Aktivera dubblettidentifiering

Om du försöker överföra en resurs som finns i Adobe Experience Manager Assets identifieras den som duplicerad av dubblettidentifieringsfunktionen. Dubblettidentifiering är inaktiverat som standard. Så här aktiverar du funktionen:

  1. Öppna sidan Adobe Experience Manager Web Console Configurationhttps://[server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Redigera konfigurationen för servleten Day CQ DAM Create Asset.

  3. Välj alternativet detect duplicate och klicka/tryck på Save.

    Välj alternativet Identifiera dubblett i serverleten

Funktionen för att identifiera dubbletter är nu aktiverad i Experience Manager-resurser. När en användare försöker överföra en resurs som finns i AEM, söker systemet efter en konflikt och anger den. Resurserna identifieras med SHA-1-hash som lagras på jcr:content/metadata/dam:sha1, vilket innebär att duplicerade resurser identifieras oavsett filnamn.

På denna sida