Förbättrad sortering av resurser i Experience Manager

Lär dig hur Experience Manager Assets använder sortering på serversidan för att sortera mappresurser eller en sökfråga på en gång i stället för att sortera dem i grupper på klientsidan.

Sökfunktionen i Adobe Experience Manager Assets har förbättrats så att du effektivt kan sortera ett stort antal resurser i mapplistvyn och på sökresultatsidorna. Du kan också sortera tidslinjeposter.

Experience Manager Resurser använder sortering på serversidan för att sortera hela uppsättningen resurser (oavsett var de är stora) i en mapp eller en sökfråga på en gång i stället för att sortera dem i grupper på klientsidan. På så sätt kan förhämtade resultat snabbt visas i användargränssnittet, vilket gör sorteringsåtgärden mer responsiv och snabb.

Sortera resurser i listvyn

Experience Manager Med resurser kan du sortera mappresurser baserat på följande fält:

 • Nat. inst
 • Status
 • Typ
 • Storlek
 • Klassificering
 • Ändrat den
 • Publiceringsdatum
 • Användning
 • Klickningar
 • Impressions
 • Utcheckad
 1. Navigera till en mapp som innehåller ett stort antal resurser.

 2. Klicka/tryck på layoutikonen och växla till listvyn.

  chlimage_1-394

 3. Klicka/tryck på ikonen Sortera bredvid en kolumnrubrik i listan med resurser.

  chlimage_1-395

  Listan med resurser sorteras baserat på fältvärdena.

  chlimage_1-396

OBSERVERA

Om du vill sortera värdena i Name eller Titlekolumnerna ska du täcka över /libs/dam/gui/content/commons/availablecolumns och ändra värdet för sortable till True.

Sortera resurser i sökresultat

Du kan sortera sökresultaten baserat på följande fält:

 • Titel
 • Status
 • Typ
 • Storlek
 • Ändrat den
 • Publiceringsdatum
 1. I rutan OmniSearch söker du efter resurser baserat på önskade villkor.

  chlimage_1-397

 2. Klicka/tryck på layoutikonen och växla till listvyn. Om sökresultaten redan visas i listvyn hoppar du över det här steget.

 3. Klicka/tryck på ikonen Sortera bredvid en kolumnrubrik i listan med resurser. Listan med resurser sorteras baserat på fältvärdena.

  chlimage_1-398

Sortera resurser på tidslinjen

Assets Med kan du sortera tidslinjeposter kronologiskt, t.ex. anteckningar, versioner, arbetsflöden och aktiviteter.

 1. I resursgränssnittet väljer du en resurs som du vill visa tidslinjen för.

 2. Klicka på/tryck på ikonen GlobalNav och välj Timeline.

  chlimage_1-399

 3. Välj en post i listan på tidslinjen. Välj till exempel Comments om du vill visa listan över anteckningar som är associerade med resursen.

  chlimage_1-400

 4. Klicka/tryck på ikonen Sort bredvid etiketten Date. Beroende på vad du väljer listas anteckningarna i den kronologiska/omvända kronologiska ordning som de lades till i resursen.

  chlimage_1-401

På denna sida