Pagina's maken en indelen

In deze sectie wordt beschreven hoe u pagina's kunt maken en beheren met Adobe Experience Manager (AEM), zodat u vervolgens inhoud kunt maken op deze pagina's.

OPMERKING

Uw account heeft de juiste toegangsrechten en machtigingen nodig om actie te ondernemen op pagina's zoals maken, kopiëren, verplaatsen, bewerken en verwijderen.

Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

OPMERKING

Er zijn een aantal sneltoetsen die u kunt gebruiken van de websiteconsole die het efficiënter maken van uw pagina's maakt.

Uw website ordenen

Als auteur moet u uw website binnen AEM organiseren. Dit betekent dat u inhoudspagina's maakt en een naam geeft, zodat:

 • U kunt deze gemakkelijk vinden in de ontwerpomgeving
 • Bezoekers naar uw site kunnen deze gemakkelijk in de publicatieomgeving bekijken

U kunt ook mappen gebruiken om uw inhoud te ordenen.

De structuur van een website kan worden beschouwd als een boomstructuur die uw inhoudspagina's bevat. De namen van deze inhoudspagina's worden gebruikt om URLs te vormen, terwijl de titel wordt getoond wanneer de paginainhoud wordt bekeken.

In het volgende voorbeeld ziet u een voorbeeld van de website We.Retail, waar een pagina met een wandelende snelkoppeling ( desert-sky-shorts) wordt geopend:

 • Auteursomgeving: http://localhost:4502/editor.html/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/desert-sky-shorts.html

 • Publicatie-omgeving: http://localhost:4503/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/desert-sky-shorts.html

Afhankelijk van de configuratie van uw instantie, zou het gebruik van /content op het publicatiemilieu facultatief kunnen zijn.

 /content
 /we-retail
 /us
  /en
  /products
   /equipment
   /hiking
    /desert-sky-shorts
    /hiking-poles
    /...
   /running...
   /surfing...
   /...
   /seasonal...
   /...
  /about-us
  /experience
  /...
  /es...
 /de...
 /fr...
 /...
 /...

Deze structuur kan worden bekeken vanaf de Sites-console, waar u door de pagina's van uw website kunt navigeren en acties op de pagina's kunt uitvoeren. U kunt ook nieuwe sites en nieuwe pagina's maken.

Vanuit elk punt kunt u de vertakking naar boven zien vanuit de broodkruimels in de kopbalk:

screen_shot_2018-03-22at104706

Paginanamen van conventies

Bij het maken van een nieuwe pagina zijn er twee sleutelvelden:

 • Titel:

  • Dit wordt aan de gebruiker getoond in de console en bij het uitgeven bij de bovenkant van de paginainhoud getoond.
  • Dit veld is verplicht.
 • Naam:

Beperkingen en aanbevolen procedures voor paginanamen

De titel en naam van de pagina kunnen afzonderlijk worden gemaakt, maar zijn aan elkaar gerelateerd:

 • Bij het maken van een pagina is alleen het veld Titel vereist. Als er bij het maken van de pagina geen Naam is opgegeven, genereert AEM een naam uit de eerste 64 tekens van de titel (met inachtneming van de onderstaande validatie). Alleen de eerste 64 tekens worden gebruikt ter ondersteuning van de beste praktijken voor namen van korte pagina's.

 • Als een paginanaam handmatig door de auteur wordt opgegeven, geldt de limiet van 64 tekens niet, maar kunnen andere technische beperkingen op de lengte van de paginanaam wel van toepassing zijn.

OPMERKING

Wanneer u een paginanaam definieert, is het verstandig de paginanaam zo kort maar expressief en zo gedenkwaardig mogelijk te houden, zodat de lezer deze goed begrijpt. Zie de W3C-stijlhandleiding voor het title-element voor meer informatie.

Houd er ook rekening mee dat sommige browsers (bijvoorbeeld oudere versies van IE) URL's tot een bepaalde lengte alleen kunnen accepteren, dus er is ook een technische reden om paginanamen kort te houden.

Bij het maken van een nieuwe pagina valideert AEM de paginanaam volgens de conventies die door AEM en het JCR zijn opgelegd.

De minimaal toegestane tekens zijn:

 • 'a' tot en met 'z'
 • 'A' tot en met 'Z'
 • 0 tot en met 9
 • _ (onderstrepingsteken)
 • - (afbreekstreepje/minteken)

Alle details van alle toegestane tekens vindt u in de naamconventies.

