Paginacontent bewerken

Nadat u de pagina hebt gemaakt (nieuw of als onderdeel van een opstart of live kopie), kunt u de inhoud bewerken en de gewenste updates uitvoeren.

Inhoud wordt toegevoegd met componenten (geschikt voor het inhoudstype) die naar de pagina kunnen worden gesleept. Deze kunnen vervolgens worden bewerkt, verplaatst of verwijderd.

OPMERKING

Uw account heeft de juiste toegangsrechten en machtigingen nodig om pagina's te bewerken.

Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

OPMERKING

Als uw pagina en/of sjabloon op de juiste wijze is ingesteld, kunt u responsieve lay-out gebruiken tijdens het bewerken.

OPMERKING

In de modus Bewerken zijn koppelingen in de inhoud zichtbaar, maar niet toegankelijk. Gebruik Voorvertoningsmodus als u wilt navigeren met de koppelingen in de inhoud.

Werkbalk Pagina

De paginawerkbalk biedt toegang tot de juiste functionaliteit, afhankelijk van de paginaconfiguratie.

screen_shot_2018-03-22at111338

De werkbalk biedt toegang tot een groot aantal opties. Afhankelijk van uw huidige context en configuratie zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.

 • Zijpaneel in-/uitschakelen

  Hiermee opent/sluit u het zijpaneel, dat de Asset Browser, Component Browser en Content Tree bevat.

 • Pagina-informatie

  Biedt toegang tot het menu Pagina-informatie, inclusief paginadetails en handelingen die op de pagina kunnen worden uitgevoerd, zoals het weergeven en bewerken van pagina-informatie, het weergeven van pagina-eigenschappen en het publiceren/ongedaan maken van de publicatie van de pagina.

 • Emulator

  Hiermee schakelt u de emulatorwerkbalk in of uit, die wordt gebruikt om het uiterlijk van de pagina op een ander apparaat te emuleren. Dit wordt automatisch in- en uitgeschakeld in de lay-outmodus.

 • ContextHub

  Opent context hub. Alleen beschikbaar in de modus Voorbeeld.

  screen_shot_2018-03-22at111543

 • Paginatitel

  Dit is puur informatief.

  screen_shot_2018-03-22at111554

 • Modus selecteren

  Toont huidige mode en staat u toe om een andere wijze zoals uitgeven, lay-out, timewarp, of het richten te selecteren.

  chlimage_1-243

 • Voorvertoning

  Schakelt voorvertoningsmodus in. Hiermee wordt de pagina weergegeven zoals deze wordt weergegeven bij publicatie.

  chlimage_1-244

 • Annoteren

  Hiermee kunt u annotaties aan de pagina toevoegen wanneer u een pagina reviseert. Na de eerste annotatie schakelt het pictogram over naar een getal dat het aantal annotaties op de pagina aangeeft.

Statuskennisgeving

Als een pagina deel van een werkschema of veelvoudige werkschema's uitmaakt, wordt deze informatie getoond in een berichtbar bij de bovenkant van het scherm wanneer het uitgeven van de pagina.

screen_shot_2018-03-22at111739

OPMERKING

De statusbalk is alleen zichtbaar voor gebruikersaccounts met de juiste rechten.

In het bericht wordt de workflow weergegeven die op de pagina wordt uitgevoerd. Als de gebruiker bij de huidige werkschemastap betrokken is, zijn de opties aan beïnvloedt de werkschemastatus en krijgen meer informatie over het werkschema ook beschikbaar zoals:

 • Volledig - Hiermee wordt het dialoogvenster Volledig werkitem geopend

 • Delegeren : opent het dialoogvenster Voltooid werkitem

 • Details weergeven - Hiermee opent u het venster ​Details van de workflow

Het voltooien en delegeren van werkstroomstappen via de berichtenbalk werkt zoals wanneer deelneemt aan werkstromen vanuit het Postvak Melding.

