Dubbele detectie inschakelen

Als u probeert een middel te uploaden dat in de Middelen van Adobe Experience Manager bestaat, identificeert de dubbele opsporingseigenschap het als dubbel. Dubbele detectie is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

  1. Open de pagina Adobe Experience Manager Web Console Configuration op https://[server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Bewerk de configuratie voor de servlet Day CQ DAM Create Asset.

  3. Selecteer de optie detect duplicate en klik/tik Save.

    Selecteer de optie Duplicaat detecteren in de servlet

De functie voor het opsporen van dubbele gegevens is nu ingeschakeld in Elementen Experience Manager. Wanneer een gebruiker een middel probeert te uploaden dat in AEM bestaat, controleert het systeem op conflict en wijst op het. De elementen worden geïdentificeerd met behulp van SHA-1-hash die is opgeslagen op jcr:content/metadata/dam:sha1. Dit betekent dat dubbele elementen worden gedetecteerd, ongeacht de bestandsnamen.

Op deze pagina