OPMERKING

Als AEM wordt uitgevoerd op een MongoMK persistence Manager-implementatie, zijn de paginanamen beperkt tot 150 tekens.

Titel

Als u bij het maken van een nieuwe pagina alleen een paginatitel opgeeft, leidt AEM de naam van de pagina af van deze tekenreeks en valideert het de naam volgens de conventies die door AEM en JCR worden opgelegd. Een veld Titel dat ongeldige tekens bevat, wordt geaccepteerd, maar de afgeleide naam vervangt de ongeldige tekens. Bijvoorbeeld:

Titel Afgeleide naam
Schön schoen.html
SC%&*ç+ sc—c-.html

Naam

Wanneer u een pagina Naam wanneer het creëren van een nieuwe pagina levert, zal AEM de naam volgens conventies die door AEM en JCR worden opgelegd bevestigen. U kunt geen ongeldige karakters op Naam gebied voorleggen. Wanneer AEM ongeldige tekens detecteert, wordt het veld gemarkeerd met een verklarende melding.

screen_shot_2018-03-22at104817

OPMERKING

Gebruik geen code van twee letters, zoals gedefinieerd door ISO-639-1, als paginanaam, tenzij dit een hoofdtaalcode is.

Zie Inhoud voorbereiden voor vertaling voor meer informatie.

Sjablonen

In AEM geeft een sjabloon een speciaal type pagina op. Een sjabloon wordt gebruikt als basis voor elke nieuwe pagina die wordt gemaakt.

De sjabloon definieert de structuur van een pagina, inclusief een miniatuurafbeelding en andere eigenschappen. U hebt bijvoorbeeld aparte sjablonen voor productpagina's, sitemaps en contactgegevens. Sjablonen bestaan uit componenten.

AEM wordt geleverd met verschillende sjablonen die buiten de box zijn geplaatst. Welke sjablonen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de afzonderlijke website. De belangrijkste velden zijn:


 • TitelDe titel die op de resulterende webpagina wordt weergegeven.


 • NaamGebruikt bij het benoemen van de pagina.


 • TemplateA lijst van malplaatjes beschikbaar voor gebruik wanneer het produceren van de nieuwe pagina.

OPMERKING

Indien gevormd op uw instantie, sjabloonauteurs kunnen malplaatjes met de Redacteur van het Malplaatje tot stand brengen.

Onderdelen

Componenten zijn de elementen die worden verschaft door AEM, zodat u specifieke typen inhoud kunt toevoegen. AEM wordt geleverd met een bereik van out-of-the-box componenten die uitgebreide functionaliteit bieden. Deze omvatten:

 • Tekst
 • Afbeelding
 • Presentatie
 • Video
 • En nog veel meer

Nadat u een pagina hebt gemaakt en geopend, kunt u inhoud toevoegen met de componenten, die beschikbaar zijn in de componentbrowser.

OPMERKING

De Componentenconsole geeft een overzicht van de componenten op uw instantie.

Pagina's beheren

Een nieuwe pagina maken

Tenzij alle pagina's vooraf voor u zijn gemaakt, moet u een pagina maken voordat u inhoud kunt gaan maken:

 1. Open de Sites-console (bijvoorbeeld http://localhost:4502/sites.html/content).

 2. Navigeer naar de locatie waar u de nieuwe pagina wilt maken.

 3. Open de vervolgkeuzelijst met Maken op de werkbalk en selecteer vervolgens Pagina in de lijst:

  screen_shot_2018-03-22at104944

 4. Vanaf de eerste fase van de wizard kunt u:

  • Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken om de nieuwe pagina te maken en klik op Volgende om door te gaan.
  • Annuleren om het proces af te breken.

  chlimage_1-8

 5. Vanaf het laatste werkgebied van de wizard kunt u:

  • Gebruik de drie tabbladen om de pagina-eigenschappen in te voeren die u aan de nieuwe pagina wilt toewijzen en klik vervolgens op Maken om de pagina daadwerkelijk te maken.
  • Gebruik Back om naar sjabloonselectie terug te keren.

  Hoofdvelden zijn:

  • Titel:

   • Dit wordt aan de gebruiker getoond en is verplicht.
  • Naam:

   • Hiermee wordt de URI gegenereerd. Indien niet opgegeven, wordt de naam afgeleid van de titel.
   • Als u bij het maken van een nieuwe pagina Naam opgeeft, AEM de naam valideren volgens de conventies die door AEM en JCR zijn opgelegd.
   • U kunt geen ongeldige karakters op Naam gebied voorleggen. Wanneer AEM ongeldige tekens detecteert, wordt het veld gemarkeerd en wordt een verklarende melding weergegeven om aan te geven welke tekens moeten worden verwijderd/vervangen.

