Pagina's publiceren

Nadat u de inhoud in de ontwerpomgeving hebt gemaakt en gecontroleerd, wilt u deze beschikbaar maken op uw openbare website (uw publicatieomgeving).

Dit wordt bedoeld als het publiceren van een pagina. Wanneer u een pagina uit het publicatiemilieu wilt verwijderen wordt bedoeld unpublishing. Wanneer u de pagina publiceert en publiceert, blijft deze beschikbaar in de ontwerpomgeving voor verdere wijzigingen totdat u de pagina verwijdert.

U kunt een pagina ook direct of op een vooraf gedefinieerde datum/tijd publiceren of verwijderen.

OPMERKING

Bepaalde termen met betrekking tot publicatie kunnen worden verward:

 • Publiceren/Publiceren ongedaan maken
  Dit zijn de belangrijkste termen voor de acties die uw inhoud openbaar maken in uw publicatieomgeving (of niet).

 • Activeren/deactiveren
  Deze termen zijn synoniem met publiceren/verwijderen.

 • Replicatie/replicatie
  Dit zijn de technische termen die de beweging van gegevens (bijvoorbeeld pagina-inhoud, bestanden, code, gebruikerscommentaren) van de ene omgeving naar de andere beschrijven, zoals bij het publiceren of omgekeerd repliceren van gebruikerscommentaren.

OPMERKING

Als u niet over de vereiste rechten voor het publiceren van een specifieke pagina beschikt:

 • Er wordt een workflow gestart om de juiste persoon op de hoogte te stellen van uw verzoek om te publiceren.
 • Deze workflow is mogelijk aangepast door uw ontwikkelingsteam.
 • Er wordt kort een bericht weergegeven om u te laten weten dat de workflow is geactiveerd.

Pagina's publiceren

Afhankelijk van uw locatie kunt u publiceren:

Publiceren vanuit de Editor

Als u een pagina bewerkt, kunt u deze rechtstreeks vanuit de editor publiceren.

 1. Selecteer het pictogram Pagina-informatie om het menu te openen en selecteer vervolgens de optie Pagina publiceren.

  screen_shot_2018-03-21at152734

 2. Afhankelijk van het feit of de pagina verwijzingen bevat die moeten worden gepubliceerd:

  • De pagina wordt rechtstreeks gepubliceerd als er geen referenties zijn die moeten worden gepubliceerd.

  • Als de pagina verwijzingen heeft die het publiceren vereisen, zullen deze in Publish tovenaar worden vermeld, waar u of kunt:

   • Geef aan welke elementen/tags/etc. Als u samen met de pagina wilt publiceren, gebruikt u Publiceren om het proces te voltooien.
   • Gebruik Annuleren om de handeling af te breken.

  chlimage_1-50

 3. Als u Publiceren selecteert, wordt de pagina naar de publicatieomgeving gekopieerd. In de paginaeditor wordt een informatiebanner weergegeven die de publicatieactie bevestigt.

  screen_shot_2018-03-21at152840

  Wanneer u dezelfde pagina in de console weergeeft, is de bijgewerkte publicatiestatus zichtbaar.

  screen_shot_2018-03-21at152951

OPMERKING

Publiceren vanuit de editor is een oppervlakkige publicatie, dat wil zeggen dat alleen de geselecteerde pagina('s) wordt/worden gepubliceerd en onderliggende pagina's niet.

OPMERKING

Pagina's die in de editor worden benaderd door aliassen, kunnen niet worden gepubliceerd. Publicatieopties in de editor zijn alleen beschikbaar voor pagina's die via hun werkelijke paden worden benaderd.

Publiceren vanuit de console

In de siteconsole zijn er twee opties voor publiceren:

Snel publiceren

Quick Publishing voor eenvoudige gevallen en publiceert de geselecteerde pagina('s) direct zonder verdere interactie. Daarom worden niet-gepubliceerde verwijzingen ook automatisch gepubliceerd.

Een pagina publiceren met Snel publiceren:

 1. Selecteer de pagina of pagina's in de siteconsole en klik op de knop Snel publiceren.

  screen_shot_2018-03-21at153115

 2. Bevestig in het dialoogvenster Snel publiceren de publicatie door te klikken op Publiceren of Annuleren door te klikken op Annuleren. Onthoud dat niet-gepubliceerde verwijzingen automatisch ook worden gepubliceerd.

  chlimage_1-51

 3. Wanneer de pagina wordt gepubliceerd, wordt een waarschuwing getoond die de publicatie bevestigt.

OPMERKING

Snel publiceren is een oppervlakkige publicatie, dat wil zeggen dat alleen de geselecteerde pagina('s) wordt/worden gepubliceerd en onderliggende pagina's niet.

