Elementeninzicht inschakelen via DTM

Adobe Dynamisch tagbeheer is een programma waarmee u uw digitale marketingtools kunt activeren. Deze service wordt gratis aan Adobe Analytics-klanten aangeboden. U kunt de trackingcode aanpassen om CMS-oplossingen van derden in staat te stellen om Assets Insights te gebruiken, of u kunt DTM gebruiken om asset Insights-tags in te voegen. Inzichten worden alleen ondersteund en opgegeven voor afbeeldingen.

LET OP

Adobe DTM is vervangen door Adobe Experience Platform en zal binnenkort einde van levensduur bereiken. Adobe raadt u aan gebruik Adobe Experience Platform voor elementinzichten te gebruiken.

Voer deze stappen uit om Elementeninzichten door DTM toe te laten:

 1. Tik/klik op het Experience Manager-logo en ga naar Tools > Assets > Insights Configuration.

 2. Configureren Experience Manager instantie met DTM-Cloud Service

  De API-token moet beschikbaar zijn wanneer u zich aanmeldt bij https://dtm.adobe.com en Account Settings bezoekt via het pictogram Profiel. Deze stap is niet vereist vanuit het standpunt van Activa Insights, omdat de integratie van Experience Manager Sites met Assets Insights nog steeds in de werkzaamheden plaatsvindt.

 3. Meld u aan bij https://dtm.adobe.com en selecteer een bedrijf.

 4. Een bestaande webeigenschap maken/openen

  • Selecteer de tab Web Properties en tik op Add Property.
  • Werk de velden naar wens bij en tik/klik op Create Property (zie documentatie).

  chlimage_1-193

 5. Selecteer op het tabblad Rules Page Load Rules in het navigatievenster en tik/klik Create New Rule.

  chlimage_1-194

 6. Javascript /Third Party Tags uitbreiden. Tik vervolgens op Add New Script op het tabblad Sequential HTML om het dialoogvenster Script te openen.

  chlimage_1-195

 7. Tik/klik op het Experience Manager-logo en ga naar Tools > Assets.

 8. Tik/klik op Insights Page Tracker, kopieer de trackercode en plak deze vervolgens in het dialoogvenster Script dat u in stap 6 hebt geopend. Sla de wijzigingen op.

  OPMERKING
  • AppMeasurement.js is verwijderd. Naar verwachting is het beschikbaar via het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM.
  • De vraag aan assetAnalytics.dispatcher.init() wordt verwijderd. De functie wordt naar verwachting aangeroepen zodra het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM is voltooid.
  • Afhankelijk van de locatie waar Assets Insights Page Tracker wordt gehost (bijvoorbeeld AEM, CDN enzovoort), kan de oorsprong van de scriptbron wijzigingen vereisen.
  • Voor AEM paginanummering moet de bron verwijzen naar een publicatie-instantie met de hostnaam van de verzendingsinstantie.
 9. Open https://dtm.adobe.com. Klik op Overzicht in de webeigenschap en klik op Gereedschap toevoegen of open een bestaand Adobe Analytics-gereedschap. Tijdens het creëren van het hulpmiddel, kunt u de Methode van de Configuratie aan Automatisch plaatsen.

  chlimage_1-196

  Selecteer de gewenste opties voor het rapport Staging/Productie.

 10. Vouw Library Management uit en controleer of Load Library at is ingesteld op Page Top.

  chlimage_1-197

 11. Vouw Customize Page Code uit en klik of tik Open Editor.

  chlimage_1-198

 12. Plak de volgende code in het venster:

  var sObj;
  
  if (arguments.length > 0) {
   sObj = arguments[0];
  } else {
   sObj = _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS();
  }
  _satellite.notify('in assetAnalytics customInit');
  (function initializeAssetAnalytics() {
   if ((!!window.assetAnalytics) && (!!assetAnalytics.dispatcher)) {
    _satellite.notify('assetAnalytics ready');
    /** NOTE:
      Copy over the call to 'assetAnalytics.dispatcher.init()' from Assets Pagetracker
      Be mindful about changing the AppMeasurement object as retrieved above.
    */
    assetAnalytics.dispatcher.init(
       "", /** RSID to send tracking-call to */
       "", /** Tracking Server to send tracking-call to */
       "", /** Visitor Namespace to send tracking-call to */
       "", /** listVar to put comma-separated-list of Asset IDs for Asset Impression Events in tracking-call, e.g. 'listVar1' */
       "", /** eVar to put Asset ID for Asset Click Events in, e.g. 'eVar3' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Impression Events, e.g. 'event8' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Click Events, e.g. 'event7' */
       sObj /** [OPTIONAL] if the webpage already has an AppMeasurement object, please include the object here. If unspecified, Pagetracker Core shall create its own AppMeasurement object */
       );
    sObj.usePlugins = true;
    sObj.doPlugins = assetAnalytics.core.updateContextData;
    assetAnalytics.core.optimizedAssetInsights();
   }
   else {
    _satellite.notify('assetAnalytics not available. Consider updating the Custom Page Code', 4);
   }
  })();
  
  • De regel voor het laden van pagina's in DTM bevat alleen de code pagetracker.js. Alle assetAnalytics-velden worden beschouwd als overschrijvingen voor standaardwaarden. Deze zijn niet standaard vereist.

  • De code roept assetAnalytics.dispatcher.init() na ervoor te zorgen dat _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS() wordt geïnitialiseerd en assetAnalytics,dispatcher.init beschikbaar is. Daarom kunt u overslaan toevoegend het in stap 11.

  • Zoals aangegeven in opmerkingen in de code voor Paginanummering met inzichten (Tools > Assets > Insights Page Tracker), zijn de eerste drie argumenten (RSID, Tracking Server en Naamruimte bezoeker) irrelevant wanneer Paginanummering geen AppMeasurement-object maakt. Lege tekenreeksen worden doorgegeven om dit te markeren.

   De resterende argumenten beantwoorden aan wat in de pagina van de Configuratie van Inzichten (Tools > Assets > Insights Configuration) wordt gevormd.

  • Het object AppMeasurement wordt opgehaald door satelliteLib te vragen voor alle beschikbare SiteCatalyst engines. Als er meerdere tags zijn geconfigureerd, wijzigt u de index van de arraykiezer op de juiste manier. Items in de array worden geordend volgens de SiteCatalyst-gereedschappen die beschikbaar zijn in de DTM-interface.

 13. Sla het venster Code-editor op, sluit dit en sla de wijzigingen vervolgens op in de configuratie van het gereedschap.

 14. Goedkeuren beide goedkeuringen die in behandeling zijn op het tabblad Approvals. De tag DTM kan worden ingevoegd in uw webpagina. Zie de gearchiveerde pagina over integratie van DTM in aangepaste paginasjablonen voor meer informatie over het invoegen van DTM-tags in webpagina's.

Op deze pagina