Installeren Workfront for Experience Manager enhanced connector

Een gebruiker met beheerdertoegang in Adobe Experience Manager installeert de verbeterde schakelaar. Bekijk voordat u gaat installeren de platformondersteuning en andere eerste vereisten voor de aansluiting.

BELANGRIJK

Adobe vereist plaatsing en configuratie van Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector alleen via gecertificeerde partners of Adobe Professional Services. Indien opgesteld en gevormd zonder een verklaarde partner of Adobe Professional Services, wordt deze niet ondersteund door Adobe.

Adobe kan updates voor Adobe Workfront en Adobe Experience Manager die deze aansluiting overbodig maken; als dit voorkomt, kunnen de klanten worden vereist om van het gebruik van deze schakelaar over te gaan.

Voer de volgende stappen uit om de aansluiting te installeren:

 1. Download de connector van Software Distribution link.

 2. De firewall configureren.

 3. Toestaan dat in de verzender HTTP-headers met de naam authorization, username, en apikey. Toestaan GET, POST, en PUT verzoeken om /bin/workfront-tools.

 4. Controleer of de volgende paden niet bestaan in Experience Manager opslagplaats:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
 5. Het pakket installeren met Package Manager. Zie voor informatie over het installeren van pakketten Documentatie pakketbeheer.

 6. Maken wf-workfront-users in Experience Manager Gebruikersgroep en de machtiging toewijzen jcr:all tot /content/dam.

Een systeemgebruiker workfront-tools wordt automatisch gemaakt en de vereiste machtigingen worden automatisch beheerd. Alle gebruikers van Workfront die de schakelaar gebruiken wordt automatisch toegevoegd als deel van deze groep.

De verbinding configureren tussen Experience Manager en Workfront

Ga als volgt te werk om een verbinding met Workfront te maken:

 1. In Experience Manager selecteert u Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Selecteren workfront-tools in het linkerdeelvenster en selecteer Create in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. In de Workfront Connection de vereiste gegevens over uw Workfront implementatie en selecteer Connect to Workfront optie. Wanneer de verbinding is gelukt, wordt de Workfront aangepaste documentintegratie wordt automatisch gemaakt in het dialoogvenster Workfront milieu.

  Verbinden Experience Manager en Workfront

 4. Als u de verbinding wilt controleren, opent u deze in Workfront en controleert u of de API-sleutel gelijk is en of de verbinding Enabled. Selecteer Setup > Documents > Custom Integrations in Workfront.

Op deze pagina