Publicatie beheren

U kunt Publicatie beheren met meer opties dan Snel publiceren, zodat onderliggende pagina's kunnen worden opgenomen, de referenties kunnen worden aangepast en toepasselijke workflows kunnen worden gestart en de optie kan worden geboden om op een latere datum te publiceren.

Een pagina publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken met Publicatie beheren:

 1. Selecteer de pagina of pagina's in de siteconsole en klik op de knop Publicatie beheren.

  screen_shot_2018-03-21at153309

 2. De wizard Publicatie beheren wordt gestart. In de eerste stap, Options, kunt u:

  • Kies of u de geselecteerde pagina's wilt publiceren of de publicatie ervan ongedaan wilt maken.
  • Kies of u deze handeling nu of op een latere datum wilt uitvoeren.

  Als u later publiceert, wordt een workflow gestart om de geselecteerde pagina of pagina's op het opgegeven tijdstip te publiceren. Als u de publicatie later ongedaan maakt, wordt een workflow gestart om de publicatie van de geselecteerde pagina of pagina's op een bepaald moment ongedaan te maken.

  Als u een publicatie/unpublish later wilt annuleren, gaat u naar Workflowconsole om de corresponderende workflow te beëindigen.

  chlimage_1-52

  Klik Volgende om door te gaan.

 3. In de volgende stap van de Manage tovenaar van de Publicatie, Toepassingsgebied, kunt u het werkingsgebied van de publicatie/unpublication zoals het omvatten van kindpagina's en/of het omvatten van verwijzingen bepalen.

  screen_shot_2018-03-21at153354

  U kunt de knop Inhoud toevoegen gebruiken om extra pagina's toe te voegen aan de lijst met pagina's die moeten worden gepubliceerd voor het geval u deze niet hebt geselecteerd voordat u de wizard Publicatie beheren start.

  Als u op de knop Inhoud toevoegen klikt, wordt de padbrowser gestart om de inhoud te kunnen selecteren.

  Selecteer de vereiste pagina's en klik dan Selecteer om de inhoud aan de tovenaar toe te voegen of Cancel ​ om de selectie te annuleren en aan de tovenaar terug te keren.

  Terug in de tovenaar, kunt u een punt in de lijst selecteren om zijn verdere opties zoals te vormen:

  • Inclusief de onderliggende elementen.
  • Verwijder het uit de selectie.
  • De gepubliceerde referenties beheren.

  screen_shot_2018-03-21at153450

  Als u op Inclusief onderliggende elementen klikt, wordt een dialoogvenster geopend waarin u:

  • Alleen directe kinderen opnemen.
  • Alleen gewijzigde pagina's opnemen.
  • Alleen al gepubliceerde pagina's opnemen.

  Klik op Toevoegen om de onderliggende pagina's toe te voegen aan de lijst met pagina's die op basis van de selectieopties moeten worden gepubliceerd of niet gepubliceerd. Klik Annuleren om de selectie te annuleren en terug te keren naar de wizard.

  chlimage_1-53

  Als u terugkeert naar de wizard, ziet u de toegevoegde pagina's op basis van uw keuze voor opties in het dialoogvenster Inclusief onderliggende items.

  U kunt de te publiceren verwijzingen of unpublished voor een pagina bekijken en wijzigen door het te selecteren en dan de Gepubliceerde Verwijzingen knoop te klikken.

  screen_shot_2018-03-21at153801

  In het dialoogvenster Gepubliceerde verwijzingen worden de referenties voor de geselecteerde inhoud weergegeven. Standaard zijn ze allemaal geselecteerd en worden ze gepubliceerd/niet gepubliceerd, maar u kunt de optie uitschakelen om ze te deselecteren zodat ze niet in de handeling worden opgenomen.

  Klik Done om uw wijzigingen op te slaan of Cancel om de selectie te annuleren en terug te keren naar de wizard.

  screen_shot_2018-03-21at153824

  In de wizard wordt de kolom References bijgewerkt om de selectie van te publiceren of ongepubliceerde verwijzingen weer te geven.

  screen_shot_2018-03-21at153925

 4. Klik Publiceren om te voltooien.

  Terug in de plaatsenconsole zal een berichtbericht de publicatie bevestigen.

  screen_shot_2018-03-21at153951

 5. Als de gepubliceerde pagina's aan werkschema's worden geassocieerd, kunnen zij in een definitieve Werkschema stap van de publicatietovenaar worden getoond.

