Checka in och checka ut filer i Resurser

FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Med Adobe Experience Manager Assets kan du checka ut resurser för redigering och checka in dem igen när du är klar med ändringarna. När du har checkat ut en resurs kan bara du redigera, kommentera, publicera, flytta eller ta bort resursen. När du checkar ut en resurs låses den. Andra användare kan inte utföra någon av dessa åtgärder på resursen förrän du checkar in resursen igen på Experience Manager Resurser. De kan dock fortfarande ändra metadata för den låsta resursen.

Om du vill kunna checka ut eller checka in resurser måste du ha skrivbehörighet för dem.

Den här funktionen förhindrar att andra användare åsidosätter ändringar som gjorts av en författare där flera användare samarbetar i redigeringsarbetsflöden mellan team.

Checka ut resurser

 1. I resursgränssnittet väljer du den resurs som du vill checka ut. Du kan också välja flera resurser att checka ut.

  chlimage_1-468

 2. Klicka/tryck på knappen Checkout ikon.

  chlimage_1-469

  Observera att Checkout ikonen växlar till Checkin med låset öppet.

  chlimage_1-470

  Logga in som en annan användare om du vill kontrollera om andra användare kan redigera den utcheckade resursen. En låsikon visas på miniatyrbilden för resursen som du har checkat ut.

  chlimage_1-471

  Markera resursen. Observera att verktygsfältet inte visar några alternativ som gör att du kan redigera, kommentera, publicera eller ta bort resursen.

  chlimage_1-472

  Du kan dock klicka/trycka på View Properties om du vill redigera metadata för den låsta resursen.

 3. Klicka på/tryck på ikonen Redigera för att öppna resursen i redigeringsläge.

  chlimage_1-473

 4. Redigera resursen och spara ändringarna. Beskär till exempel bilden och spara.

  chlimage_1-474

  Du kan också välja att anteckna eller publicera resursen.

 5. Välj den redigerade resursen i Assets-gränssnittet och klicka/tryck på ikonen Checkin i verktygsfältet.

  chlimage_1-475

  Den ändrade resursen checkas in i Assets och är tillgänglig för andra användare för redigering.

Tvingad incheckning

Administratörer kan checka in resurser som är utcheckade av andra användare.

 1. Logga in på Assets som administratör.

 2. I resursgränssnittet väljer du en eller flera resurser som har checkats ut av andra användare.

  chlimage_1-476

 3. Klicka/tryck på knappen Release Lock ikon. Resursen checkas in igen och är tillgänglig för redigering för andra användare.

  chlimage_1-477

På denna sida