Als de pagina aan veelvoudige werkschema's onderworpen is, wordt het aantal werkschema's getoond aan het rechtereind van het bericht samen met pijlknopen om u toe te staan om door de werkschema's te scrollen.

chlimage_1-245

Tijdelijke aanduiding voor onderdeel

De tijdelijke aanduiding van de component is een indicator waarmee wordt aangegeven waar een component wordt geplaatst wanneer u deze neerzet - boven de component waarover u momenteel heft.

 • Bij het toevoegen van een nieuwe component aan de pagina (slepen vanuit de componentbrowser):

  screen_shot_2018-03-22at111928

 • Bij het verplaatsen van een bestaande component:

  screen_shot_2018-03-22at112445

Een component invoegen

Een component invoegen vanuit de Componentbrowser

U kunt een nieuwe component toevoegen door componentenbrowser te gebruiken. De tijdelijke aanduiding voor onderdelen toont u waar de component wordt geplaatst:

 1. Zorg ervoor dat uw pagina Edit wijze is.

 2. Open componentenbrowser.

 3. Sleep de vereiste component naar de vereiste positie.

 4. De component bewerken.

OPMERKING

Op een mobiel apparaat vult de componentbrowser het volledige scherm. Nadat u een component hebt gesleept, wordt de pagina in de browser weer weergegeven, zodat u de component kunt plaatsen.

Een component invoegen vanuit het alineasysteem

U kunt een nieuwe component toevoegen door componenten hier doos van het paragraafsysteem te gebruiken:

 1. Zorg ervoor dat uw pagina Edit wijze is.

 2. Er zijn twee manieren om een nieuwe component in het alineasysteem te selecteren en toe te voegen:

  • Selecteer de optie Component invoegen (+) op de werkbalk van een bestaande component of in het vak Componenten slepen hier.

  screen_shot_2018-03-22at112536

  • Als u op een Desktopapparaat bent kunt u op componenten hier van de belemmering doos tweemaal klikken.

  Het dialoogvenster Nieuwe component invoegen wordt geopend, zodat u de gewenste component kunt selecteren:

  screen_shot_2018-03-22at112650

 3. De geselecteerde component wordt onder aan de pagina toegevoegd. De component naar wens bewerken.

Een component invoegen met de middelenbrowser

U kunt ook een nieuwe component aan de pagina toevoegen door een element te slepen van de browser assets. Hiermee wordt automatisch een nieuwe component van het juiste type gemaakt (en die het element bevat).

Dit is geldig voor de volgende elementtypen (sommige zijn afhankelijk van het pagina-/alineasysteem):

Elementtype Resulterend componenttype
Afbeelding Afbeelding
Document Downloaden
Product Product
Video Flash
Inhoudsfragment Inhoudsfragment
OPMERKING

Dit gedrag kan voor uw installatie worden gevormd. Zie Een alineasysteem zo configureren dat door het slepen van een element een componentinstantie wordt gemaakt voor meer informatie.

Een component maken door een van de bovenstaande elementtypen te slepen:

 1. Zorg ervoor dat uw pagina Edit wijze is.

 2. Open asset browser.

 3. Sleep het vereiste element naar de gewenste positie. De tijdelijke aanduiding voor componenten geeft aan waar de component wordt geplaatst.

  Een component die geschikt is voor het type element, wordt op de vereiste locatie gemaakt. De component bevat het geselecteerde element.

 4. De component indien nodig bewerken.

OPMERKING

Op een mobiel apparaat vult de middelenbrowser het volledige scherm. Nadat u een element hebt gesleept, wordt de pagina in de browser weergegeven, zodat u het element kunt plaatsen.

Als u tijdens het bladeren door de elementen merkt dat u een snelle wijziging in een element moet aanbrengen, kunt u de asseteditor rechtstreeks vanuit de browser starten door op het pictogram Bewerken naast de naam van het element te klikken.

screen_shot_2018-03-22at112735

bewerken/configureren/kopiëren/knippen/verwijderen/plakken

Als u een component selecteert, wordt de werkbalk geopend. Dit verleent toegang tot diverse acties die op de component kunnen worden uitgevoerd.

