Delning av privata mappar

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Skapat för:
 • User
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Du kan skapa en privat mapp i användargränssnittet för Adobe Experience Manager Assets som är exklusivt tillgänglig för dig. Du kan dela den här privata mappen med andra användare och tilldela olika behörigheter till dem. Beroende på vilken behörighetsnivå du tilldelar kan användare utföra olika åtgärder i mappen, till exempel visa resurser i mappen eller redigera resurserna.

 1. Tryck/klicka på i resurskonsolen Create i verktygsfältet och välj Folder på menyn.

  chlimage_1-411

 2. I Add Folder anger du en rubrik och ett namn (valfritt) för mappen och väljer Private.

  chlimage_1-412

 3. Tryck/klicka på Create. En privat mapp skapas i användargränssnittet.

  chlimage_1-413

 4. Om du vill dela mappen med andra användare och tilldela behörigheter till dem markerar du mappen och klickar/trycker på ikonen Properties i verktygsfältet.

  chlimage_1-414

  OBSERVERA

  Mappen visas inte för andra användare förrän du delar den.

 5. Välj en användare på sidan Mappegenskaper Add User lista, tilldela en roll till användaren i din privata mapp och klicka på Add.

  chlimage_1-415

  OBSERVERA

  Du kan tilldela olika roller, till exempel redigeraren, ägaren eller visningsprogrammet, till användaren som du delar mappen med. Om du tilldelar användaren en ägarroll har användaren redigeringsbehörighet för mappen. Dessutom kan användaren dela mappen med andra. Om du tilldelar en redigeringsroll kan användaren redigera resurserna i din privata mapp. Om du tilldelar en visningsprogramroll kan användaren bara visa resurserna i din privata mapp.

 6. Klicka på Save. Beroende på vilken roll du tilldelar tilldelas användaren en uppsättning behörigheter i din privata mapp när användaren loggar in på Experience Manager Resurser.

 7. Klicka Ok för att stänga bekräftelsemeddelandet.

 8. Användaren som du delar mappen med får ett delningsmeddelande. Logga in på Experience Manager Resurser med användarens autentiseringsuppgifter för att visa meddelandet.

  chlimage_1-416

 9. Tryck/klicka på meddelandeikonen för att öppna listan med meddelanden.

  chlimage_1-417

 10. Klicka på/tryck på posten för den privata mappen som delas av administratören för att öppna mappen.

OBSERVERA

Om du vill kunna skapa en privat mapp måste du ha behörigheten Läs och Redigera åtkomstkontrollista för den överordnade mappen som du vill skapa en privat mapp i. Om du inte är administratör är dessa behörigheter inte aktiverade för dig som standard /content/dam. I så fall måste du först skaffa dessa behörigheter för ditt användar-ID/din grupp innan du försöker skapa privata mappar eller visa mappinställningar.

På denna sida