Ontwerpomgeving en gereedschappen

De ontwerpomgeving van AEM biedt verschillende mechanismen voor het organiseren en bewerken van uw inhoud. De beschikbare gereedschappen zijn toegankelijk via de verschillende consoles en pagina-editors.

Uw site beheren

Met de console Sites kunt u door uw website navigeren en deze beheren met de kopbalk, werkbalk, actiepictogrammen (van toepassing op de geselecteerde bron), broodkruimels en, indien geselecteerd, secundaire rails (bijvoorbeeld tijdlijn en verwijzingen).

Bijvoorbeeld de kaartweergave:

chlimage_1-290

Paginacontent bewerken

U kunt een pagina bewerken met de pagina-editor. Bijvoorbeeld:

http://localhost:4502/editor.html/content/we-retail/us/en/equipment.html

screen_shot_2018-03-22at141536

OPMERKING

De eerste keer dat u een pagina opent om te bewerken, wordt in een reeks dia's een overzicht van de functies weergegeven.

U kunt desgewenst de tour overslaan en deze op elk gewenst moment herhalen door deze te selecteren in het menu Pagina-informatie.

Toegang tot Help

Bij het bewerken van een pagina is Help toegankelijk vanuit:

 • de Paginagegevens-kiezer; dit zal de inleidende dia's (zoals getoond de eerste keer u tot de redacteur toegang hebt) tonen.
 • het configuration dialoog voor specifieke componenten (gebruikend ? pictogram in de dialoogwerkbalk); dit zal contextgevoelige hulp tonen .

Aanvullende Help-gerelateerde bronnen zijn beschikbaar op consoles.

Componentbrowser

De componentenbrowser toont alle componenten die voor gebruik op uw huidige pagina beschikbaar zijn. U kunt deze naar de juiste locatie slepen en vervolgens bewerken om uw inhoud toe te voegen.

De componentenbrowser is een tabblad in het zijpaneel (samen met de assetbrowser en de contentstructuur). Als u het zijpaneel wilt openen (of sluiten), gebruikt u het pictogram linksboven op de werkbalk:

Wanneer u het zijpaneel opent, schuift het van de linkerkant open (selecteer Componenten tabel indien nodig). Wanneer u deze optie opent, kunt u door alle componenten bladeren die beschikbaar zijn voor de pagina.

De daadwerkelijke verschijning en behandeling zijn afhankelijk van het apparatentype u gebruikt:

OPMERKING

Een mobiel apparaat wordt gedetecteerd wanneer de breedte minder dan 1024 px is. Dit kan ook het geval zijn voor een klein bureaubladvenster.

 • Mobiel apparaat (bijvoorbeeld iPad)

  De componentenbrowser behandelt volledig de pagina die wordt uitgegeven.

  Als u componenten aan de pagina wilt toevoegen, houdt u de vereiste component ingedrukt en verplaatst u deze naar rechts (de componentenbrowser wordt dan gesloten om de pagina weer te geven). Hier kunt u de component plaatsen.

  screen_shot_2018-03-22at141752

 • Bureaubladapparaat

  De componentenbrowser wordt geopend bij de linkerkant van het venster.

  Als u een component aan de pagina wilt toevoegen, klikt u op de gewenste component en sleept u deze naar de gewenste locatie.

  screen_shot_2018-03-22at141808

  Componenten worden vertegenwoordigd door

  • Componentnaam

  • Componentgroep (grijs)

  • Pictogram of afkorting

   • De standaardcomponentpictogrammen zijn monochroom.
   • Afkortingen zijn altijd de eerste twee tekens van de componentnaam.

  Van de hoogste toolbar in browser van Componenten kunt u:

  • Componenten filteren op naam.
  • Beperk de weergave tot een specifieke groep met behulp van de keuzelijst.

  Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de component kunt u op het informatiepictogram naast de component in de Componentbrowser klikken of tikken (indien beschikbaar).

  screen_shot_2018-03-22at141929

  Voor nog meer informatie over de componenten beschikbaar aan u ziet Component Console.