De acties die de gebruiker daadwerkelijk kan uitvoeren, worden op de juiste wijze weergegeven en niet alle acties worden hier beschreven.

screen_shot_2018-03-22at112909

 • Bewerken

  Afhankelijk van het type component kunt u de inhoud van de component 🔗bewerken. Er wordt vaak een werkbalk weergegeven.

 • Configureren

  Afhankelijk van het type component kunt u de eigenschappen van de component bewerken en configureren. Vaak wordt een dialoogvenster geopend.

 • Kopiëren

  Hiermee wordt de component naar het klembord gekopieerd. Na de plakactie, zal de originele component blijven.

 • Knippen

  Hiermee wordt de component naar het klembord gekopieerd. Na de plakhandeling wordt de oorspronkelijke component verwijderd.

  screen_shot_2018-03-22at113007

 • Verwijderen

  Hiermee verwijdert u de component van de pagina met uw bevestiging.

 • Component invoegen

  Hiermee wordt het dialoogvenster geopend waarin u een nieuwe component kunt toevoegen.

 • Plakken

  Hiermee wordt de component van het klembord naar de pagina geplakt. Of het origineel overblijft, hangt af van het feit of u de kopie of het knipsel hebt gebruikt.

  • U kunt op dezelfde pagina of op een andere pagina plakken.
  • Het geplakte item wordt boven het item geplakt waar u de plakactie selecteert.
  • De handeling Pate wordt alleen weergegeven als er inhoud op het klembord staat.

  screen_shot_2018-03-22at113553

  OPMERKING

  Als u plakt naar een andere pagina die al was geopend vóór de knip-/kopieerbewerking, moet u de pagina vernieuwen om de geplakte inhoud te zien.

 • Groeperen

  Hierdoor kunt u meerdere componenten tegelijk selecteren. Hetzelfde kan worden bereikt op een desktopapparaat met een Control+Click of Command+Click.

 • Bovenliggend

  Hiermee kunt u de bovenliggende component van de geselecteerde component selecteren.

  screen_shot_2018-03-22at113028

 • Indeling

  Hierdoor kunt u de layout van de geselecteerde component wijzigen. Dit geldt alleen voor de geselecteerde component en activeert de Lay-outmodus niet voor de gehele pagina.

 • Omzetten in een ervaringsfragmentvariatie

  Hierdoor kunt u een nieuw ervaringsfragment maken van de geselecteerde component of dit toevoegen aan een bestaand ervaringsfragment.

Bewerken (inhoud)

Er zijn twee methoden om inhoud toe te voegen en/of te bewerken in componenten:

Dialoogvenster voor bewerken van component

U kunt een component openen om de content te bewerken met het pictogram Bewerken (potlood) van de werkbalk van de component.

De exacte bewerkingsopties zijn afhankelijk van de component. Voor sommige componenten zijn alle acties alleen beschikbaar in de modus Volledig scherm. Bijvoorbeeld:

 • Tekstcomponent

  screen_shot_2018-03-22at120215

 • Afbeeldingscomponent

  screen_shot_2018-03-22at120252

  OPMERKING

  Bewerken werkt niet op een lege afbeeldingscomponent.

  U moet een beeld slepen of uploaden (gebruikend vormen) alvorens u kunt beginnen om het uit te geven.

