Associerat innehåll

FÖRSIKTIGHET

Vissa funktioner för innehållsfragment kräver AEM 6.4 Service Pack 2 (6.4.2.0) eller senare.

Associerat innehåll ger anslutningen så att resurser (t.ex.) kan (valfritt) användas med fragmentet när det läggs till på en innehållssida. Detta ger flexibilitet genom att tillhandahålla ett antal resurser att komma åt när du använder innehållsfragmentet på en sida, samtidigt som det minskar tiden som krävs för att söka efter rätt resurs.

Lägga till associerat innehåll

OBSERVERA

Det finns olika metoder för att lägga till visuella resurser (t.ex. bilder) till avsnittet och/eller sidan.

Om du vill skapa en association måste du först lägga till dina mediefiler i en samling. När det är klart kan du:

 1. Öppna fragmentet och välj Associated Content på sidopanelen.

  chlimage_1-207

 2. Välj Associate Content eller Associate Collection (beroende på om några samlingar redan har associerats eller inte).

 3. Välj önskad samling.

  Du kan också lägga till själva fragmentet i den valda samlingen; detta hjälper till att spåra.

  cfm-6420-04

 4. Bekräfta (med bockmarkering). Samlingen listas som associerad.

  cfm-6420-05

Redigera associerat innehåll

När du har kopplat en samling kan du:

 • Ta bort associationen.
 • Lägg till resurser i samlingen.
 • Välj en resurs för ytterligare åtgärder.
 • Redigera resursen.

På denna sida