Zoeken naar elementen uitbreiden

U kunt zoekmogelijkheden voor Adobe Experience Manager-middelen uitbreiden. Experience Manager Middelen zoeken op elementen op tekenreeksen.

Het zoeken wordt gedaan via de interface QueryBuilder zodat kan het onderzoek met verscheidene predikaten worden aangepast. U kunt de standaardset voorspelden in de volgende map bedekken: /apps/dam/content/search/searchpanel/facets.

U kunt ook extra tabbladen toevoegen aan het deelvenster Elementen van Experience Manager.

LET OP

Vanaf Experience Manager 6.4 is de klassieke gebruikersinterface afgekeurd. Voor aankondiging, zie Vervangen en Verwijderde Eigenschappen. U wordt aangeraden de interface met aanraakbediening te gebruiken. Voor aanpassingen, zie Facetten van het Onderzoek.

Bedekken

Als u de vooraf geconfigureerde voorspelling wilt bedekken, kopieert u de facets-node van /libs/dam/content/search/searchpanel naar /apps/dam/content/search/searchpanel/ of geeft u een andere facetURL-eigenschap op in de configuratie van het deelvenster Zoeken (de standaardinstelling is /libs/dam/content/search/searchpanel/facets.overlay.infinity.json).

screen_shot_2012-06-05at113619am

OPMERKING

Standaard bestaat de mappenstructuur onder / apps niet en moet deze worden gemaakt. Zorg ervoor dat de knooptypes die onder / libs aanpassen.

Tabs toevoegen

U kunt extra lusjes van het Onderzoek toevoegen door hen in Experience Manager Middelen Admin te vormen. Extra tabbladen maken:

 1. Maak de mapstructuur /apps/wcm/core/content/damadmin/tabs,als deze nog niet bestaat, en kopieer het tabs-knooppunt van /libs/wcm/core/content/damadmin en plak het.

 2. Maak en configureer het tweede tabblad naar wens.

  OPMERKING

  Wanneer u een tweede deelvenster voor sitebeheer maakt, moet u een eigenschap id instellen om formulierconflicten te voorkomen.

Aangepaste voorvertoningen maken

Experience Manager De activa komen met een reeks vooraf bepaalde predikaten die kunnen worden gebruikt om een pagina van het Aandeel van Activa aan te passen. Het aanpassen van een Aandeel van Activa op deze manier is behandeld in Creërend en Vormend een Pagina van het Aandeel van Activa.

Naast het gebruiken van reeds bestaande predikaten, Experience Manager kunnen de ontwikkelaars hun eigen predikaten ook creëren gebruikend de Bouwer van de Vraag API.

Voor het maken van aangepaste predikaten is basiskennis over het Widget-framework vereist.

De beste praktijken moeten een bestaand predikaat kopiëren en het aanpassen. Voorspellen van voorbeelden bevinden zich in /libs/cq/search/components/predicates.

Voorbeeld: Een eenvoudige voorspelling van eigenschappen maken

Een voorspelling van eigenschappen maken:

 1. Creeer een componentenomslag in uw projectfolder, bijvoorbeeld /apps/geometrixx/components/titlepredicate.

 2. Toevoegen content.xml:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <jcr:root xmlns:sling="https://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
   xmlns:cq="https://www.day.com/jcr/cq/1.0"
   xmlns:jcr="https://www.jcp.org/jcr/1.0"
    jcr:primaryType="cq:Component"
    jcr:title="Title Predicate"
    sling:resourceSuperType="foundation/components/parbase"
    allowedParents="[*/parsys]"
    componentGroup="Search"/>
  
 3. Toevoegen titlepredicate.jsp.

  <%--
   Sample title predicate component
  
  --%><%@ page import="java.util.Calendar" %><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  
    // A unique id is necessary in case this predicate is inserted multiple times on the same page
    String elemId = "cq-predicate-" + Long.toString(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
  
