Förbättringar av användarupplevelsen i Assets

Experience Manager 6.4 Materialet innehåller flera förbättringar av användbarheten som ger en smidig användarupplevelse och ökar produktiviteten. Den snabba hastigheten med vilken ni kan skapa/hantera ert marknadsmaterial ökar företagets innehållshastighet.

Gränssnittet är mer responsivt, vilket hjälper dig att hantera en stor portfölj med resurser på ett effektivt sätt. Du kan snabbt söka, visa, sortera och smidigt bläddra igenom en lång lista med objekt.

Du kan anpassa de olika vyerna - kort-, lista- och kolumnvyer. Du kan till exempel konfigurera storleken på miniatyrbilder som du vill visa i kortvyn. I listvyn kan du konfigurera den detaljnivå som du vill visa för resurser i listan. Experience Manager 6.4 Resurser innehåller en ny trädvy där du bekvämt kan navigera i resurskatalogen och hitta dina resurser.

Lazy loading

När du bläddrar bland/söker efter resurser i Experience Manager 6.4 Resurser visas upp till 200 resurser i taget. Du kan bläddra igenom resultaten snabbare, vilket är särskilt användbart när du bläddrar igenom en lång lista med resultat. Eftersom ett stort antal resurser läses in samtidigt blir webbläsarupplevelsen smidig.

Om du trycker/klickar på en resurs för att granska dess informationssida kan du gå tillbaka till resultatsidan genom att trycka/klicka på knappen Bakåt i verktygsfältet.

Förbättringar i kortvyn

Beroende på vilken enhet du använder och hur detaljerad du behöver kan du ändra storlek på miniatyrbilderna för resursen i kortvyn. På så sätt kan du anpassa visningen och styra antalet miniatyrbilder som visas.

Så här ändrar du storlek på miniatyrbilder i kortvyn:

  1. Tryck/klicka på layoutikonen i verktygsfältet och välj sedan alternativet View Settings.

    view_settings

  2. Välj önskad miniatyrstorlek i dialogrutan View Settings och tryck/klicka sedan på Update.

    view_settings_dialog

  3. Granska miniatyrbilderna som visas i vald storlek.

    thumbnails_changed

Rutan i kortvyn visar nu ytterligare information, till exempel publiceringsstatus.

publish_status

Förbättrade listvyer

I listvyn visar den första kolumnen nu filnamnen på resurserna som standard. Ytterligare information, som publicerings- och bearbetningsstatus samt språkområde, visas också.

list_view

Du kan välja att konfigurera hur mycket information du vill visa. Tryck/klicka på layoutikonen, välj alternativet View Settings och ange de kolumner som du vill visa i dialogrutan View Settings.

view_settings_dialoglistview

Förbättrad kolumnvy

Förutom kort- och listvyer kan du nu navigera till informationssidan för en resurs från kolumnvyn. Välj en resurs i kolumnvyn och tryck/klicka sedan på More Details under ögonblicksbilden av resursen.

more_details

Trädvy

Experience Manager 6.4 Resurser innehåller en trädvy där du bekvämt kan bläddra i resurshierarkin och navigera till önskad resurs eller mapp.

Om du vill öppna trädvyn trycker/klickar du på ikonen GlobalNav i Assets UI och väljer Content tree på menyn.

content_tree

Navigera från innehållshierarkin till önskad resurs.

navigate_contenttree

Sidan med resursinformation innehåller nu knapparna Föregående och Nästa i verktygsfältet så att du kan visa alla bilder i en mapp i följd.

Beroende på vilken enhet du använder kan du även svepa eller använda piltangenterna på tangentbordet för att gå fram och tillbaka mellan bilderna.

Beroende på den valda layouten kan du öppna informationssidan för en resurs på följande sätt:

Visa Öppna sidan med resursinformation
Card View Tryck/klicka på resurspanelen.
List View Tryck/klicka på radposten för resursen i listan.
Column View Tryck/klicka på knappen More Details från ögonblicksbilden av resursen.

Använd knapparna Föregående/Nästa för att gå fram och tillbaka mellan resurserna.

prev_next_buttons

På denna sida