  De minimale informatie die nodig is om een nieuwe pagina te maken, is de Titel.

  chlimage_1-9

 6. Gebruik Maken om het proces te voltooien en uw nieuwe pagina te maken. In het bevestigingsdialoogvenster wordt u gevraagd of u de pagina direct wilt openen of wilt terugkeren naar de console (Done):

  chlimage_1-10

  OPMERKING

  Als u een pagina maakt met een naam die al op die locatie bestaat, genereert het systeem automatisch een variatie in de naam door een getal toe te voegen. Als winter bijvoorbeeld al bestaat, wordt een nieuwe pagina winter0.

 7. Als u terugkeert naar de console, zult u uw nieuwe pagina zien:

  screen_shot_2018-03-22at105321

LET OP

Als een pagina eenmaal is gemaakt, kan de sjabloon ervan niet worden gewijzigd - tenzij u een lancering maakt met een nieuwe sjabloon, maar hierdoor wordt de inhoud die al bestaat, verloren.

Een pagina openen voor bewerken

Nadat u een pagina hebt gemaakt of naar een bestaande pagina (in de console) hebt genavigeerd, kunt u deze openen voor bewerking:

 1. Open de console Sites.

 2. Navigeer totdat u de pagina vindt die u wilt bewerken.

 3. Selecteer de pagina door een van de volgende twee handelingen uit te voeren:

  Selecteer vervolgens het pictogram Bewerken:

  screen_shot_2018-03-22at105355

 4. De pagina wordt geopend en u kunt de pagina desgewenst bewerken.

OPMERKING

U kunt vanuit de pagina-editor alleen naar andere pagina's navigeren in de modus Voorbeeld, omdat koppelingen niet actief zijn in de modus Bewerken.

Een pagina kopiëren en plakken

U kunt een pagina en alle bijbehorende subpagina's naar een nieuwe locatie kopiëren:

 1. Navigeer in Sites console, tot u de pagina vindt die u wilt kopiëren.

 2. Selecteer de pagina met behulp van:

  En dan het Copy paginapictogram:

  screen_shot_2018-03-22at105425

  OPMERKING

  Als u in de selectiemodus werkt, wordt dit automatisch verlaten zodra de pagina wordt gekopieerd.

 3. Navigeer naar de locatie voor de nieuwe kopie van de pagina.

 4. Gebruik het paginapictogram Plakken:

  screen_shot_2018-03-22at105510

  Op deze locatie worden een kopie van de originele pagina en eventuele subpagina's gemaakt.

  OPMERKING

  Als u de pagina kopieert naar een locatie waar al een pagina met dezelfde naam als het origineel bestaat, genereert het systeem automatisch een variatie in de naam door een nummer toe te voegen. Als winter bijvoorbeeld al bestaat winter wordt winter1.

Een pagina verplaatsen of de naam ervan wijzigen

OPMERKING

Voor het wijzigen van de naam van een pagina gelden ook Paginanamen van conventies bij het opgeven van de nieuwe paginanaam.

OPMERKING

Een pagina kan alleen worden verplaatst naar een locatie waar de sjabloon waarop de pagina is gebaseerd, is toegestaan. Zie Beschikbaarheid sjabloon voor meer informatie.

De procedure om een pagina te verplaatsen of anders te noemen is in wezen het zelfde en door de zelfde tovenaar behandeld. Met deze wizard kunt u:

 • Wijzig de naam van een pagina zonder deze te verplaatsen.
 • Verplaats de pagina zonder de naam ervan te wijzigen.
 • Tegelijkertijd verplaatsen en hernoemen.

AEM biedt u de functionaliteit om interne koppelingen bij te werken die verwijzen naar de pagina waarvan de naam wordt gewijzigd of die wordt verplaatst. Dit kan per pagina worden gedaan om volledige flexibiliteit te bieden.

 1. Navigeer totdat u de pagina vindt die u wilt verplaatsen.

 2. Selecteer de pagina met behulp van:

  Selecteer vervolgens het paginapictogram Move:

  screen_shot_2018-03-22at105534

  Hiermee wordt de wizard Verplaatsen van de pagina geopend.

 3. In het werkgebied Naam wijzigen van de wizard kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Geef de naam op die de pagina moet hebben nadat deze is verplaatst en klik op Volgende om door te gaan.
  • Annuleren om het proces af te breken.

  chlimage_1-11

  De paginanaam kan hetzelfde blijven als u alleen de pagina verplaatst.