 • Afbeeldingscomponent - volledig scherm

  Door de volledige-schermmodus te openen voor de afbeeldingscomponent kunt u meer ruimte vrijmaken voor het bewerken van de afbeelding en kunt u extra bewerkingsopties weergeven, zoals Kaart starten en Zoomen opnieuw instellen. Bovendien kunt u op het volledige scherm voorinstellingen voor bijsnijden selecteren.

  screen_shot_2018-03-22at120529

 • Componenten die zijn samengesteld uit meerdere basiscomponenten, zoals de stichtingscomponent Tekst en afbeelding, vragen u eerst om te bevestigen welke set bewerkingsopties u wilt:

  chlimage_1-246

Elementen slepen en neerzetten in component

Voor specifieke componenttypen kunt u elementen van de elementenbrowser rechtstreeks naar de component slepen om de inhoud bij te werken:

Elementtype Componenttype
Afbeelding Afbeelding
Document Downloaden
Product Product
Video Flash
Inhoudsfragment Inhoudsfragment

Modus Volledig scherm bewerken (inhoud)

Voor alle componenten kunt u de modus Volledig scherm openen (en afsluiten):

Bijvoorbeeld de component Text:

screen_shot_2018-03-22at121616

OPMERKING

Voor sommige componenten zijn er meer opties beschikbaar voor de modus Volledig scherm dan voor de standaard, op locatie verkrijgbare editor.

Een component verplaatsen

Een alineacomponent verplaatsen:

 1. Selecteer de alinea die u wilt verplaatsen met Tik en houd de muisknop ingedrukt of klik en houd de muisknop ingedrukt.

 2. Sleep de alinea naar de nieuwe locatie. AEM geeft aan waar de alinea kan worden gedeponeerd. Zet het neer op de gewenste plaats.

  screen_shot_2018-03-22at121821

 3. Uw alinea wordt verplaatst.

OPMERKING

U kunt ook Knippen en Plakken gebruiken om een component te verplaatsen.

Componentlay-out bewerken

In plaats van herhaaldelijk over te schakelen van de bewerkingsmodus naar de lay-outmodus om een component aan te passen, kunt u de actie Lay-out selecteren zodat een component de lay-out van die component kan wijzigen en tijd kan besparen door de bewerkingsmodus niet te verlaten.

 1. Als u in de modus Bewerken van de siteconsole een component selecteert, wordt de werkbalk van de component zichtbaar.

  screen_shot_2018-03-22at133756

  Klik of tik de Lay-out actie om de lay-out van de component aan te passen.

 2. Nadat de handeling Lay-out is geselecteerd:

  • De formaatgrepen voor de componentweergave.
  • De emulatorwerkbalk wordt boven in het scherm weergegeven.
  • De acties van de lay-out in plaats van de standaard geeft acties uit tonen op de componententoolbar.

  screen_shot_2018-03-22at133843

  U kunt de lay-out van de component nu wijzigen zoals u zou op lay-outwijze.

 3. Nadat u de vereiste layoutwijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop Sluiten in het actiemenu van de component om de lay-out van de component niet meer te wijzigen. De werkbalk van de component keert terug naar de normale bewerkingsstatus.

OPMERKING

De actie Lay-out is beperkt in werkingsgebied tot de geselecteerde component. Als u bijvoorbeeld de lay-out van een component bewerkt en vervolgens op een andere component klikt, verdwijnt de werkbalk voor standaardbewerking (niet de layoutwerkbalk) voor de zojuist geselecteerde component en de formaatgrepen en de emulatorwerkbalk.

Als u de algemene lay-out van de pagina moet uitgeven, die veelvoudige componenten beïnvloedt, schakel aan lay-outwijze over.

Overgenomen componenten

Overerfde componenten kunnen het product van diverse scenario's zijn, die omvatten:

U kunt de overerving annuleren (en vervolgens opnieuw inschakelen). Afhankelijk van de component, kan dit beschikbaar zijn bij:

 • Live kopie

  De componentwerkbalk als de component zich op een pagina bevindt die deel uitmaakt van een live kopie of introductie (op basis van een live kopie). Bijvoorbeeld:

  screen_shot_2018-03-22at134339

  De optie Overerving annuleren is beschikbaar:

  Of herstel overname indien reeds geannuleerd:

  De actie Uitvoeren is ook beschikbaar in de blauwdruk of Live kopie bron:

 • Een overerfd alineasysteem

  Het configuratiedialoogvenster. Bijvoorbeeld, zoals met het Overgenomen Systeem van de Paragraaf:

  chlimage_1-247

De paginasjabloon bewerken

Als de pagina is gebaseerd op een bewerkbare sjabloon, kunt u eenvoudig overschakelen naar de sjablooneditor door Sjabloon bewerken te selecteren in het menu Paginagegevens.