Elementenbrowser

In de middelenbrowser worden alle elementen weergegeven die beschikbaar zijn voor rechtstreeks gebruik op de huidige pagina.

De middelenbrowser is een tab in het zijpaneel, samen met de componenten bladertr en inhoudsstructuur. Als u het zijpaneel wilt openen of sluiten, gebruikt u het pictogram linksboven op de werkbalk:

Wanneer u het zijpaneel opent, schuift het van de linkerkant open. Selecteer indien nodig het tabblad Middelen.

Wanneer de middelenbrowser is geopend, kunt u door alle elementen bladeren die beschikbaar zijn voor uw pagina. Met oneindig schuiven wordt de lijst indien nodig uitgevouwen.

chlimage_1-291

Als u een element aan de pagina wilt toevoegen, selecteert u het element en sleept u het naar de gewenste locatie. Dit kan zijn:

 • Een bestaand onderdeel van het desbetreffende type.

  • U kunt bijvoorbeeld een element van het type afbeelding naar een afbeeldingscomponent slepen.
 • A placeholder in het paragraafsysteem om een nieuwe component van het aangewezen type tot stand te brengen.

  • U kunt bijvoorbeeld een element van het type afbeelding naar het alineasysteem slepen om een component Image te maken.
OPMERKING

Dit is beschikbaar voor specifieke elementen en componenttypen. Zie Een component invoegen met de middelenbrowser voor meer informatie.

Vanuit de bovenste werkbalk van de middelenbrowser kunt u de elementen filteren op:

 • Naam

 • Pad

 • Elementtype zoals afbeeldingen, manuscripten, documenten, video's, pagina's, alinea's en producten

 • Kenmerken van middelen, zoals oriëntatie (staand, liggend, vierkant) en stijl (kleur, monochroom, grijswaarden)

  • Alleen beschikbaar voor bepaalde typen elementen

De daadwerkelijke verschijning en behandeling zijn afhankelijk van het apparatentype u gebruikt:

OPMERKING

Een mobiel apparaat wordt ontdekt wanneer de breedte minder dan 1024px is; dat wil zeggen ook in een klein bureaubladvenster.

 • Mobiel apparaat zoals iPad

  De elementenbrowser beslaat volledig de pagina die wordt bewerkt.

  Als u een element aan uw pagina wilt toevoegen, houdt u het vereiste element ingedrukt en verplaatst u het naar rechts. De elementenbrowser wordt dan gesloten en geeft de pagina weer, waar u het element aan de vereiste component kunt toevoegen.

  screen_shot_2018-03-22at142223

 • Bureaubladapparaat

  De middelenbrowser wordt links in het venster geopend.

  Als u een element aan de pagina wilt toevoegen, klikt u op het gewenste element en sleept u het naar de gewenste component of locatie.

  screen_shot_2018-03-22at142337

Als u snel een wijziging in een element moet aanbrengen, kunt u de asseteditor rechtstreeks vanuit de elementenbrowser starten door op het bewerkingspictogram naast de naam van het element te klikken.

Inhoudsstructuur

De Inhoudsstructuur geeft een overzicht van alle componenten op de pagina in een hiërarchie, zodat u in een oogopslag kunt zien hoe de pagina is samengesteld.

De inhoudsstructuur is een tabblad in het zijpaneel (samen met de browser met componenten en elementen). Als u het zijpaneel wilt openen (of sluiten), gebruikt u het pictogram linksboven op de werkbalk:

Als u het zijpaneel opent, wordt het geopend (van de linkerkant). Selecteer indien nodig het tabblad Inhoudsstructuur. Wanneer open kunt u een vertegenwoordiging van de boommening van uw pagina of malplaatje zien, zodat het gemakkelijker is om te begrijpen hoe zijn inhoud hiërarchisch gestructureerd is. Bovendien wordt het op een complexe pagina gemakkelijker om tussen componenten van de pagina te springen.

screen_shot_2018-03-22at142526

Een pagina kan gemakkelijk uit veel van hetzelfde type componenten bestaan, zodat in de componentstructuur beschrijvende tekst (grijs) achter de naam van het componenttype (in zwart) wordt weergegeven. De beschrijvende tekst is afkomstig uit gemeenschappelijke eigenschappen van de component, zoals titel of tekst.

