Konfigurera resursinsikter

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Skapat för:
 • User
  Admin
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Adobe Experience Manager Assets hämtar användningsdata runt Experience Manager resurser som används av tredjepartswebbplatser från Adobe Analytics. Om du vill att Assets Insights ska kunna hämta data och generera insikter måste du först konfigurera funktionen så att den integreras med Adobe Analytics.

OBSERVERA

Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.

 1. I AEM klickar du på Tools > Assets.

  chlimage_1-210

 2. Klicka på Insights Configuration kort.

 3. Välj ett datacenter i guiden och ange dina autentiseringsuppgifter, inklusive namnet på organisationen, användarnamnet och lösenordet.

  chlimage_1-211

 4. Klicka/tryck på Authenticate.

 5. Efter Experience Manager autentiserar dina inloggningsuppgifter från Report Suite väljer du en Adobe Analytics-rapportsserie där du vill att Assets Insights ska hämta data. Klicka på Add.

 6. Efter Experience Manager ställer in din rapportsvit, klicka/peka Done.

Sidspårare

När du har konfigurerat ditt Analytics-konto genereras sidspårningskoden åt dig. Aktivera resursinsikter för att spåra Experience Manager resurser som används på tredjepartswebbplatser, inkluderar sidspårningskoden i webbplatskoden. Använda verktyget Sidspårare i Experience Manager Resurser för att generera sidspårningskod. Mer information om hur du inkluderar Page Tracker-koden på webbsidor från tredje part finns i Använda sidspåraren och bädda in kod på webbsidor.

 1. I AEM klickar du på Tools > Assets.

  chlimage_1-214

 2. Från Navigation klickar du på Insights Page Tracker kort.

 3. Klicka på Download om du vill hämta sidspårningskod.

På denna sida