Verbeterde gebruikerservaring in middelen

Experience Manager 6.4 De middelen omvatten verscheidene gebruiksverbeteringen die een naadloze gebruikerservaring verstrekken en productiviteit verbeteren. De toename in de snelheid waarmee u uw go-to-market inhoud kunt creëren/beheren verbetert de inhoudssnelheid van de zaken.

De interface is responsiever, waardoor u efficiënt een grote portfolio met elementen kunt beheren. U kunt snel een lange lijst met items doorzoeken, weergeven, sorteren en vloeiend schuiven.

U kunt de verschillende weergaven aanpassen: Kaart-, Lijst- en Kolomweergaven. U kunt bijvoorbeeld de grootte configureren van miniaturen die u wilt weergeven in de kaartweergave. Voor de lijstweergave kunt u het detailniveau configureren dat u wilt weergeven voor elementen in de lijst. Experience Manager 6.4 Middelen zijn voorzien van een nieuwe structuurweergave waarmee u eenvoudig door de gegevensopslagruimte van middelen kunt navigeren en uw middelen kunt zoeken.

Lazy loading

Wanneer u in Experience Manager 6.4 Elementen bladert of naar activa zoekt, worden tot 200 activa tegelijkertijd getoond. U kunt sneller door de resultaten scrollen, die vooral wanneer het doorbladeren door een lange lijst van resultaten nuttig is. Omdat een aanzienlijk aantal elementen tegelijk wordt geladen, verloopt het bladeren soepel.

Als u op een element tikt of erop klikt om de detailpagina weer te geven, kunt u gewoon terugkeren naar de resultatenpagina door op de knop Terug op de werkbalk te tikken of erop te klikken.

Verbeteringen voor kaartweergave

Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt en de hoeveelheid details die u nodig hebt, kunt u de grootte van de elementminiaturen in de kaartweergave wijzigen. Op deze manier kunt u de weergave aanpassen en het aantal weergegeven miniaturen bepalen.

Voer de volgende stappen uit om het formaat van miniaturen in de kaartweergave te wijzigen:

  1. Tik/klik op het pictogram Lay-out op de werkbalk en kies de optie View Settings.

    view_settings

  2. Selecteer in het dialoogvenster View Settings de gewenste miniatuurgrootte en tik op Update.

    view_settings_dialog

  3. Bekijk de miniaturen die in de gekozen grootte worden weergegeven.

    miniaturen_gewijzigd

In de tegel in de kaartweergave wordt nu aanvullende informatie weergegeven, zoals de publicatiestatus.

publish_status

Verbeteringen in de lijstweergave

In de lijstweergave worden in de eerste kolom nu standaard de bestandsnamen van elementen weergegeven. Er wordt ook aanvullende informatie weergegeven, zoals de publicatie- en verwerkingsstatus en de landinstelling.

list_view

U kunt kiezen om de hoeveelheid details te vormen u wilt tonen. Tik/klik op het pictogram Lay-out, kies de optie View Settings en geef de kolommen op die u wilt weergeven in het dialoogvenster View Settings.

view_settings_dialoglistview

Verbeteringen in de kolomweergave

Naast de Kaart- en lijstweergaven kunt u nu vanuit de kolomweergave naar de detailpagina van een element navigeren. Selecteer een element in de kolomweergave en tik op More Details onder de elementmomentopname.

meer_details

Boomstructuurweergave

Experience Manager 6.4 Middelen zijn voorzien van een structuurweergave waarmee u gemakkelijk door de hiërarchie van elementen kunt bladeren en naar het gewenste middel of de gewenste map kunt navigeren.

Tik op het GlobalNav-pictogram in het Assets UI en kies Content tree in het menu om de structuurweergave te openen.

content_tree

Navigeer vanuit de inhoudshiërarchie naar het gewenste element.

navigate_contentTree

De pagina met elementdetails bevat nu de knoppen Vorige en Volgende op de werkbalk, zodat u alle afbeeldingen in een opeenvolgende map kunt bekijken.

Afhankelijk van het apparaat kunt u ook met de pijltoetsen op het toetsenbord heen en weer gaan tussen afbeeldingen.

Afhankelijk van de gekozen indeling kunt u de detailpagina voor een element op de volgende manieren openen:

Weergave De pagina met elementdetails openen
Card View Tik op het element of klik op het element.
List View Tik/klik op het rijitem voor het element in de lijst.
Column View Tik/klik op de knop More Details in de elementmomentopname.

Gebruik de knoppen Vorige/Volgende om heen en weer te gaan tussen de elementen.

prev_next_buttons

Op deze pagina