Activiteitsstroom in tijdlijn

Laatste update: 2023-05-04
 • Gemaakt voor:
 • User
  Admin
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Deze functie geeft activiteitenlogboeken voor elementen op de tijdlijn weer. Als u een van de volgende bewerkingen met betrekking tot elementen uitvoert in Adobe Experience Manager AssetsDe functie Activiteitenstroom werkt de tijdlijn bij om de activiteit te weerspiegelen.

De volgende bewerkingen worden in de activiteitsstroom aangemeld:

 • Maken
 • Verwijderen
 • Downloaden (inclusief uitvoeringen)
 • Publicatie
 • Publiceren ongedaan maken
 • Goedkeuren
 • Afwijzen
 • Verplaatsen

De activiteitenlogboeken die in de tijdlijn moeten worden weergegeven, worden opgehaald vanaf de locatie /var/audit/com.day.cq.dam/content/dam in CRX, waar logboekbestanden worden opgeslagen.

Bovendien wordt de tijdlijnactiviteit geregistreerd wanneer de nieuwe activa worden geupload of de bestaande activa worden gewijzigd en in Experience Manager via gecontroleerd Adobe-itemkoppeling of Experience Manager bureaubladtoepassing.

OPMERKING

Tijdelijke workflows worden niet weergegeven in de tijdlijn, omdat er voor deze workflows geen historiegegevens worden opgeslagen.

Als u de activiteitsstroom wilt weergeven, voert u een of meer bewerkingen uit op het element, selecteert u het element en kiest u Timeline uit de lijst GlobalNav.

timeline-3

De tijdlijn geeft de activiteitsstroom weer voor de bewerkingen die u uitvoert op de elementen.

activity_stream

OPMERKING

De standaardopslaglocatie voor logbestanden voor Publiceren en Publiceren ongedaan maken taken zijn /var/audit/com.day.cq.replication/content. Voor Verplaatsen taken, de standaardlocatie is /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page.

Op deze pagina