Afbeeldingen met hyperlinks toevoegen

Leer hoe u hypergekoppelde afbeeldingen met hyperlinks toevoegt aan afbeeldingselementen.

Met Afbeeldingen met hyperlinks kunt u een of meer hyperlinkgebieden toevoegen die net als andere hyperlinks functioneren.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om In-place Image Editor te openen:

  • Tik met Snelle handelingen op het pictogram Edit dat wordt weergegeven op een element in de weergave Card. Selecteer het element in de lijstweergave en tik op het pictogram Bewerken op de werkbalk.

   OPMERKING

   Snelle handelingen is niet beschikbaar in de weergave List.

  • Selecteer het element in de weergave Card of List en tik op het pictogram Edit op de werkbalk.

  • Tik op het pictogram Edit op de elementpagina.

   chlimage_1-420

 2. Tik op het pictogram Launch Map op de werkbalk om een afbeeldingskaart in te voegen.

  chlimage_1-421

 3. Selecteer de vorm van de afbeelding met hyperlinks. De hotspot van de geselecteerde vorm wordt op de afbeelding geplaatst.

  chlimage_1-422

 4. Tik op de hotspot en voer de URL- en Alt-tekst in. Geef in de lijst Target op waar u de afbeelding met hyperlinks wilt weergeven, bijvoorbeeld hetzelfde tabblad, een nieuw tabblad of een iFrame. Typ bijvoorbeeld https://www.adobe.com als de URL, Adobe website als de Alt-tekst en geef New Tab in de lijst Target op om de afbeelding met hyperlinks te openen op een nieuw tabblad.

  chlimage_1-423

 5. Tik op het pictogram Confirm en tik vervolgens op het pictogram Finish op de werkbalk om de wijzigingen op te slaan.

  chlimage_1-424

  Tik op de hotspot en tik op het pictogram Delete om de afbeelding met hyperlinks te verwijderen.

  chlimage_1-425

 6. Als u de afbeelding met hyperlinks wilt weergeven, navigeert u naar de pagina met elementdetails en plaatst u de cursor boven de afbeelding.

  chlimage_1-426

  Als de optie Dynamic Media is ingeschakeld, navigeert u naar de Asset Editor en tikt u op het pictogram Map om alle toegepaste afbeeldingen met hyperlinks weer te geven.

Op deze pagina