Als de pagina is gebaseerd op een statische sjabloon, kunt u naar Ontwerpmodus schakelen met de paginamodus kiezer op de werkbalk om componenten in-/uit te schakelen voor gebruik op de pagina.

U kunt gemakkelijk zien op welke sjabloon de pagina is gebaseerd wanneer u de pagina selecteert in de kolomweergave of de lijstweergave.

Live Copy-status

In de modus Live Copy Status page kunt u snel een overzicht geven van de status van de live kopie en van de onderdelen die u wel of niet wilt overnemen:

 • Groene rand: Overgenomen
 • Roze rand: Overerving is geannuleerd

Bijvoorbeeld:

screen_shot_2018-03-22at134820

Annotaties toevoegen

Revisoren en andere auteurs van annotaties kunnen feedback geven op uw inhoud. Ze worden vaak gebruikt voor controle- en validatiedoeleinden.

Pagina's voorvertonen

Er zijn twee opties voor het voorvertonen van een pagina:

 • Modus Voorvertoning: een snelle voorvertoning op plaats

 • Als gepubliceerd weergeven - een volledige voorvertoning waarmee de pagina op een nieuw tabblad wordt geopend

OPMERKING
 • Koppelingen in de inhoud zijn zichtbaar, maar niet toegankelijk in de bewerkingsmodus.
 • Gebruik een van de voorvertoningsopties als u door de koppelingen wilt navigeren.
 • Gebruik de sneltoets Ctrl-Shift-M om te schakelen tussen de voorvertoning en de laatst geselecteerde modus.
OPMERKING

Het WCM-moduscookie wordt ingesteld voor beide opties.

Voorvertoningsmodus

Wanneer u inhoud bewerkt, kunt u een voorvertoning van de pagina weergeven met de voorvertoning modus. Deze modus:

 • Hiermee verbergt u verschillende bewerkingsmechanismen waarmee u snel kunt zien hoe de pagina er bij het publiceren uitziet.
 • Hiermee kunt u navigeren met koppelingen.
 • Hiermee vernieuwt u de pagina-inhoud niet.

Tijdens het ontwerpen is de voorvertoningsmodus beschikbaar met het pictogram rechtsboven in de paginaeditor:

chlimage_1-248

Weergeven als gepubliceerd

De optie Weergeven als gepubliceerd is beschikbaar in het menu Pagina-informatie. Hierdoor wordt de pagina op een nieuw tabblad geopend, wordt de inhoud vernieuwd en wordt de pagina precies zo weergegeven als in de publicatieomgeving.

Een pagina vergrendelen

AEM kunt u een pagina vergrendelen, zodat niemand anders de inhoud kan wijzigen. Dit is handig wanneer u veel bewerkingen uitvoert op een bepaalde pagina of wanneer u een pagina even wilt stilzetten.

Een pagina kan worden vergrendeld vanuit:

 • ​Sitesconsole

  1. Selecteer de pagina met selectiemodus.
  2. Selecteer het vergrendelingspictogram.

  screen_shot_2018-03-22at134928

 • Pagina-editor

  1. Selecteer het pictogram Pagina-informatie om het menu te openen.
  2. Selecteer de optie Pagina vergrendelen.

Nadat de weergave op de console is vergrendeld, wordt de informatie bijgewerkt en wanneer u een vergrendelingssymbool bewerkt, wordt deze weergegeven op de werkbalk.

screen_shot_2018-03-22at135010

LET OP

U kunt een pagina vergrendelen wanneer u een gebruiker imiteert. Een pagina die op deze manier is vergrendeld, kan echter alleen dan worden ontgrendeld door de gebruiker die zich heeft laten verpersoonlijken of door de beheerder.