  OPMERKING

  De stap Workflows wordt weergegeven op basis van de rechten die de gebruiker kan hebben of niet. Zie de vorige notitie op deze pagina betreffende publicatiebevoegdheden en Toegang tot werkstromen beheren en Workflows toepassen op pagina's voor meer informatie.

  De bronnen worden gegroepeerd op basis van de workflows die worden geactiveerd en elke optie heeft de volgende opties:

  • Definieer de titel van de workflow.
  • Behoud het werkstroompakket, op voorwaarde dat de werkstroom ondersteuning voor meerdere cursussen heeft.
  • Definieer een titel van het workflowpakket als de optie om het workflowpakket te behouden is gekozen.

  Klik Publiceren of Publiceren Later ​ om de publicatie te voltooien.

  chlimage_1-54

Publicatie van pagina's ongedaan maken

Als u de publicatie van een pagina ongedaan maakt, wordt deze verwijderd uit uw publicatieomgeving, zodat deze niet langer beschikbaar is voor uw lezers.

Op een manier gelijkend op het publiceren, kunnen één of meerdere pagina's unpublished:

Publicatie ongedaan maken vanuit de Editor

Als u de publicatie van een pagina ongedaan wilt maken, selecteert u Publicatie van pagina ongedaan maken in het menu Pagina-informatie, net als wanneer u de pagina🔗 zou publiceren.

OPMERKING

Pagina's die in de editor toegankelijk zijn via aliassen, kunnen niet ongepubliceerd worden. Publicatieopties in de editor zijn alleen beschikbaar voor pagina's die via hun werkelijke paden worden benaderd.

Publicatie ongedaan maken vanuit de console

Net zoals u de optie Publicatie beheren gebruikt om te publiceren, kunt u deze ook gebruiken om de publicatie ongedaan te maken.

 1. Selecteer de pagina of pagina's in de siteconsole en klik op de knop Publicatie beheren.

 2. De wizard Publicatie beheren wordt gestart. In de eerste stap, bij Opties, selecteert u Publicatie ongedaan maken in plaats van de standaardoptie Publiceren.

  chlimage_1-55

  Net zoals later met publiceren een workflow wordt gestart om deze versie van de pagina op het opgegeven tijdstip te publiceren, wordt later met deactiveren een workflow gestart om de publicatie van de geselecteerde pagina of pagina's op een bepaald tijdstip ongedaan te maken.

  Als u een publicatie/unpublish later wilt annuleren, gaat u naar Workflowconsole om de corresponderende workflow te beëindigen.

 3. Om unpublication te voltooien, ga door de tovenaar aangezien u de pagina zou publiceren.

Een boomstructuur publiceren en de publicatie ervan opheffen

Wanneer u een aanzienlijk aantal inhoudspagina's hebt ingevoerd of bijgewerkt - die allen onder de zelfde wortelpagina ingezeten zijn - kan het gemakkelijker zijn om de volledige boom in één actie te publiceren.

U kunt de Publicatie beheren optie op de plaatsenconsole gebruiken om dit te doen.

 1. Selecteer in de siteconsole de basispagina van de boomstructuur die u wilt publiceren of verwijderen en selecteer Publicatie beheren.

 2. De wizard Publicatie beheren wordt gestart. Kies of u wilt publiceren of de publicatie ongedaan wilt maken en wanneer dit moet gebeuren en selecteer Volgende om door te gaan.

 3. Selecteer in de stap Bereik de hoofdpagina en selecteer Inclusief onderliggende elementen.

  chlimage_1-56

 4. Schakel in het dialoogvenster Inclusief onderliggende elementen de opties uit:

  • Alleen directe kinderen opnemen
  • Alleen reeds gepubliceerde pagina's opnemen

  Deze opties zijn standaard geselecteerd, dus u moet niet vergeten deze te deselecteren. Klik op Toevoegen om de inhoud te bevestigen en toe te voegen aan de publicatie/publicatie.

  chlimage_1-57

 5. De wizard Publicatie beheren geeft een overzicht van de inhoud van de structuur die u wilt controleren. U kunt de selectie verder aanpassen door extra pagina's toe te voegen of geselecteerde pagina's te verwijderen.

  screen_shot_2018-03-21at154237

  Herinner dat u de verwijzingen kunt ook herzien die via Gepubliceerde Verwijzingen optie moeten worden gepubliceerd.

 6. Ga als normaal verder met de wizard Publicatie beheren om de publicatie of publicatie van de boomstructuur te voltooien.

Publicatiestatus bepalen

U kunt de publicatiestatus van een pagina bepalen:

Op deze pagina