Componenttypen worden weergegeven in de taal van de gebruiker, terwijl de tekst van de componentbeschrijving uit de paginataal komt.

Als u klikt op het chevron naast een component, wordt dat niveau samengevouwen of uitgevouwen.

screen_shot_2018-03-22at142559

Wanneer u op de component klikt, wordt de component in de pagina-editor gemarkeerd.

screen_shot_2018-03-22at142647

Als de component waarop u klikt in de structuur bewerkbaar is, wordt er een moersleutelpictogram rechts van de naam weergegeven. Als u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Bewerken voor de component direct gestart.

OPMERKING

De inhoudsstructuur is niet beschikbaar als u een pagina bewerkt op een mobiel apparaat (als de breedte van de browser minder dan 1024 px is).

Fragmenten - gekoppelde inhoudsbrowser

Als uw pagina Content Fragments bevat, hebt u ook toegang tot de browser voor Gekoppelde inhoud.

Verwijzingen

In verwijzingen worden verbindingen met de geselecteerde pagina weergegeven:

 • Blauwdrukken
 • Lanceringen
 • Live kopieën
 • Taalkopieën
 • Gebruik van de referentiecomponent
 • Verwijzingen naar productpagina's (vanaf de console Handel - Producten)

Open de vereiste console, navigeer dan aan het vereiste middel en open Verwijzingen gebruikend:

screen_shot_2018-03-22at153653

Selecteer uw vereiste bron om een lijst van verwijzingstypes relevant voor die bron te tonen:

screen_shot_2018-03-22at153731

Selecteer het juiste referentietype voor meer informatie. In bepaalde situaties zijn aanvullende acties beschikbaar wanneer u een specifieke verwijzing selecteert, zoals:

U kunt bijvoorbeeld een verbroken verwijzing herstellen in een component Reference:

chlimage_1-292

Gebeurtenissen - tijdlijn

Voor geschikte bronnen (bijvoorbeeld pagina's van de Sites-console of middelen van de Assets-console) kan de tijdlijn worden gebruikt om de recente activiteit op geselecteerde items weer te geven.

Open de vereiste console, navigeer dan aan het vereiste middel en open Chronologie, gebruikend:

screen_shot_2018-03-22at153952

Selecteer uw vereiste bron en toon Alle ​activiteiten tonen om recente acties op de geselecteerde bronnen weer te geven:

screen_shot_2018-03-22at154130

Pagina-informatie

Met het pictogram Pagina-informatie (equalizer) opent u een menu dat ook informatie bevat over de laatste bewerking en de laatste publicatie. Afhankelijk van de kenmerken van de pagina (en de bijbehorende site) zijn mogelijk meer of minder opties beschikbaar:

screen_shot_2018-03-22at154210

Zo heeft Pagina-informatie, indien van toepassing, ook de volgende opties:

Daarnaast kan Pagina-informatie, indien van toepassing, toegang bieden tot analyses en aanbevelingen.

Paginamodi

Er zijn verschillende modi voor het bewerken van een pagina die verschillende handelingen mogelijk maken:

 • Bewerken : de modus die moet worden gebruikt voor het bewerken van de pagina-inhoud.

 • Layout : hiermee kunt u afhankelijk van het apparaat een responsieve lay-out maken en bewerken (als de pagina is gebaseerd op een lay-outcontainer)

 • Basisstructuur : hiermee kunt u een grote set pagina's maken die dezelfde structuur hebben maar andere inhoud hebben.

 • Ontwikkelaar : hiermee kunt u verschillende handelingen uitvoeren (hiervoor zijn privileges vereist). Deze omvatten het inspecteren van de technische details van een pagina en de onderdelen ervan.

