebruikt u de workflow Fotoopname van product om afbeeldingselementen toe te wijzen aan de producten op basis van de gegevens die u in een CSV-bestand uploadt. Het CSV-bestand moet basisproductinformatie bevatten, zoals product-id, categorie en beschrijving. De workflow haalt goedgekeurde middelen voor de producten op.

Deze workflow omvat de volgende taken:

 • Opnamelijst uploaden
 • Fotofoto uploaden
 • Fotoopname retoucheren
 • Controleren en goedkeuren
 • Naar productietaak gaan

U kunt deze workflow aanpassen met de optie Workflowconfiguraties.

Beide workflows bevatten stappen om producten te koppelen aan hun goedgekeurde middelen. Elke workflow bevat de volgende stappen:

 • Workflowconfiguratie: Beschrijft de opties om het werkschema aan te passen
 • Een projectworkflow starten: Verklaart hoe te om een Foto van het Product te beginnen
 • Details workflowtaken: Verstrekt details van taken beschikbaar in het werkschema

Voortgang van project bijhouden

U kunt de vooruitgang van een project volgen door de actieve/voltooide taken binnen een project te controleren.

Gebruik het volgende om de voortgang van een project te controleren:

 • Taakkaart

 • Takenlijst

De Taakkaart geeft de algemene voortgang van het project weer. Deze wordt alleen op de pagina Projectdetails weergegeven als het project verwante taken heeft. Op de taakkaart wordt de huidige voltooiingsstatus van het project weergegeven op basis van het aantal voltooide taken. Het omvat geen toekomstige taken.

De Taakkaart bevat de volgende gegevens:

 • Percentage actieve taken
 • Percentage voltooide taken

chlimage_1-136

De lijst van de Taak verstrekt gedetailleerde informatie over de momenteel actieve werkschematoeage voor het project. Tik of klik op de Taakkaart om de lijst weer te geven. De lijst van de Taak toont ook meta-gegevens zoals begindatum, vervaldatum, ontvanger, prioriteit, en status van de taak.

chlimage_1-137

Workflowconfiguratie

Deze taak omvat het toewijzen van workflowstappen aan gebruikers op basis van hun rollen.

De workflow Productfotofoto configureren:

 1. Navigeer naar Tools > Workflows en tik vervolgens op de Modellen-tegel om de pagina Workflowmodellen te openen.

 2. Selecteer de Product Photo Shoot-workflow en tik op het Edit-pictogram op de werkbalk om het te openen in de bewerkingsmodus.

  chlimage_1-138

 3. Open een projecttaak op de pagina Product Photo Shoot Workflow. Open bijvoorbeeld de taak Opnamelijst uploaden.

  chlimage_1-139

 4. Klik op het tabblad Taak om het volgende te configureren:

  • Naam van de taak
  • Standaardgebruiker (rol) die de taak ontvangt
  • Standaardprioriteit van de taak, die in de taaklijst van de gebruiker wordt getoond
  • Taakbeschrijving die moet worden weergegeven wanneer de ontvanger de taak opent
  • Vervaldatum voor een taak, die wordt berekend op basis van de tijd waarop de taak is begonnen
 5. Klik OK om de configuratie-instellingen op te slaan.

  Op dezelfde manier kunt u de volgende taken voor het werkschema van de Foto van het Product vormen:

  • Fotofoto uploaden
  • Fotofoto van product retoucheren
  • Fotoopname bekijken
  • Verplaatsen naar productie

  Voer een gelijkaardige procedure uit om de taken in de werkschema van de Foto van het Product (de Integratie van de Handel) te vormen.

In deze sectie wordt beschreven hoe u productinformatiebeheer kunt integreren met uw creatieve project.

Een projectworkflow starten

 1. Navigeer naar een project van de Foto van het Product, en tik/klik het Add het pictogram van het Werk op Workflows kaart.

