Ljuslåda

FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Läs mer om ljuslådan i Experience Manager Resurser.

Ljuslådan är en särskild typ av samling som ger enkel åtkomst till resurser. Du kan snabbt komma åt Ljuslådan för att lägga till eller ta bort resurser. Det fungerar som ditt personliga bildgalleri.

Om du använder Adobe Experience Manager Assets skapas ljuslådan automatiskt när du loggar in i programmet första gången. Den är exklusiv för din inloggning. Andra användare kan inte komma åt din ljuslåda.

Lägga till resurser i ljuslådan

 1. I Assets-användargränssnittet väljer du de resurser som du vill lägga till i ljuslådan.

 2. Dra resurserna till Drop in Lightbox zon. Släpp när Dropzone blir aktiv och etiketten ändras till Drop to Add.

  add_to_lightbox

 3. Tryck/klicka i dialogrutan Add och stäng den för att slutföra processen. De valda resurserna läggs till i ljuslådan.

 4. Om du vill visa ljuslådan går du till konsolen Samlingar.

 5. Tryck/klicka Lightbox för att visa resurserna i den.

  OBSERVERA

  Även om ljuslådan liknar en samling kan du inte utföra alla åtgärder som du normalt utför i samlingar. Du kan till exempel inte ta bort, dela eller visa inställningar för en ljuslåda. Dessutom kan du inte lägga till den i andra samlingar. Du kan dock redigera resurserna i en ljuslåda.

Ta bort resurser från ljuslådan

 1. Gå till konsolen Samlingar, tryck/klicka på Ljus för att visa dess resurser.
 2. Markera de resurser som du vill ta bort.
 3. Tryck/klicka i verktygsfältet Remove.
 4. Tryck/klicka i dialogrutan Remove för att bekräfta borttagningsåtgärden. Resurserna tas bort från ljuslådan.

På denna sida