Uw Adobe Campaign aanwijzen

Als u uw Adobe Campaign-nieuwsbrief als doel wilt instellen, moet u eerst segmentatie instellen. Deze is alleen beschikbaar in de klassieke gebruikersinterface (voor clientcontext). Daarna kunt u gerichte ervaringen voor Adobe Campaign creëren. Beide worden beschreven in deze sectie.

Segmentatie instellen in AEM

Als u segmentatie wilt instellen, moet u de klassieke UI gebruiken om de segmenten in te stellen. De overige stappen kunnen worden uitgevoerd in de standaardinterface.

De opstellingssegmentatie omvat het creëren van segmenten, een merk, een campagne, en ervaringen.

OPMERKING

Segment-id moet worden toegewezen aan de segment aan de Adobe Campaign-zijde.

Segmenten maken

Segmenten maken:

 1. Open de segmentatieconsole op <host>:<port>/miscadmin#/etc/segmentation.
 2. Maak een nieuwe pagina en voer een titel in - bijvoorbeeld AC Segments- en selecteer de sjabloon Segment (Adobe Campaign).
 3. Selecteer de gemaakte pagina in de structuurweergave aan de linkerkant.
 4. Maak een segment, bijvoorbeeld voor mannelijke gebruikers, door een nieuwe pagina te maken onder het segment dat u met de naam Mannelijk hebt gemaakt en selecteer de sjabloon Segment (Adobe Campaign).
 5. Open de gemaakte segmentpagina en sleep een Segment-id van het hulpstuk naar de pagina.
 6. Dubbelklik op het kenmerk, voer in dit geval de id in die staat, het mannelijke segment dat in Adobe Campaign is gedefinieerd - bijvoorbeeld MALE - en klik op OK. Het volgende bericht moet worden weergegeven: targetData.segmentCode == "MALE"
 7. Herhaal de stappen voor een ander segment, bijvoorbeeld een segment dat zich richt op vrouwelijke gebruikers.

Een merk maken

Een merk maken:

 1. Navigeer in Sites naar de map Campagnes (bijvoorbeeld in We.Retail).
 2. Klik Create Pagina en ga een titel voor de pagina in, bijvoorbeeld Wij.Retail Brand en selecteer Merk malplaatje.

Een campagne maken

Een campagne maken:

 1. Open de pagina Merk die u net hebt gemaakt.
 2. Klik Create Pagina en ga een titel voor uw pagina in, bijvoorbeeld, Wij.Retail Campaign, en selecteer Campagne malplaatje en klik Create.

Ervaringen maken

Zo creëert u ervaringen voor segmenten:

 1. Open de pagina Campagne die u net hebt gemaakt.
 2. Maak ervaringen voor uw segmenten door te klikken op Pagina maken en een titel voor uw pagina in te voeren, bijvoorbeeld Mannelijk terwijl u een ervaring voor het Mannelijke segment maakt, en selecteer de sjabloon Experience.
 3. Open de pagina voor het maken van ervaring.
 4. Klik Edit, dan onder Segmenten klik Add Punt.
 5. Voer het pad naar het mannelijke segment in, bijvoorbeeld /etc/segmentation/ac-segments/male en klik op OK. Het volgende bericht moet worden weergegeven: De ervaring is gericht op: Mannelijk
 6. Herhaal de vorige stappen om een ervaring voor alle segmenten, bijvoorbeeld het vrouwelijke doel tot stand te brengen.

Een nieuwsbrief met doelinhoud maken

Nadat u segmenten, een merk, een campagne en een ervaring hebt gemaakt, kunt u een nieuwsbrief met gerichte inhoud maken. Nadat u de ervaring hebt gemaakt, koppelt u ervaringen aan uw segmenten.

OPMERKING

E-mailvoorbeelden zijn alleen beschikbaar in Geometrixx. Download voorbeeldinhoud van Geometrixx uit Pakket delen.

Een nieuwsbrief met doelinhoud maken:

 1. Een nieuwsbrief met doelinhoud maken: Klik of tik onder E-mailcampagnes in Geometrixx Outdoors op Maken > Pagina en selecteer een van de Adobe Campaign Mail-sjablonen.

  chlimage_1-188

 2. Voeg in de nieuwsbrief een component Tekst en Personalisatie toe.

 3. Voeg tekst toe aan de component Tekst en Personalisatie, zoals "Dit is de standaardinstelling".

 4. Klik op de pijl naast Edit en selecteer Targeting.

 5. Selecteer uw merk in het keuzemenu Merk en selecteer uw Campagne. (Dit is het merk en de campagne die u eerder hebt gemaakt).

 6. Klik Beginnen met richten. U ziet de segmenten verschijnen in het gebied Soorten publiek. De standaardervaring wordt gebruikt als geen van de gedefinieerde segmenten overeenkomt.

  OPMERKING

  Standaard gebruiken de e-mailvoorbeelden die bij AEM worden geleverd Adobe Campaign als de doelengine. Voor aangepaste nieuwsbrieven moet u wellicht Adobe Campaign selecteren als de doelengine. Tik op of klik op + op de werkbalk als u een doelversie van de nieuwe activiteit wilt opgeven en selecteer Adobe Campaign als de doelengine.

 7. Klik Standaard en dan de component van de Tekst en van de Personalisatie u toevoegde en u ziet de Bullseye met een pijl in het. Klik op het pictogram om deze component als doel in te stellen.

  chlimage_1-109

 8. Navigeer naar een ander segment (Mannelijk) en klik op Aanbieding toevoegen en klik op het plusteken +. Bewerk vervolgens het voorstel.

 9. Navigeer naar een ander segment (Vrouwelijk) en klik op Aanbieding toevoegen en het plusteken +. Bewerk dit voorstel vervolgens.

 10. Klik Volgende om Afbeelding te zien, dan klik Volgende om Instellingen te zien, die niet van toepassing zijn op Adobe Campaign, en klik Opslaan.

  AEM genereert automatisch de juiste doelcode voor Adobe Campaign wanneer de inhoud wordt gebruikt in een levering binnen Adobe Campaign

 11. Maak in Adobe Campaign uw levering. Selecteer E-maillevering met AEM inhoud en selecteer het lokale AEM-account, al naar gelang wat van toepassing is, en bevestig uw wijzigingen.

  In de HTML-weergave staan de verschillende ervaringen van doelcomponenten in Adobe Campaign-code voor doelcomponenten.

  chlimage_1-190

  OPMERKING

  Als u de segmenten ook in Adobe Campaign plaatst, zal het klikken Voorproef u de ervaringen voor elk segment tonen.

Op deze pagina