 2. Selecteer Productfotoopname (Integratie van de Handel) werkschemakaart om de werkschema van de Opname van de Foto van het Product (de Integratie van de Handel) te beginnen. Als de productinformatie niet beschikbaar onder /etc/commerce is, selecteer De werkschema van de Foto van het Product van de Foto Shoot en begin de werkschema van de Opname van de Foto van het Product.

  chlimage_1-140

 3. Tik/klik Volgende om de workflow in het project te starten.

 4. Voer workflowgegevens in op de volgende pagina.

  chlimage_1-141

  Klik op Verzenden om de fotoopnamworkflow te starten. De pagina met projectdetails voor het fotoopnameproject wordt weergegeven.

  chlimage_1-142

Details werkstroomtaken

De workflow voor fotograferen bevat verschillende taken. Elke taak wordt toegewezen aan een gebruikersgroep die op de configuratie wordt gebaseerd die voor de taak wordt bepaald.

Opnamelijst maken taak

Met de taak Opnamelijst maken kan de eigenaar van het project producten selecteren waarvoor afbeeldingen zijn vereist. Op basis van de optie die de gebruiker heeft geselecteerd, wordt een CSV-bestand gegenereerd dat basisproductinformatie bevat.

 1. Tik/klik in de projectmap op de ovalen in de Taakkaart om het taakitem in de workflow weer te geven.

  chlimage_1-143

 2. Selecteer de taak Opnamelijst maken en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-144

 3. Controleer de taakdetails en tik/klik dan Create Shot List knoop.

  chlimage_1-145

 4. Selecteer producten waarvoor productgegevens bestaan zonder gekoppelde afbeeldingen.

  chlimage_1-146

 5. Tik/klik op het pictogram Toevoegen aan Shotlist om een CSV-bestand te maken dat een lijst met dergelijke producten bevat. Een bericht bevestigt dat de opnamelijst voor de geselecteerde producten wordt gecreeerd. Klik Close om de workflow te voltooien.

 6. Nadat u een opnamelijst hebt gemaakt, wordt de koppeling Opnamelijst weergeven weergegeven. Tik/klik op Toevoegen aan lijst met opnamen om meer producten aan de lijst met opnamen toe te voegen. In dit geval worden de gegevens toegevoegd aan de oorspronkelijk gemaakte opnamelijst.

  chlimage_1-147

 7. Tik/klik Opnamelijst weergeven om de nieuwe opnamelijst weer te geven.

  chlimage_1-148

  Tik op Bewerken op de werkbalk om de bestaande gegevens te bewerken of nieuwe gegevens toe te voegen. Alleen de velden Product ​ en Beschrijving zijn bewerkbaar.

  chlimage_1-149

  Nadat u het bestand hebt bijgewerkt, tikt u op de werkbalk op Opslaan om het bestand op te slaan.

 8. Nadat u de producten hebt toegevoegd, tikt u op het pictogram Voltooien op de pagina Opnamelijst maken ​ taakdetails om de taak te markeren zoals deze is voltooid. U kunt een optionele opmerking toevoegen.

  De voltooiing van de taak brengt de volgende veranderingen in het project met zich mee:

  • Elementen die overeenkomen met de producthiërarchie worden gemaakt in een map met dezelfde naam als de titel van de workflow.
  • De metagegevens voor de elementen kunnen worden bewerkt met de middelenconsole, zelfs voordat de foto de afbeeldingen verschaft.
  • Er wordt een map met foto's gemaakt waarin de afbeeldingen worden opgeslagen die de fotograaf verschaft. De map Fotoopname bevat submappen voor elk product-item in de lijst Opnamen.

  Voor het werkschema van de Foto van het Product van de Opname (zonder handelsintegratie), is de Upload Opnamelijst de eerste taak. Tik/klik Upload Shot List om een shotlist.csv-bestand te uploaden. Het CSV-bestand moet de product-id bevatten. De andere velden zijn optioneel. U kunt ze gebruiken om elementen toe te wijzen aan producten.

