Videoassets beheren

Leer hoe u de video-elementen beheert en bewerkt in Adobe Experience Manager Assets. Raadpleeg ook de Dynamic Media Video documentation als u een licentie hebt om Dynamic Media te gebruiken.

Video-elementen uploaden en voorvertonen

Experience Manager Elementen genereren voorvertoningen voor video-elementen met de extensie MP4. Als de indeling van het element niet MP4 is, installeert u het MPEG-pakket om een voorvertoning te genereren. MPEG maakt video-uitvoeringen van het type OGG en MP4. U kunt deze vertoningen voorvertonen in de gebruikersinterface Experience Manager Middelen.

 1. Navigeer in de map Digital Assets of in de submappen naar de locatie waar u digitale elementen wilt toevoegen.

 2. Als u het element wilt uploaden, klikt of tikt u op Create op de werkbalk en kiest u Files. U kunt het ook rechtstreeks in het gebied met elementen neerzetten. Zie Elementen uploaden voor meer informatie over het uploaden.

 3. Tik op de knop Play op het video-element om een voorvertoning van een video weer te geven in de kaartweergave.

  chlimage_1-201

  U kunt video alleen pauzeren of afspelen in de weergave Card. De knop Afspelen/Pauzeren is niet beschikbaar in de weergave List.

 4. Tik op het pictogram Edit op de kaart om een voorvertoning van de video weer te geven in de weergave Details.

  De video wordt afgespeeld in de native videospeler van de browser. U kunt de video afspelen, pauzeren, het volume bepalen en op het volledige scherm in- of uitzoomen.

  chlimage_1-202

Configuratie voor het uploaden van middelen die groter zijn dan 2 GB

Standaard kunt u met de Experience Manager Elementen geen elementen uploaden die groter zijn dan 2 GB vanwege een maximale bestandsgrootte. Nochtans, kunt u deze grens overschrijven door in CRXDE Lite te gaan en een knoop onder de /apps folder te creëren. Het knooppunt moet dezelfde knooppuntnaam, directorystructuur en vergelijkbare knooppunteigenschappen van volgorde hebben.

Wijzig naast de configuratie Experience Manager Elementen de volgende configuraties om grote elementen te uploaden:

OPMERKING

De klassieke gebruikersinterface Experience Manager heeft geen beperking voor de bestandsgrootte van twee gigabyte. Bovendien wordt de end-to-end workflow voor grote video niet volledig ondersteund.

Als u een hogere maximale bestandsgrootte wilt configureren, voert u de volgende stappen uit in de map /apps.

 1. Tik in AEM op Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Navigeer op de pagina CRXDE Lite in het mappenvenster links naar /libs/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload. Tik op >> pictogram om het directoryvenster weer te geven.

 3. Tik op Overlay Node op de werkbalk. U kunt ook Overlay Node selecteren in het contextmenu.

 4. Tik in het dialoogvenster Overlay Node op OK.

  chlimage_1-203

 5. Vernieuw de browser. Het bedekkingsknooppunt /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload is geselecteerd.

 6. Voer op het tabblad Properties de juiste waarde in bytes in om de maximale grootte tot de gewenste grootte te verhogen. Voer bijvoorbeeld de waarde 32212254720 in om de maximale grootte tot 30 GB te verhogen.

 7. Tik op Save All op de werkbalk.

 8. Tik in AEM op Tools > Operations > Web Console.

 9. Zoek op de pagina Adobe Experience Manager Web Console Bundles onder de kolom Name van de tabel Adobe Granite Workflow External Process Job Handler en tik op.

 10. Stel op de pagina Adobe Granite Workflow External Process Job Handler de seconden voor zowel Default Timeout als Max Timeout velden in op 18000 (vijf uur).

 11. Tik op Save.

 12. Tik in AEM op Tools > Workflow > Models.

 13. Selecteer Workflow Models op de pagina Dynamic Media Encode Video en tik Edit.

 14. Tik op de pagina Workflow op de component Dynamic Media Video Service Process.

 15. Vouw Advanced Settings onder het tabblad Common in het dialoogvenster Step Properties uit.

 16. Geef in het veld Timeout een waarde op van 18000 en tik vervolgens op OK om terug te keren naar de workflowpagina Dynamic Media Encode Video.

 17. Tik boven aan de pagina onder de paginatitel Dynamic Media Encode Video op Save.

Video-elementen publiceren

Nadat uw video-elementen zijn gepubliceerd, kunt u ze als URL of insluiting op een webpagina opnemen in een webpagina. Zie Elementen publiceren.

Video-elementen notities aanbrengen

 1. Tik in de middelenconsole op het pictogram Edit op de elementenkaart om de pagina met elementdetails weer te geven.

 2. Tik op het pictogram Preview om de video af te spelen.

 3. Tik op de knop Annotate om de video een annotatie te geven. Er wordt een aantekening toegevoegd op het specifieke tijdpunt (frame) in de video.

  Tijdens het notiteren kunt u tekenen op het canvas en een opmerking toevoegen aan de tekening. Opmerkingen worden automatisch opgeslagen in Adobe Experience Manager Assets.

  chlimage_1-204

  Tik op Close om de wizard Annotatie af te sluiten.

 4. Als u naar een specifiek punt in de video wilt gaan, geeft u de tijd op in seconden in het tekstveld en klikt u op Jump. Als u bijvoorbeeld de eerste 20 seconden van de video wilt overslaan, typt u 20 in het tekstveld.

  chlimage_1-205

 5. Klik op een annotatie om deze in de tijdlijn weer te geven. Tik op Delete om de annotatie uit de tijdlijn te verwijderen.

  chlimage_1-206

Op deze pagina