De Rich Text Editor gebruiken om inhoud te ontwerpen

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De Rich Text Editor (RTE) is een basisbouwsteen voor het ontwerpen van tekst in AEM pagina's. Veel componenten zoals Tekst, Tekst en Afbeelding en Tabel zijn gebaseerd op RTE.

OPMERKING

Het kopiëren van genestelde lijsten in RTE werkt niet zoals verwacht. Wanneer het kopiëren van genestelde lijsten van Microsoft Word, zult u de lijsten na het kleven van de tekst in RTE manueel moeten schoonmaken.

Lokaal bewerken

Als u een op tekst gebaseerde component met één tik selecteert of klikt, wordt de knop componentwerkbalk.

screen_shot_2018-03-21at163054

Als u nogmaals op de component tikt of erop klikt, of de component eerst selecteert met een langzaam dubbeltikken/klikken, wordt de bewerking op de plaats geopend met een eigen werkbalk. Hier kunt u de inhoud bewerken en basisopmaakwijzigingen aanbrengen.

screen_shot_2018-03-21at163214

Deze werkbalk bevat de volgende opties:

 • Indeling: Stel de opmaak Vet, Cursief en Onderstrepen in.

 • Lijsten: Lijsten met opsommingstekens of nummers maken of de inspringing instellen.

 • Hyperlink

 • Ontkoppelen

 • Volledig scherm

 • Sluiten

 • Opslaan

Volledig scherm bewerken

Als u bij op tekst gebaseerde componenten de modus Volledig scherm op de werkbalk selecteert, wordt de teksteditor met tekstopmaak geopend en wordt de rest van de pagina-inhoud verborgen.

In de modus Volledig scherm worden alle opties van de teksteditor met tekstopmaak weergegeven die door de beheerder zijn geconfigureerd. Deze kunnen per AEM variëren afhankelijk van de configuratie verstrekt door de beheerders of AEM ontwikkelaars. Als een optie ontbreekt, vraag uw beheerder om het ter beschikking te stellen.

screen_shot_2018-03-21at163248

Extra opties voor teksteditors met tekstopmaak zijn:

 • Anker: Maak een anker in de tekst waarnaar u later kunt koppelen.
 • Tekst links uitlijnen
 • Tekst centreren
 • Tekst rechts uitlijnen

Klik op het pictogram Minimaliseren om de modus Volledig scherm te sluiten.

screen_shot_2018-03-21at163323

Op deze pagina