Opnamelijst uploaden

Deze taak maakt deel uit van de workflow Foto's maken van producten. U voert deze taak uit als de productinformatie niet beschikbaar is in AEM. In dit geval uploadt u een lijst met producten in een CSV-bestand waarvoor afbeeldingselementen vereist zijn. Op basis van de details in het CSV-bestand kunt u afbeeldingselementen toewijzen aan de producten.

Gebruik De verbinding van de Opname van de Mening onder de projectkaart in de vorige procedure om een steekproefCSV dossier te downloaden. Controleer het voorbeeldbestand om de gebruikelijke inhoud van een CSV-bestand te kennen.

De productlijst of het CSV-bestand kan velden bevatten, zoals Categorie, Product, Id, Beschrijving en Pad. Het veld Id is verplicht en bevat de product-id. De andere velden zijn optioneel.

Een product kan tot een bepaalde categorie behoren. De productcategorie kan in CSV onder Categorie kolom worden vermeld. Het veld Product bevat de naam van het product. Voer in het veld Beschrijving de productbeschrijving of de instructies voor de fotograaf in.

OPMERKING

De naam van te uploaden afbeeldingen moet beginnen met "<ProductId>_", waarbij de product-id wordt vermeld in het veld Id in het bestand shotlist.csv. Voor een product in de opnamelijst met Id 397122 kunt u bijvoorbeeld bestanden uploaden met de namen 397122_highcontrast.jpg, 397122_lowlight.png, en so op.

 1. Tik/klik in de projectmap op de ovalen in de Taakkaart om de lijst met taken in de workflow weer te geven.

 2. Selecteer de taak Opnamelijst uploaden en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-150

 3. Controleer de taakdetails en tik/klik dan de knoop van de Opname uploaden.

  chlimage_1-151

 4. Tik/klik op de knop Opnamelijst uploaden om het CSV-bestand met de bestandsnaam shotlist.csv te uploaden. De workflow herkent dit bestand als een bron die moet worden gebruikt om productgegevens te extraheren voor de volgende taak.

 5. Upload een CSV-bestand met productinformatie in de juiste indeling. De koppeling Geüploade elementen weergeven ​ verschijnt onder de kaart nadat het CSV-bestand is geüpload.

  chlimage_1-152

  Klik op het pictogram Voltooien om de taak te voltooien.

 6. Tik/klik op het pictogram Voltooien om de taak te voltooien.

Taak voor fotoopname uploaden

Als u een Redacteur bent, kunt u schoten voor de producten uploaden die in shotlist.csv dossier worden vermeld dat in de vorige taak wordt gecreeerd of wordt geupload.

De naam van te uploaden afbeeldingen moet beginnen met "<productId>_", waarbij de product-id wordt vermeld in het veld Id in het bestand shotlist.csv. Voor een product met ID 397122 in de opnamelijst kunt u bijvoorbeeld bestanden uploaden met de namen 397122_highcontrast.jpg, 397122_lowlight.png, en so op.

U kunt de afbeeldingen rechtstreeks uploaden of een ZIP-bestand met de afbeeldingen uploaden. Op basis van hun namen worden de afbeeldingen in de desbetreffende productmappen geplaatst in de map Fotoopname.

 1. Tik onder de projectmap op de ovalen in Taakkaart of klik op deze om het taakitem in de workflow weer te geven.

 2. Selecteer de taak Fotoopname uploaden en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-153

 3. Tik/klik op Fotoopname uploaden ​ en upload de foto-opnameafbeeldingen.

 4. Tik/klik op het pictogram Voltooien van de werkbalk om de taak te voltooien.

Taak Fotoopname retoucheren

Als u bewerkingsrechten hebt, voert u de taak Fotoopname retoucheren uit om de afbeeldingen te bewerken die naar de map Fotoopname zijn geüpload.