De pagina's kunnen niet worden ontgrendeld door zich als de gebruiker voor te doen die de pagina heeft vergrendeld.

Een pagina ontgrendelen

Het ontgrendelen van een pagina lijkt sterk op het vergrendelen van de pagina🔗. Nadat de pagina is vergrendeld, worden de vergrendelingsopties vervangen door ontgrendelingsacties.

In het menu Pagina-informatie wordt Ontgrendelen als optie weergegeven en het pictogram Vergrendelen in de Sites-console wordt vervangen door een pictogram Ontgrendelen.

screen_shot_2018-03-22at134942

LET OP

U kunt een pagina vergrendelen wanneer u een gebruiker imiteert. Een pagina die op deze manier is vergrendeld, kan echter alleen dan worden ontgrendeld door de gebruiker die zich heeft laten verpersoonlijken of door de beheerder.

De pagina's kunnen niet worden ontgrendeld door zich als de gebruiker voor te doen die de pagina heeft vergrendeld.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Met de volgende pictogrammen kunt u een handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Deze worden in voorkomend geval weergegeven op de werkbalk:

OPMERKING

De sneltoets Ctrl-Z is ook beschikbaar om paginabewerkingsacties ongedaan te maken.

De sneltoets Ctrl-Y is ook beschikbaar om paginabewerkingsacties opnieuw uit te voeren.

OPMERKING

Zie Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie voor de volledige details van wat mogelijk is bij het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van paginabewerkingen.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie

OPMERKING

Uw systeembeheerder kan diverse aspecten van Undo/Opnieuw eigenschappen volgens de vereisten voor uw instantie vormen.

AEM slaat een geschiedenis van acties op die u uitvoert en de opeenvolging waarin u hen uitvoerde zodat u veelvoudige acties in de orde ongedaan kunt maken dat u hen uitvoerde evenals hen opnieuw doet om één of meerdere acties indien nodig opnieuw toe te passen.

Als een element op de inhoudspagina wordt geselecteerd (zoals een tekstcomponent), dan is het ongedaan maken en opnieuw bevel op het geselecteerde punt van toepassing.

Het gedrag van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw is vergelijkbaar met dat van andere softwareprogramma's. Gebruik de opdrachten om de recente status van uw webpagina te herstellen terwijl u beslissingen neemt over de inhoud. Als u bijvoorbeeld een tekstalinea naar een andere locatie op de pagina verplaatst, kunt u de opdracht Ongedaan maken gebruiken om de alinea terug te verplaatsen. Als u vervolgens besluit dat de vorige positie beter was, gebruikt u de opdracht Opnieuw uitvoeren om de bewerking Ongedaan maken ongedaan te maken.

OPMERKING

U kunt:

 • Voer handelingen opnieuw uit zolang u geen paginabewerking hebt uitgevoerd nadat u Ongedaan maken hebt gebruikt.
 • U kunt maximaal 20 bewerkingen ongedaan maken (standaardinstelling).
 • Gebruik ook Sneltoetsen voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

U kunt de volgende typen paginawijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren:

 • Alinea's toevoegen, bewerken, verwijderen en verplaatsen
 • Lokaal bewerken van alinea-inhoud
 • Items op een pagina kopiëren, knippen en plakken

Formuliervelden die door formuliercomponenten worden gerenderd, mogen geen waarden hebben die zijn opgegeven tijdens het ontwerpen van pagina's. De opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw hebben daarom geen invloed op wijzigingen die u aanbrengt in de waarden van die typen componenten. U kunt bijvoorbeeld het selecteren van een waarde in een vervolgkeuzelijst niet ongedaan maken.

OPMERKING

Er zijn speciale machtigingen vereist voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen.

OPMERKING

De geschiedenis van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen duurt minimaal tien uur. Na deze tijd is het ongedaan maken van de wijzigingen echter niet gegarandeerd. De beheerder kan de standaardtijd van tien uur wijzigen.

Op deze pagina