Meertalige activa

Met Adobe Experience Manager (AEM) Assets kunt u vertaalworkflows automatiseren voor middelen (waaronder binaire bestanden, metagegevens en tags) om elementen in andere talen te genereren voor gebruik in meertalige projecten.

Als u vertaalworkflows wilt automatiseren, integreert u vertaalserviceproviders met Experience Manager en maakt u projecten voor het vertalen van middelen in meerdere talen. Experience Manager ondersteunt workflows voor het vertalen van mensen en machines.

Menselijke vertaling: De vertaalde elementen worden geretourneerd en in AEM geïmporteerd. Wanneer uw vertaalprovider is geïntegreerd met AEM, worden middelen automatisch verzonden tussen Experience Manager en de vertaalprovider.

Machinevertaling: De vertaalservice zet de metagegevens en tags voor elementen direct om.

Omvat vertaalde activa het volgende:

  1. Verbinding maken Experience Manager met de vertaalserviceprovider
  2. Configuraties van het framework voor vertaalintegratie maken
  3. Elementen voorbereiden voor vertaling
  4. Vertaalwolkenservices toepassen op mappen
  5. Vertaalprojecten maken

Als uw vertaalserviceprovider geen aansluiting biedt voor integratie met AEM, gebruikt u een alternatief proces.

Zie ook Vertaalprojecten maken voor inhoudsfragmenten.

Op deze pagina