 1. Tik onder de projectmap op de ovalen in Taakkaart of klik op deze om het taakitem in de workflow weer te geven.

 2. Selecteer de taak Fotoopname ophalen en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-154

 3. Tik/klik op de koppeling Geüploade elementen weergeven in de pagina Fotoopname retoucheren om door de geüploade afbeeldingen te bladeren.

  chlimage_1-155

  Bewerk de afbeeldingen indien nodig met een Adobe Creative Cloud-toepassing.

  chlimage_1-156

 4. Tik/klik op het pictogram Voltooien van de werkbalk om de taak te voltooien.

Taak controleren en goedkeuren

In deze taak bekijkt u de foto's die door een fotograaf zijn geüpload en markeert u de afbeeldingen zoals deze zijn goedgekeurd voor gebruik.

 1. Tik onder de projectmap op de ovalen in Taakkaart of klik op deze om het taakitem in de workflow weer te geven.

 2. Selecteer de taak Reviseren en goedkeuren en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-157

 3. Wijs op de pagina Reviseren en goedkeuren de revisietaak toe aan de rol, bijvoorbeeld Revisoren, en tik op Revisie ​ om de geüploade productafbeeldingen te bekijken.

  chlimage_1-158

 4. Selecteer een productafbeelding en tik op het pictogram Goedkeuren op de werkbalk om de afbeelding als goedgekeurd te markeren.

  chlimage_1-159

  Zodra u een afbeelding hebt goedgekeurd, wordt er een goedgekeurde banner weergegeven.

  OPMERKING

  U kunt bepaalde producten zonder afbeelding weglaten. Later kunt u de taak opnieuw uitvoeren en markeren dat deze voltooid is.

 5. Tik/klik Voltooien. De goedgekeurde afbeeldingen zijn gekoppeld aan de lege elementen die zijn gemaakt.

U kunt naar projectelementen navigeren met behulp van de interface Elementen en de goedgekeurde afbeeldingen controleren.

Tik/klik op het volgende niveau om de producten volgens de hiërarchie van de productgegevens weer te geven.

Creative Project koppelt goedgekeurde elementen aan het product waarnaar wordt verwezen. De metagegevens van de elementen worden bijgewerkt met de productreferentie en basisinformatie op het tabblad Productgegevens ​ onder de eigenschappen van de elementen die worden weergegeven in de sectie Metagegevens van AEM.

OPMERKING

In de workflow Foto's maken van producten (zonder integratie in de handel) zijn de goedgekeurde afbeeldingen niet gekoppeld aan producten.

Naar productietaak verplaatsen

Met deze taak verplaatst u de goedgekeurde middelen naar de map voor productie, zodat deze beschikbaar zijn voor gebruik.

 1. Tik onder de projectmap op de ovalen in Taakkaart of klik op deze om het taakitem in de workflow weer te geven.

 2. Selecteer de taak Verplaatsen naar productie en tik op het pictogram Openen op de werkbalk.

  chlimage_1-160

 3. Als u de goedgekeurde elementen voor de fotoopname wilt weergeven voordat u deze naar de map voor productie verplaatst, klikt u op de koppeling Goedgekeurde elementen weergeven onder de projectminiatuur op de taakpagina Verplaatsen naar productie.

  chlimage_1-161

 4. Typ het pad van de map voor productie in het veld Verplaatsen naar.

  chlimage_1-162

  Tik/klik Verplaatsen naar productie. Sluit het bevestigingsbericht. De elementen worden naar het opgegeven pad verplaatst en er wordt automatisch een centrifugeset gemaakt voor de goedgekeurde elementen voor elk product op basis van de maphiërarchie.

 5. Tik/klik op het pictogram Voltooien op de werkbalk. De workflow wordt voltooid wanneer de laatste stap is gemarkeerd als voltooid.

