Vertaalprojecten maken

Als u een kopie van de taal wilt maken, activeert u een van de volgende workflows voor het kopiëren van de taal die beschikbaar zijn onder de References-rail in de interface Elementen:

Maken en vertalen

In deze workflow worden elementen die moeten worden vertaald, gekopieerd naar de hoofdtaal van de taal waarnaar u wilt vertalen. Bovendien wordt, afhankelijk van de opties u kiest, een vertaalproject gecreeerd voor de activa in de console van Projecten. Afhankelijk van de instellingen kan het vertaalproject handmatig worden gestart of automatisch worden uitgevoerd zodra het vertaalproject is gemaakt.

Taalkopieën bijwerken

U voert deze workflow uit om een extra groep elementen te vertalen en deze op te nemen in een taalkopie voor een bepaalde landinstelling. In dit geval worden de vertaalde elementen toegevoegd aan de doelmap die al eerder vertaalde elementen bevat.

OPMERKING

De binaire boeken van activa worden vertaald slechts als de vertaaldienstverlener de vertaling van binaire getallen steunt.

OPMERKING

Als u een vertaalworkflow start voor complexe elementen, zoals PDF's en InDesign-bestanden, worden de subelementen of vertoningen (indien aanwezig) van die elementen niet verzonden voor vertaling.

Workflow maken en vertalen

Met de workflow Maken en vertalen kunt u voor het eerst voor een bepaalde taal een kopie van de taal genereren. De workflow bevat de volgende opties:

 • Alleen structuur maken
 • Een nieuw vertaalproject maken
 • Toevoegen aan bestaand vertaalproject

Alleen structuur maken

Met de optie Alleen structuur maken kunt u een doelmaphiërarchie in de hoofdmap van de doeltaal maken die overeenkomt met de hiërarchie van de bronmap in de hoofdmap van de brontaal. In dit geval worden bronassets naar de doelmap gekopieerd. Er wordt echter geen vertaalproject gegenereerd.

 1. Selecteer in de interface Elementen de bronmap waarvoor u een structuur wilt maken in de hoofdmap van de doeltaal.

 2. Open het deelvenster References en klik of tik op Language Copies onder Copies.

  chlimage_1-57

 3. Klik/tik Create & Translate bij de bodem.

  chlimage_1-58

 4. Selecteer in de lijst Target Languages de taal waarvoor u een mapstructuur wilt maken.

  chlimage_1-59

 5. Kies in de lijst Project de optie Create structure only.

  chlimage_1-60

 6. Klik of tik op Create. De nieuwe structuur voor de doeltaal wordt vermeld onder Language Copies.

  chlimage_1-61

 7. Klik/tik de structuur van de lijst, en klik dan Reveal in Assets om aan de omslagstructuur binnen de doeltaal te navigeren.

  chlimage_1-62

Een nieuw vertaalproject maken

Als u deze optie gebruikt, worden de te vertalen middelen gekopieerd aan de taalwortel van de taal waaraan u wilt vertalen. Afhankelijk van de opties u kiest, wordt een vertaalproject gecreeerd voor de activa in de console van Projecten. Afhankelijk van de instellingen kan het vertaalproject handmatig worden gestart of automatisch worden uitgevoerd zodra het vertaalproject is gemaakt.

 1. Selecteer in de interface Elementen de bronmap waarvoor u een taalkopie wilt maken.

 2. Open het deelvenster References en klik of tik op Language Copies onder Copies.

  chlimage_1-63

 3. Klik/tik Create & Translate bij de bodem.

  chlimage_1-64

 4. Selecteer in de lijst Target Languages de taal of talen waarvoor u een mappenstructuur wilt maken.

  chlimage_1-65

 5. Selecteer Create a new translation project in de lijst Project.

  chlimage_1-66

 6. Voer in het veld Project Title een titel in voor het project.

  chlimage_1-67

 7. Klik/tik op Create. Middelen uit de bronmap worden gekopieerd naar de doelmappen voor de landinstellingen die u in stap 4 hebt geselecteerd.

  chlimage_1-68

 8. Als u naar de map wilt navigeren, selecteert u de taalkopie en klikt u op Reveal in Assets.

  chlimage_1-69

 9. Navigeer aan de console van Projecten. De vertaalomslag wordt gekopieerd aan de console van Projecten.

  chlimage_1-70

 10. Open de map om het vertaalproject weer te geven.

  chlimage_1-71

 11. Klik of tik op het project om de detailpagina te openen.

  chlimage_1-72

 12. Klik op de ellips onder aan de tegel Translation Job om de status van de vertaaltaak weer te geven.

  chlimage_1-73

  Zie De status van een vertaaltaak controleren voor meer informatie over de taakstatus.

 13. Navigeer naar de interface Middelen en open de pagina Eigenschappen voor elk van de vertaalde elementen om de vertaalde metagegevens weer te geven.

  chlimage_1-74

  OPMERKING

  Deze functie is beschikbaar voor zowel elementen als mappen. Wanneer een middel in plaats van een omslag wordt geselecteerd, wordt de volledige hiërarchie van omslagen tot de taalwortel gekopieerd om een taalexemplaar voor de activa tot stand te brengen.

Toevoegen aan bestaand vertaalproject

Als u deze optie gebruikt, wordt de vertaalworkflow uitgevoerd voor elementen die u na een vorige vertaalworkflow aan de bronmap toevoegt. Alleen de nieuw toegevoegde elementen worden gekopieerd naar de doelmap die eerder vertaalde elementen bevat. In dit geval wordt geen nieuw vertaalproject opgezet.

 1. Navigeer in de interface Elementen naar de bronmap die niet-vertaalde elementen bevat.

 2. Selecteer een asset die u wilt vertalen en open het Reference pane. In de sectie Language Copies wordt het aantal momenteel beschikbare vertaalkopieën weergegeven.

 3. Klik of tik op Language Copies onder Copies. Er wordt een lijst met beschikbare vertaalkopieën weergegeven.

 4. Klik/tik Create & Translate bij de bodem.

  chlimage_1-75

 5. Selecteer in de lijst Target Languages de taal of talen waarvoor u een mappenstructuur wilt maken.

  chlimage_1-76

 6. Selecteer in de lijst Project de optie Add to existing translation project om de vertaalworkflow in de map uit te voeren.

  chlimage_1-77

  OPMERKING

  Als u de optie Add to existing translation project kiest, wordt uw vertaalproject toegevoegd aan een reeds bestaand project slechts als uw projectmontages precies de montages van het reeds bestaande project aanpassen. Anders wordt een nieuw project gemaakt.

 7. Selecteer in de lijst Existing translation project een project om het element voor vertaling toe te voegen.

  chlimage_1-78

 8. Klik of tik op Create. De te vertalen assets worden toegevoegd aan de doelmap. De bijgewerkte map wordt weergegeven onder de sectie Language Copies.

  chlimage_1-79

 9. Navigeer aan de console van Projecten, en open het bestaande vertaalproject u aan toevoegde.

 10. Klik/tik de mening van het vertaalproject de pagina van projectdetails.

  chlimage_1-80

 11. Klik/tik de ellips bij de bodem van Vertaalbaan tegel om de activa in het vertaalwerkschema te bekijken. In de lijst met vertaaltaken worden ook items voor metagegevens en tags van elementen weergegeven. Deze vermeldingen geven aan dat de metagegevens en tags voor de elementen ook worden vertaald.

  OPMERKING

  Als u het item voor tags of metagegevens verwijdert, worden er geen tags of metagegevens voor de elementen omgezet.

  OPMERKING

  Als u Machine Translation gebruikt, worden binaire bestanden met elementen niet vertaald.

  OPMERKING

  Als het element dat u toevoegt aan de vertaaltaak subelementen bevat, selecteert u de subelementen en verwijdert u deze zodat de vertaling zonder scheuren kan worden uitgevoerd.

 12. Als u de vertaling voor de elementen wilt starten, klikt of tikt u op de pijl op de Translation Job-tegel en selecteert u Start in de lijst.

  chlimage_1-81

  Een bericht brengt het begin van de vertaalbaan op de hoogte.

  chlimage_1-82

 13. Als u de status van de vertaaltaak wilt weergeven, klikt of tikt u op de ellips onder aan de tegel Translation Job.

  chlimage_1-83

  Zie De status van een vertaaltaak controleren voor meer informatie.

 14. Nadat de vertaling is voltooid, verandert de status in Ready to Review. Navigeer naar de interface Middelen en open de pagina Eigenschappen voor elk van de vertaalde elementen om de vertaalde metagegevens weer te geven.

Taalkopieën bijwerken

Voer deze workflow uit om extra elementen te vertalen en deze op te nemen in een taalkopie voor een bepaalde landinstelling. In dit geval worden de vertaalde elementen toegevoegd aan de doelmap die al eerder vertaalde elementen bevat. Afhankelijk van de keuze van opties wordt een vertaalproject gemaakt of wordt een bestaand vertaalproject bijgewerkt voor de nieuwe elementen. De workflow voor het kopiëren van de taal Bijwerken bevat de volgende opties:

 • Een nieuw vertaalproject maken
 • Toevoegen aan bestaand vertaalproject

Een nieuw vertaalproject maken

Als u deze optie gebruikt, wordt een vertaalproject gecreeerd voor de reeks activa waarvoor u een taalexemplaar wilt bijwerken.

 1. Selecteer in de interface Middelen de bronmap waarin u een element hebt toegevoegd.

 2. Open het deelvenster References en klik of tik op Language Copies onder Copies om de lijst met taalkopieën weer te geven.

 3. Schakel het selectievakje voor Language Copies in en selecteer vervolgens de doelmap die overeenkomt met de juiste landinstelling.

  chlimage_1-84

 4. Klik/tik Update language copies bij de bodem.

  chlimage_1-85

 5. Kies in de lijst Project de optie Create a new translation project.

  chlimage_1-86

 6. Voer in het veld Project Title een titel in voor het project.

  chlimage_1-87

 7. Klik of tik op Start.

 8. Navigeer aan de console van Projecten. De vertaalomslag wordt gekopieerd aan de console van Projecten.

  chlimage_1-88

 9. Open de map om het vertaalproject weer te geven.

  chlimage_1-89

 10. Klik of tik op het project om de detailpagina te openen.

  chlimage_1-90

 11. Als u de vertaling voor de elementen wilt starten, klikt u op de pijl op de Translation Job-tegel en selecteert u Start in de lijst.

  chlimage_1-91

  Een bericht brengt het begin van de vertaalbaan op de hoogte.

  chlimage_1-92

 12. Als u de status van de vertaaltaak wilt weergeven, klikt of tikt u op de ellips onder aan de tegel Translation Job.

  chlimage_1-93

  Zie De status van een vertaaltaak controleren voor meer informatie over de taakstatus.

 13. Navigeer naar de interface Middelen en open de pagina Eigenschappen voor elk van de vertaalde elementen om de vertaalde metagegevens weer te geven.

Toevoegen aan bestaand vertaalproject

Als u deze optie gebruikt, worden de elementen toegevoegd aan een bestaand vertaalproject en wordt de taalkopie bijgewerkt voor de landinstelling die u kiest.

 1. Selecteer in de interface Middelen de bronmap waaraan u een elementmap hebt toegevoegd.

 2. Open de pagina References pane en klik of tik op Language Copies onder Copies om de lijst met taalkopieën weer te geven.

  chlimage_1-94

 3. Schakel het selectievakje voor Language Copies in om alle taalkopieën te selecteren. Hef de selectie van andere kopieën op, met uitzondering van de taalkopieën die overeenkomen met de landinstellingen waarnaar u wilt vertalen.

  chlimage_1-95

 4. Klik/tik Update language copies bij de bodem.

  chlimage_1-96

 5. Kies in de lijst Project de optie Add to existing translation project.

  chlimage_1-97

 6. Selecteer in de lijst Existing translation project een project om het element voor vertaling toe te voegen.

  chlimage_1-98

 7. Klik of tik op Start.

 8. Zie stappen 9-14 van Toevoegen aan bestaand vertaalproject om de rest van de procedure te voltooien.

Tijdelijke taalkopieën maken

Wanneer u een vertaalworkflow uitvoert om een taalkopie bij te werken met bewerkte versies van de originele elementen, blijft de bestaande taalkopie behouden totdat u de vertaalde elementen goedkeurt. Experience Manager Middelen slaan de nieuw vertaalde elementen op een tijdelijke locatie op en werken de bestaande taalkopie bij nadat u de middelen expliciet hebt goedgekeurd. Als u de middelen afwijst, blijft de taalkopie ongewijzigd.

 1. Klik of tik op de hoofdmap van de bron onder Language Copies waarvoor u al een taalkopie hebt gemaakt, en klik of tik vervolgens op Reveal in Assets om de map te openen in Assets.Experience Manager

  chlimage_1-99

 2. Selecteer in de interface Elementen een element dat u al hebt vertaald en klik op het pictogram Edit op de werkbalk om het element te openen in de bewerkingsmodus.

  chlimage_1-100

 3. Bewerk het element en sla de wijzigingen op.

 4. Voer stap 2-14 van Add aan bestaand vertaalproject procedure uit om het taalexemplaar bij te werken.

 5. Klik/tik de ellips bij de bodem van de Translation Job tegel. Uit de lijst met elementen op de pagina Translation Job kunt u duidelijk de tijdelijke locatie weergeven waar de vertaalde versie van het element is opgeslagen.

  chlimage_1-101

 6. Schakel het selectievakje naast Title in.

 7. Klik of tik op de werkbalk op Accept Translation en klik of tik vervolgens op Accept in het dialoogvenster om de vertaalde asset in de doelmap te overschrijven met de vertaalde versie van de bewerkte asset.

  chlimage_1-102

  OPMERKING

  Accepteer zowel het element als de metagegevens om de vertaalworkflow in staat te stellen het doelmiddel bij te werken.

  Klik/tik Reject Translation om de oorspronkelijk vertaalde versie van het element in de hoofdmap van de doellandinstelling te behouden en de bewerkte versie af te wijzen.

  chlimage_1-103

 8. Navigeer naar de middelenconsole en open de pagina Eigenschappen voor elk van de vertaalde elementen om de vertaalde metagegevens weer te geven.

Voor tips over het efficiënt vertalen van metagegevens voor elementen raadpleegt u deze gearchiveerde pagina over 5 stappen om metagegevens efficiënt te vertalen.

Op deze pagina