 • Ontwerp - staat u toe om componenten voor gebruik op een pagina toe te laten/onbruikbaar te maken en het ontwerp van de component te vormen (als de pagina op een statische malplaatje gebaseerd is).

 • Doelstelling - vergroot de relevantie van inhoud door de inhoud op alle kanalen te richten en te meten.

 • Activity Map : toont de analysegegevens voor de pagina.

 • Met Timewarp kunt u de status van een pagina op een bepaald tijdstip weergeven.

 • De status van het Levende Exemplaar - staat een snel overzicht van de levende exemplaarstatus toe en welke componenten worden/worden niet geërft.

 • Voorvertoning : wordt gebruikt om de pagina weer te geven zoals deze wordt weergegeven in de publicatieomgeving. of om te navigeren met koppelingen in de inhoud.

 • Annotatie : wordt gebruikt om annotaties op de pagina toe te voegen of weer te geven.

U kunt deze openen met de pictogrammen in de rechterbovenhoek. Het werkelijke pictogram verandert in de modus die u momenteel gebruikt:

chlimage_1-293

OPMERKING
 • Afhankelijk van de kenmerken van de pagina zijn sommige modi mogelijk niet beschikbaar.
 • Voor toegang tot bepaalde modi zijn de juiste machtigingen/bevoegdheden vereist.
 • De modus Ontwikkelaar is niet beschikbaar op mobiele apparaten vanwege ruimtebeperkingen.
 • Er is een sneltoets ( Ctrl-Shift-M) om te schakelen tussen Voorvertoning en de momenteel geselecteerde modus (bijvoorbeeld Bewerken, Lay-out, enz.).

Padselectie

Vaak is het tijdens het ontwerpen nodig een andere bron te selecteren, bijvoorbeeld wanneer u een koppeling naar een andere pagina of bron definieert of een afbeelding selecteert. padvelden bieden automatisch aanvullen en met de padbrowser kunt u een pad eenvoudig selecteren.

Padvelden

Het voorbeeld dat hier wordt gebruikt om te illustreren is de afbeeldingscomponent. Zie Componenten voor pagina-ontwerpomgeving voor meer informatie over het gebruik en het bewerken van componenten.

De gebieden van de weg hebben auto-volledige en blik-vooruit functionaliteit nu om het vinden van een middel gemakkelijker te maken. U begint gewoon te typen in het padveld en de AEM biedt overeenkomende paden terwijl u typt.

screen_shot_2018-03-22at154403

Als u op de knop Dialoogvenster Selectie openen in het padveld klikt, wordt het dialoogvenster Padbrowser geopend voor gedetailleerdere selectieopties.

Padbrowser

De padbrowser is geordend als de kolomweergave van de siteconsole, zodat u uitgebreidere bronnen kunt selecteren.

screen_shot_2018-03-22at154521

Zodra een middel wordt geselecteerd, wordt Select knoop bij het hoger-recht van de dialoog actief. Klik of tik om de selectie te bevestigen of Annuleren om af te breken.

Als de selectie van meerdere assets is toegestaan binnen de context, activeert het selecteren van een resource ook de knop Selecteren, maar wordt er ook een telling van het aantal geselecteerde resources in de rechterbovenhoek van het venster toegevoegd. Klik op de X naast het getal om de selectie op te heffen.

chlimage_1-294

De broodkruimels kunnen worden gebruikt om snel binnen de middelhiërarchie te springen.

chlimage_1-295

U kunt op elk gewenst moment het zoekveld boven in het dialoogvenster gebruiken.

chlimage_1-296

Klik op de X in het zoekveld om de zoekopdracht te wissen.

Als u uw zoekopdracht wilt beperken, kunt u de filteropties zichtbaar maken en de resultaten filteren op basis van een bepaald pad.

chlimage_1-297

Sneltoetsen

Er zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar.

Op deze pagina