DAM-metagegevens van element weergeven

Nadat u hebt ingestemd, zijn de elementen gekoppeld aan de corresponderende producten. De Eigenschappenpagina van de goedgekeurde elementen heeft nu een extra tabblad Productgegevens (gekoppelde productinformatie). Op dit tabblad worden de productdetails, het SKU-nummer en andere productgerelateerde details weergegeven die het element koppelen. Tik/klik op het pictogram Bewerken om een elementeigenschap bij te werken. De productgerelateerde informatie blijft alleen-lezen.

Tik/klik op de koppeling die verschijnt om naar de pagina met productdetails te navigeren in de productconsole waaraan het element is gekoppeld.

Workflows voor fotoopname van project aanpassen

U kunt de workflows voor het maken van foto's van projecten op basis van vereisten aanpassen. Dit is een facultatieve, op rol-gebaseerde taak die u uitvoert om de waarde van een variabele binnen het project te plaatsen. Later, kunt u de gevormde waarde dan gebruiken om bij een besluit aan te komen.

 1. Klik/tik het AEM embleem, en navigeer dan aan Tools > Workflow > Models om de pagina van de Modellen van het Werkschema te openen.

 2. Selecteer de Product Photo Shoot (Commerce Integration)-workflow of de Product Photo Shoot-workflow en klik/tik Edit op de werkbalk om de workflow in de bewerkingsmodus te openen.

 3. Open de Projecten taken in de zijschop, en sleep Rol Gebaseerde Taak van het Project creëren stap aan het werkschema.

  chlimage_1-163

 4. Open de stap Op rol gebaseerde taak.

 5. Geef op het tabblad Taak een naam op voor de taak die wordt weergegeven in de lijst Taak. U kunt de taak aan een rol ook toewijzen, de standaardprioriteit plaatsen, een beschrijving verstrekken, en een tijd specificeren wanneer de taak verschuldigd is.

  chlimage_1-164

 6. In het Verpletteren lusje, specificeer de acties voor de taak. Tik of klik op de koppeling Item toevoegen **toevoegen om meerdere handelingen toe te voegen.

  chlimage_1-165

 7. Nadat u de opties hebt toegevoegd, klikt u op OK om de wijzigingen aan de stap toe te voegen.

  OPMERKING

  Als u op OK tikt, worden de wijzigingen in de workflow niet opgeslagen. Tik op Opslaan om de wijzigingen in de workflow op te slaan.

 8. Open de Workflow taken van de zijschop en voeg een Goto taak toe.

 9. Open de taak Goto en tik/klik Proces tabel.

 10. Geef de volgende code op in het vak Script:

  function check() {

  if (workflowData.getMetaDataMap().get("lastTaskAction","") == "Reject All") {

  return true

  }

  // set copywriter user in metadata

  var previousId = workflowData.getMetaDataMap().get("lastTaskCompletedBy", "");

  workflowData.getMetaDataMap().put("copywriter", previousId);

  return false;

  }
OPMERKING

Zie Een regel definiëren voor een OR Split voor meer informatie over scripts in workflowstappen.

chlimage_1-166

 1. Tik/klik OK.

 2. Tik/klik Opslaan om de workflow op te slaan.

  chlimage_1-167

 3. Een nieuwe de acceptatietaak van de Eigenaar van het Project komt nu omhoog nadat Beweging aan Productietaak wordt voltooid en aan de eigenaar wordt toegewezen.

  De gebruiker met de rol Eigenaar kan de taak voltooien en een actie selecteren (uit de lijst met acties die zijn toegevoegd aan de configuraties van workflowstappen) in de lijst in de pop-up met opmerkingen.

  chlimage_1-168

  Selecteer de aangewezen optie en klik Complete om Goto Step in het werkschema in werking te stellen.

OPMERKING

Wanneer u een server start, plaatst de servlet van de taaklijst van het Project de toewijzingen tussen taaktypes en URLs die onder /libs/cq/core/content/projects/tasktypes worden bepaald. U kunt dan de gebruikelijke bedekking uitvoeren en de types van douanetaak toevoegen door hen onder /apps/cq/core/content/projects/tasktypes te plaatsen.

Op deze pagina