Resursinsikter

Lär dig hur funktionen Assets Insights gör att du kan spåra användarbetyg och användningsstatistik för resurser som används på tredjepartswebbplatser, marknadsföringskampanjer och Adobe kreativa lösningar.

Med funktionen Assets Insights kan ni spåra användarbetyg och användningsstatistik för resurser som används på tredjepartswebbplatser, marknadsföringskampanjer och Adobe kreativa lösningar för att få insikter om deras prestanda och popularitet.

Assets Insights samlar in användaraktivitetsinformation, t.ex. hur många gånger en resurs klassificeras, klickas och hur många gånger den läses in på webbplatsen. Det tilldelar poäng till tillgångar baserat på denna statistik. Du kan använda resultat och prestandastatistik för att välja populära mediefiler som ska inkluderas i kataloger, marknadsföringskampanjer och så vidare. Man kan till och med utforma arkiverings- och licensförnyelseregler för mediefiler baserat på denna statistik.

För att Assets Insights ska kunna samla in användningsstatistik för resurser från en webbplats måste du inkludera inbäddningskoden för resursen i webbplatskoden.

Om du vill att Assets Insights ska visa användningsstatistik för resurser måste du först konfigurera funktionen så att rapporteringsdata hämtas från Adobe Analytics. Mer information finns i Konfigurera resursinsikter. Om du vill använda den här funktionen i en lokal installation måste du köpa Adobe Analytics-licensen separat. Kunder på Managed Services får Analytics licens som paketerats med Experience Manager. Se Managed Services produktbeskrivning.

OBSERVERA

Insikter stöds och tillhandahålls endast för bilder.

Visa statistik för en tillgång

Du kan visa bakgrundsmusik för resursinsikter från metadatasidan.

 1. I resursanvändargränssnittet markerar du resursen och trycker/klickar sedan på ikonen Properties i verktygsfältet.

 2. Tryck/klicka på fliken Insights på sidan Egenskaper.

 3. Granska användningsinformationen för resursen på fliken Insights. Avsnittet Score beskriver den totala resursanvändningen och prestandan för en tillgång.

  Användningspoäng beskriver hur många gånger resursen används i olika lösningar.

  Impressions-poängen är antalet gånger som resursen läses in på webbplatsen. Siffran som visas under Clicks är antalet gånger som användaren klickar på resursen.

 4. Gå igenom Usage Statistics-avsnittet för att ta reda på vilka enheter resursen var en del av och vilka kreativa lösningar som nyligen har använt den. Ju högre användning, desto större chans att resursen är populär bland användarna. Användningsdata visas under följande rubriker:

  • Asset: Antalet gånger som tillgången var en del av en samling eller sammansatt tillgång
  • Web & Mobile: Antalet gånger som resursen ingick i webbplatser och appar
  • Social: Antalet gånger som resursen användes i lösningar som Adobe Social och Adobe Campaign
  • Email: Antalet gånger som resursen användes i e-postkampanjer

  användningsstatistik

  OBSERVERA

  Funktionen Resursinsikter hämtar lösningsdata från Adobe Analytics regelbundet. Lösningsavsnittet kanske inte visar de senaste data. Den tidsperiod som data visas för beror på schemat för hämtningsåtgärden som Assets Insights kör för att hämta Analytics-data.

 5. Om du vill visa prestandastatistik för resursen grafiskt över en tidsperiod väljer du period i Performance Statistics-avsnittet. Detaljer, inklusive klick och visningar, visas som trendlinjer i ett diagram.

  chlimage_1-3

  OBSERVERA

  Till skillnad från data i lösningsavsnittet, visar avsnittet för prestandastatistik de senaste data.

 6. Om du vill hämta inbäddningskoden för resursen som du inkluderar på webbplatser för att få prestandadata klickar du Get Embed Code under miniatyrbilden för resursen. Mer information om hur du inkluderar din inbäddade kod i tredjepartswebbsidor finns i Använda sidspåraren och bädda in kod i webbsidor.

  chlimage_1-303

Visa sammanställd statistik för tillgångar

Du kan visa bakgrundsmusik för alla resurser i en mapp samtidigt med Insights View.

 1. I resursgränssnittet navigerar du till den mapp som innehåller de resurser som du vill visa insikter för.
 2. Tryck/klicka på layoutikonen i verktygsfältet och välj sedan Insights View.
 3. På sidan visas användningsresultat för resurserna. Jämför omdömen om de olika tillgångarna och få insikter.

Schemalägg bakgrundsjobb

Assets Insights hämtar användningsdata för resurser från Adobe Analytics rapportsviter regelbundet. Som standard kör Assets Insights ett bakgrundsjobb var 24:e timme kl. 2:00 för att hämta data. Du kan dock ändra både frekvens och tid genom att konfigurera tjänsten Adobe CQ DAM Asset Performance Report Sync Job från webbkonsolen.

 1. Tryck på logotypen Experience Manager och gå till Tools > Operations > Web Console.

 2. Öppna tjänstkonfigurationen för Adobe CQ DAM Asset Performance Report Sync Job.

  chlimage_1-304

 3. Ange önskad schemaläggningsfrekvens och starttid för jobbet i egenskapsschemaläggaruttrycket. Spara ändringarna.

På denna sida