Elementeninzicht inschakelen via DTM

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Adobe Dynamic Tag Management is een programma waarmee u uw digitale marketingtools kunt activeren. Deze service wordt gratis aan Adobe Analytics-klanten aangeboden. U kunt de trackingcode aanpassen om CMS-oplossingen van derden in staat te stellen om Assets Insights te gebruiken, of u kunt DTM gebruiken om asset Insights-tags in te voegen. Inzichten worden alleen ondersteund en opgegeven voor afbeeldingen.

LET OP

Adobe DTM is vervangen door Adobe Experience Platform en zal binnenkort einde van leven. Adobe raadt u aan gebruiken Adobe Experience Platform voor informatie over activa.

Voer deze stappen uit om Elementeninzichten door DTM toe te laten:

 1. Tik/klik op de knop Experience Manager logo en ga naar Tools > Assets > Insights Configuration.

 2. Configureren Experience Manager -instantie met DTM-Cloud Service

  De API-token moet beschikbaar zijn wanneer u zich aanmeldt bij https://dtm.adobe.com en bezoek Account Settings van het pictogram Profiel. Deze stap is niet vereist vanuit het standpunt van Assets Insights, omdat de integratie van Experience Manager Sites met Assets Insights bevindt zich nog in de werkzaamheden.

 3. Aanmelden bij https://dtm.adobe.comen selecteert u, naar gelang van het geval, een maatschappij.

 4. Een bestaande webeigenschap maken/openen

  • Selecteer Web Properties en tikken/klikken Add Property.
  • Werk de velden naar wens bij en tik/klik op Create Property (zie documentatie).

  chlimage_1-193

 5. In de Rules tab, selecteert u Page Load Rules vanuit het navigatievenster en tik/klik Create New Rule.

  chlimage_1-194

 6. Uitbreiden Javascript /Third Party Tags. Tik/klik op Add New Script in de Sequential HTML om het dialoogvenster Script te openen.

  chlimage_1-195

 7. Tik/klik op de knop Experience Manager logo en ga naar Tools > Assets.

 8. Tikken/klikken Insights Page Tracker, kopieert u de trackercode en plakt u deze in het dialoogvenster Script dat u in stap 6 hebt geopend. Sla de wijzigingen op.

  OPMERKING
  • AppMeasurement.js is verwijderd. Naar verwachting is het beschikbaar via het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM.
  • De oproep tot assetAnalytics.dispatcher.init() wordt verwijderd. De functie wordt naar verwachting aangeroepen zodra het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM is voltooid.
  • Afhankelijk van de locatie waar Assets Insights Page Tracker wordt gehost (bijvoorbeeld AEM, CDN enzovoort), kan de oorsprong van de scriptbron wijzigingen vereisen.
  • Voor AEM paginanummering moet de bron verwijzen naar een publicatie-instantie met de hostnaam van de verzendingsinstantie.
 9. Openen https://dtm.adobe.com. Klik op Overzicht in de webeigenschap en klik op Gereedschap toevoegen of open een bestaand Adobe Analytics-gereedschap. Tijdens het creëren van het hulpmiddel, kunt u de Methode van de Configuratie aan Automatisch plaatsen.

  chlimage_1-196

  Selecteer de gewenste opties voor het rapport Staging/Productie.

 10. Uitbreiden Library Management en ervoor zorgen dat Load Library at is ingesteld op Page Top.

  chlimage_1-197

 11. Uitbreiden Customize Page Code en klik of tik op Open Editor.

  chlimage_1-198

 12. Plak de volgende code in het venster:

  var sObj;
  
  if (arguments.length > 0) {
   sObj = arguments[0];
  } else {
   sObj = _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS();
  }
  _satellite.notify('in assetAnalytics customInit');
  (function initializeAssetAnalytics() {
   if ((!!window.assetAnalytics) && (!!assetAnalytics.dispatcher)) {
    _satellite.notify('assetAnalytics ready');
    /** NOTE:
      Copy over the call to 'assetAnalytics.dispatcher.init()' from Assets Pagetracker
      Be mindful about changing the AppMeasurement object as retrieved above.
    */
    assetAnalytics.dispatcher.init(
       "", /** RSID to send tracking-call to */
       "", /** Tracking Server to send tracking-call to */
       "", /** Visitor Namespace to send tracking-call to */
       "", /** listVar to put comma-separated-list of Asset IDs for Asset Impression Events in tracking-call, e.g. 'listVar1' */
       "", /** eVar to put Asset ID for Asset Click Events in, e.g. 'eVar3' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Impression Events, e.g. 'event8' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Click Events, e.g. 'event7' */
       sObj /** [OPTIONAL] if the webpage already has an AppMeasurement object, please include the object here. If unspecified, Pagetracker Core shall create its own AppMeasurement object */
       );
    sObj.usePlugins = true;
    sObj.doPlugins = assetAnalytics.core.updateContextData;
    assetAnalytics.core.optimizedAssetInsights();
   }
   else {
    _satellite.notify('assetAnalytics not available. Consider updating the Custom Page Code', 4);
   }
  })();
  
  • De regel voor het laden van pagina's in DTM bevat alleen de code pagetracker.js. Alle assetAnalytics velden worden beschouwd als overschrijvingen voor standaardwaarden. Deze zijn niet standaard vereist.

  • De codeaanroepen assetAnalytics.dispatcher.init() na te gaan of _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS() is geïnitialiseerd en assetAnalytics,dispatcher.init is beschikbaar. Daarom kunt u overslaan toevoegend het in stap 11.

  • Zoals aangegeven in opmerkingen binnen de code voor Inzichten van paginanummers (Tools > Assets > Insights Page Tracker), wanneer Paginanummer geen AppMeasurement -object, zijn de eerste drie argumenten (RSID, Tracking Server en Visitor Namespace) irrelevant. Lege tekenreeksen worden doorgegeven om dit te markeren.

   De resterende argumenten komen overeen met wat is geconfigureerd in de pagina voor Inzichten configureren (Tools > Assets > Insights Configuration).

  • Het object AppMeasurement wordt opgehaald door een query uit te voeren satelliteLib voor alle beschikbare SiteCatalyst-motoren. Als er meerdere tags zijn geconfigureerd, wijzigt u de index van de arraykiezer op de juiste manier. Items in de array worden geordend volgens de SiteCatalyst-gereedschappen die beschikbaar zijn in de DTM-interface.

 13. Sla het venster Code-editor op, sluit dit en sla de wijzigingen vervolgens op in de configuratie van het gereedschap.

 14. In de Approvals , keurt beide goedkeuringen goed die in behandeling zijn. De tag DTM kan worden ingevoegd in uw webpagina. Zie de gearchiveerde pagina over informatie over het invoegen van DTM-tags in webpagina's voor meer informatie over DTM integreren in aangepaste paginasjablonen.

Op deze pagina