Sneltoetsen voor consoles

In AEM zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar. Sommige zijn van toepassing op het gebruik van consoles, andere op pagina bewerken.

OPMERKING

De wijzigingstoetsen De vereiste sneltoetsen voor AEM sneltoetsen zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar voor de consoles Sites, Commerce, Screens, Assets, Users, Group, Projecten en Experience Fragments.

Locatie Sneltoets Beschrijving
Algemeen Ctrl+Click Multi-select op een desktopapparaat
Console - Kolomweergave en inhoudsweergave Right Arrow Omlaag navigeren in de structuur van uw website / knooppunt van boomstructuur uitvouwen
Left Arrow Navigeren naar de boomstructuur/knooppunt van de boomstructuur samenvouwen
Down Arrow Een lijst met pagina's op hetzelfde niveau omlaag verplaatsen
Up Arrow Een lijst met pagina's op hetzelfde niveau omhoog verplaatsen
Console - kolomweergave Shift-Up/Down Arrow Een lijst met pagina's op hetzelfde niveau omhoog verplaatsen
Esc Een lijst met pagina's op hetzelfde niveau omhoog verplaatsen
Consoles ? Help bij sneltoetsen
/ Invoeden zoeken
Alt+<Number> In-/uitschakelen spoorwegkiezer optie voor weergave
` Spoorstaaf verbergen
e Bewerken
p Eigenschappen
m Verplaatsen
Ctrl+c Kopiëren
Ctrl+v Plakken
Backspace Verwijderen
Eigenschappenpagina's Ctrl+s Opslaan

De belangrijkste combinaties worden vermeld met Vensters wijzigingstoetsen.

Er zijn ook verschillende sneltoetsen beschikbaar voor desktopgebruikers die de opdracht paginaeditor aan ontwerppagina's.

OS-specifieke wijzigingstoetsen

De moddertoetsen die voor de sneltoetsen worden gebruikt, zijn afhankelijk van het besturingssysteem dat door de client wordt gebruikt.

Windows/Linux macOS
Alt Option
Ctrl Command

Browsers en sneltoetsen

AEM vermijdt de algemene sneltoetsen die al door populaire browsers worden gebruikt, maar het standaardgedrag van de browser wordt niet overschreven door AEM sneltoetsen.

Daarnaast zijn sneltoetsen voor alle landinstellingen en toetsenbordindelingen hetzelfde.

OPMERKING

AEM sneltoetsen overschrijven het standaardbrowsergedrag niet.

Als er conflicten optreden tussen AEM en de sneltoetsen in de browser, werken AEM sneltoetsen niet, wat de functionaliteit van de browser ten goede komt.

LET OP

AEM sneltoetsen kunnen problemen opleveren met schermlezers, bepaalde browserfuncties en andere toegankelijkheidsfuncties.

Adobe beveelt aan AEM sneltoetsen uitschakelen wanneer u een schermlezer gebruikt.

Sneltoetsen deactiveren

AEM biedt sneltoetsen voor een aantal veelgebruikte functies (bewerken, eigenschappen, kopiëren/plakken, verschillende menu's aan de zijlijn weergeven, enz.).

Voor gebruikers die geen sneltoetsen gebruiken of bepaalde toegankelijkheidsvereisten hebben, kunnen alle sneltoetsen worden uitgeschakeld.

U kunt sneltoetsen op twee locaties deactiveren:

OPMERKING

De sneltoetsen voor navigatie voor de kolomweergave en de inhoudsstructuur zijn altijd actief.

Op deze pagina