  %><div class="predicatebox">
  
    <div class="title">Title</div>
  
    <%-- The wrapper for the form elements. All items will be append to this wrapper. --%>
    <div id="<%= elemId %>" class="content"></div>
  
  </div><script type="text/javascript">
  
    CQ.Ext.onLoad(function() {
  
      var predicateName = "property";
      var propertyName = "jcr:content/metadata/dc:title";
      var elemId = "<%= elemId %>";
  
      // Get the page wide available QueryBuilder.
      var qb = CQ.search.Util.getQueryBuilder();
  
      // createId adds a counter to the predicate name - useful in case this predicate
      // is inserted multiple times on the same page.
      var id = qb.createId(predicateName);
  
      // Hidden field that defines the property to search for; in our case this
      // is the "dc:title" metadata. The name "property" (or "1_property", "2_property" etc.)
      // indicates the server to use the property predicate
      // (com.day.cq.search.eval.JcrPropertyPredicateEvaluator).
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": elemId,
        "name": id,
        "value": propertyName
      });
  
      // The visible text field. The name has to be like the one of the hidden field above
      // plus the ".value" suffix.
      qb.addField({
        "xtype": "textfield",
        "renderTo": elemId,
        "name": id + ".value"
      });
  
      // Depending on the predicate additional parameters allow to configure the
      // predicate. Here we add an operation parameter to create a "like" query.
      // Again note the name set to the id and a suffix.
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": elemId,
        "name": id + ".operation",
        "value": "like"
      });
  
    });
  
  </script>
  
 4. Als u de component beschikbaar wilt maken, moet u deze kunnen bewerken. Als u een component bewerkbaar wilt maken in CRXDE, voegt u een knooppunt cq:editConfig van het primaire type cq:EditConfig toe. U kunt alinea's verwijderen door een eigenschap met meerdere waarden cq:actions met één waarde van DELETE toe te voegen.

 5. Navigeer naar de browser en schakel op de voorbeeldpagina (bijvoorbeeld press.html) naar de ontwerpmodus en schakel de nieuwe component in voor het predikaat-alineasysteem (bijvoorbeeld left).

 6. In de modus Bewerken is de nieuwe component nu beschikbaar in de hulpwerkschijf (in de groep Zoeken). Plaats de component in de kolom Predicates en typ een zoekwoord, bijvoorbeeld Diamond, en klik op het vergrootglas om de zoekopdracht te starten.

  OPMERKING

  Zorg er bij het zoeken voor dat u de term exact typt, inclusief het juiste hoofdlettergebruik.

Voorbeeld: Een eenvoudige groepspreiding maken

Om een groep te bouwen predikaat:

 1. Creeer een componentenomslag in uw projectfolder, bijvoorbeeld /apps/geometrixx/components/picspredicate.

 2. Toevoegen content.xml:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <jcr:root xmlns:sling="https://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
   xmlns:cq="https://www.day.com/jcr/cq/1.0"
   xmlns:jcr="https://www.jcp.org/jcr/1.0"
    jcr:primaryType="cq:Component"
    jcr:title="Image Formats"
    sling:resourceSuperType="foundation/components/parbase"
    allowedParents="[*/parsys]"
    componentGroup="Search"/>
  
 3. Toevoegen titlepredicate.jsp:

  <%--
  
   Sample group predicate component
  
  --%><%@ page import="java.util.Calendar" %><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  
    // A unique id is necessary in case this predicate is inserted multiple times on the same page.
    String elemId = "cq-predicate-" + Long.toString(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
  
  %><div class="predicatebox">
  
    <div class="title">Image Formats</div>
  
    <%-- The wrapper for the form elements. All items will be append to this wrapper. --%>
    <div id="<%= elemId %>" class="content"></div>
  
  </div><script type="text/javascript">
  
    CQ.Ext.onLoad(function() {
  
      var predicateName = "property";
      var propertyName = "jcr:content/metadata/dc:format";
      var elemId = "<%= elemId %>";
  
      // