Använda sidspåraren och bädda in kod på webbsidor

Page Tracker är en del av JavaScript-kod som du inkluderar i koden för tredjepartswebbplatser så att Adobe Analytics kan samla in användningsdata om Adobe Experience Manager-resurser på dessa webbplatser.

Om du vill fånga händelser, t.ex. klick, som är specifika för resurser, inkluderar du även koden för inbäddning i koden för tredjepartswebbplatser.

I följande exempelkod visas hur en webbsida som innehåller både sidspårningskod och inbäddningskod ser ut:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in milliseconds
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","xxxx","xxx","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>

  </head>

  <body>

                <img
      src="https://10.41.52.147:4502/xxxx/content/dam/test/abc.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
        <img
          src="http://localhost/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>
</html>

Lägga till sidspårningskod

Du lägger till sidspårningskoden i sidhuvudsavsnittet i webbplatskoden. I följande kodutdrag visas den sidspårningskod som finns på en exempelwebbsida:

 <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in millis
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","abc.net","bee","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>
 </head>

Lägga till inbäddningskod

Du lägger till inbäddningskoden i webbplatskoden. I följande kodfragment visas den inbäddade koden som finns på en exempelwebbsida:

<body>

   <img
      src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
      <img
          src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>

På denna sida