  OPMERKING

  Als u een pagina verplaatst naar een locatie waar al een pagina met dezelfde naam bestaat, genereert het systeem automatisch een variatie in de naam door een getal toe te voegen. Als winter bijvoorbeeld al bestaat winter wordt winter1.

 4. Van Uitgezochte Doel stadium van de tovenaar kunt u of:

  • Gebruik de kolomweergave om naar de nieuwe locatie voor de pagina te navigeren:

   • Selecteer de bestemming door de duimnagel van de bestemming te klikken.
   • Klik Volgende om door te gaan.
  • Gebruik Back om terug te keren naar de specificatie van de paginanaam.

  chlimage_1-12

  OPMERKING

  Als u een pagina verplaatst naar een locatie waar al een pagina met dezelfde naam bestaat, genereert het systeem automatisch een variatie in de naam door een getal toe te voegen. Als winter bijvoorbeeld al bestaat winter wordt winter1.

 5. Als de pagina met of van verwijzingen wordt verbonden, dan zullen deze verwijzingen in Adjust/Republish stap worden vermeld. U kunt aangeven welke gegevens moeten worden aangepast en opnieuw moeten worden gepubliceerd.

  chlimage_1-13

 6. Als u Move selecteert, wordt het proces voltooid en wordt de pagina naar wens verplaatst of hernoemd.

OPMERKING

Als de pagina al is gepubliceerd, wordt de publicatie ervan automatisch ongedaan gemaakt wanneer u de pagina verplaatst. Deze wordt standaard opnieuw gepubliceerd wanneer de verplaatsing is voltooid, maar dit kan veranderen door het veld Opnieuw publiceren in de stap Aanpassen/Opnieuw publiceren uit te schakelen.

OPMERKING

Als er op geen enkele manier naar de pagina wordt verwezen, wordt de stap Aanpassen/Opnieuw publiceren overgeslagen.

Een pagina verwijderen

 1. Navigeer totdat u de pagina ziet die u wilt verwijderen.

 2. Gebruik selectiemodus om de vereiste pagina te selecteren en gebruik vervolgens Delete op de werkbalk:

  screen_shot_2018-03-22at105622

  OPMERKING

  Uit veiligheidsoverwegingen is het pictogram op de pagina Verwijderen niet beschikbaar als een snelle actie.

 3. Een dialoogvenster zal om bevestiging vragen.

  • Wilt u de pagina's archiveren voordat u ze verwijdert? - Als deze optie is ingeschakeld, worden bij het verwijderen versies gemaakt van de pagina's die voor verwijdering zijn geselecteerd.

  • De handeling annuleren om af te breken

  • Verwijderen ter bevestiging van de handeling:

   • Als de pagina geen verwijzingen heeft, wordt de pagina verwijderd.
   • Als de pagina verwijzingen heeft, zal een berichtvakje u meedelen dat Één of meerdere pagina's van verwijzingen worden voorzien. U kunt Forceren verwijderen selecteren of Annuleren.
OPMERKING

Als een pagina al is gepubliceerd, wordt deze automatisch gepubliceerd voordat deze wordt verwijderd.

Een pagina vergrendelen

U kunt een pagina vergrendelen/ontgrendelen vanuit een console of wanneer u een afzonderlijke pagina bewerkt. Informatie over het feit of een pagina is vergrendeld, wordt ook op beide locaties weergegeven.

screen_shot_2018-03-22at105713 screen_shot_2018-03-22at105720

Nieuwe map maken

U kunt mappen maken waarmee u uw bestanden en pagina's kunt ordenen.

OPMERKING

Mappen zijn ook onderworpen aan Paginanamen Conventions wanneer u de nieuwe mapnaam opgeeft.

LET OP
 • Mappen kunnen alleen worden gemaakt onder Sites of onder andere mappen. Ze kunnen niet onder een pagina worden gemaakt.
 • Met de standaardhandelingen kunt u eigenschappen verplaatsen, kopiëren, plakken, verwijderen, publiceren, verwijderen en weergeven/bewerken uitvoeren op een map.
 • Mappen zijn niet beschikbaar voor selectie in een live kopie.
 1. Open de Sites-console en navigeer naar de gewenste locatie.

 2. Selecteer Maken in de werkbalk om de optielijst te openen

 3. Selecteer Map om het dialoogvenster te openen. Hier kunt u Naam en Titel ingaan:

  chlimage_1-14

 4. Selecteer Maken om de map te maken.

Op deze pagina