Konfigurera resursinsikter

Adobe Experience Manager Assets hämtar användningsdata runt Experience Manager-resurser som används av tredjepartswebbplatser från Adobe Analytics. Om du vill att Assets Insights ska kunna hämta data och generera insikter måste du först konfigurera funktionen så att den integreras med Adobe Analytics.

OBSERVERA

Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.

 1. Klicka på Tools > Assets i AEM.

  chlimage_1-210

 2. Klicka på Insights Configuration-kortet.

 3. Välj ett datacenter i guiden och ange dina autentiseringsuppgifter, inklusive namnet på organisationen, användarnamnet och lösenordet.

  chlimage_1-211

 4. Klicka/tryck på Authenticate.

 5. När Experience Manager har autentiserat dina inloggningsuppgifter väljer du en Adobe Analytics-rapportsserie från Report Suite-listan där du vill att Assets Insights ska hämta data. Klicka på Add.

 6. När Experience Manager har konfigurerat rapportsviten klickar/trycker du på Done.

Sidspårare

När du har konfigurerat ditt Analytics-konto genereras sidspårningskoden åt dig. Om du vill att Assets Insights ska kunna spåra Experience Manager-resurser som används på tredjepartswebbplatser, inkluderar du sidspårningskoden i webbplatskoden. Använd verktyget Sidspårare i Experience Manager Resurser för att generera sidspårningskod. Mer information om hur du inkluderar Page Tracker-koden i tredjepartswebbsidor finns i Använda Page Tracker och bädda in kod i webbsidor.

 1. Klicka på Tools > Assets i AEM.

  chlimage_1-214

 2. Klicka på Insights Page Tracker-kortet på sidan Navigation.

 3. Klicka på ikonen Download för att hämta sidspårningskod.

På denna sida