Vertaalprojecten maken voor inhoudsfragmenten

Naast elementen ondersteunt Adobe Experience Manager (AEM) Assets workflows voor het kopiëren van talen voor inhoudsfragmenten (inclusief variaties). Er is geen extra optimalisatie vereist voor het uitvoeren van workflows voor het kopiëren van talen op inhoudsfragmenten. In elke werkstroom wordt het volledige inhoudsfragment verzonden voor vertaling.

De typen workflows die u op inhoudsfragmenten kunt uitvoeren, lijken precies op de typen werkstromen die u voor elementen uitvoert. Bovendien komen de opties die beschikbaar zijn binnen elk workflowtype overeen met de opties die beschikbaar zijn onder de corresponderende workflowtypen voor elementen.

U kunt de volgende typen workflows voor het kopiëren van talen uitvoeren op inhoudsfragmenten:

Maken en vertalen

In deze workflow worden inhoudsfragmenten die moeten worden vertaald, gekopieerd naar de hoofdmap van de taal waarnaar u wilt vertalen. Bovendien wordt, afhankelijk van de opties u kiest, een vertaalproject gecreeerd voor de inhoudsfragmenten in de console van Projecten. Afhankelijk van de instellingen kan het vertaalproject handmatig worden gestart of automatisch worden uitgevoerd zodra het vertaalproject is gemaakt.

Taalkopieën bijwerken

Wanneer het broninhoudsfragment wordt bijgewerkt of gewijzigd, moet het bijbehorende taalspecifieke inhoudsfragment opnieuw worden vertaald. De workflow voor het kopiëren van de updatetaal zet een extra groep inhoudsfragmenten om en neemt deze op in een taalkopie voor een bepaalde landinstelling. In dit geval worden de vertaalde inhoudsfragmenten toegevoegd aan de doelmap die al eerder vertaalde inhoudsfragmenten bevat.

Workflow maken en vertalen

De workflow Maken en vertalen bevat de volgende opties. De procedurele stappen die aan elke optie zijn gekoppeld, zijn vergelijkbaar met die welke aan de overeenkomstige optie voor activa zijn gekoppeld.

Workflow voor het kopiëren van talen bijwerken

De workflow voor het kopiëren van de taal Bijwerken bevat de volgende opties. De procedurele stappen die aan elke optie zijn gekoppeld, zijn vergelijkbaar met die welke aan de overeenkomstige optie voor activa zijn gekoppeld.

U kunt ook tijdelijke-taalkopieën maken voor fragmenten, vergelijkbaar met de manier waarop u tijdelijke kopieën maakt voor elementen. Zie Tijdelijke taalkopieën maken voor elementen voor meer informatie.

Gemengde-mediafragmenten omzetten

Experience Manager Hiermee kunt u inhoudsfragmenten vertalen die verschillende typen media-elementen en -verzamelingen bevatten. Als u een inhoudsfragment vertaalt dat inline-elementen bevat, worden de vertaalde kopieën van deze elementen opgeslagen onder de hoofdmap van de doeltaal.

Als het inhoudsfragment een verzameling bevat, worden de elementen in de verzameling samen met het inhoudsfragment vertaald. De vertaalde exemplaren van de activa worden opgeslagen binnen de aangewezen wortel van de doeltaal bij een plaats die de fysieke plaats van de bronactiva onder de wortel van de brontaal aanpast.

Als u inhoudsfragmenten met gemengde media wilt kunnen vertalen, bewerkt u eerst het standaardvertaalframework om de vertaling van inline-elementen en -verzamelingen met betrekking tot inhoudsfragmenten mogelijk te maken.

 1. Klik/tik het Experience Manager embleem, en navigeer aan Tools > Deployment > Cloud Services.

 2. Zoek Translation Integration onder Adobe Marketing Cloud en klik/tik Show Configurations.

  chlimage_1-444

 3. Klik/tik Default configuration (Translation Integration configuration) in de lijst met beschikbare configuraties om de pagina Default configuration te openen.

  chlimage_1-445

 4. Klik op Edit op de werkbalk om het dialoogvenster Translation Config weer te geven.

  chlimage_1-446

 5. Navigeer naar het tabblad Assets en kies Inline Media Assets and Associated Collections in de lijst Translate Content Fragment Assets. Klik of tik op OK om de wijzigingen op te slaan.

  chlimage_1-447

 6. Open vanuit de hoofdmap in het Engels een inhoudsfragment.

  chlimage_1-448

 7. Klik/tik het Insert Asset pictogram.

  chlimage_1-449

 8. Voeg een element in het inhoudsfragment in.

  chlimage_1-450

 9. Klik/tik het Associate Content pictogram.

  chlimage_1-451

 10. Klik of tik op Associate Content.

  chlimage_1-452

 11. Selecteer een verzameling en neem deze op in het inhoudsfragment. Klik of tik op Save.

  chlimage_1-453

 12. Selecteer het inhoudsfragment en klik/tik op het pictogram GlobalNav.

 13. Selecteer References in het menu om het deelvenster References weer te geven.

  chlimage_1-454

 14. Klik/tik Language Copies onder Copies om de taalexemplaren te tonen.

  chlimage_1-455

 15. Klik/tik Create & Translate van bij de bodem van het paneel om het Create & Translate dialoog te tonen.

  chlimage_1-456

 16. Selecteer de doeltaal in de lijst Target Languages.

  chlimage_1-457

 17. Selecteer het type vertaalproject in de lijst Project.

  chlimage_1-458

 18. Geef de titel van het project op in het tekstvak Project Title en klik/tik op Maken.

  chlimage_1-459

 19. Navigeer aan de Projects console, en open de projectomslag voor het vertaalproject u creeerde.

  chlimage_1-460

 20. Klik of tik op de projecttegel om de pagina met projectdetails te openen.

  chlimage_1-461

 21. Verifieer vanuit de tegel Vertaaltaak het aantal te vertalen middelen.

 22. Start de vertaaltaak vanaf de tegel Translation Job.

  chlimage_1-462

 23. Klik op de ovalen onder aan de tegel Vertaal-taak om de status van de vertaaltaak weer te geven.

  chlimage_1-463

 24. Klik of tik op het inhoudsfragment om het pad van de vertaalde gekoppelde elementen te controleren.

  chlimage_1-464

 25. Herzie de taalexemplaar voor de inzameling in de console van Inzamelingen.

  chlimage_1-465

  U ziet dat alleen de inhoud van de verzameling wordt vertaald. De verzameling zelf is niet vertaald.

 26. Navigeer naar het pad van het vertaalde gekoppelde element. Merk op dat het vertaalde element wordt opgeslagen onder de wortel van de doeltaal.

  chlimage_1-466

 27. Navigeer naar de elementen in de verzameling die samen met het inhoudsfragment zijn vertaald. Merk op dat de vertaalde exemplaren van de activa bij de aangewezen doeltaalwortel worden opgeslagen.

  chlimage_1-467

  OPMERKING

  De procedures voor het toevoegen van een inhoudsfragment aan een bestaand project of voor het uitvoeren van updatewerkstromen zijn gelijkaardig aan de overeenkomstige procedures voor activa. Zie voor leidraden voor deze procedures de voor activa beschreven procedures.

Op deze pagina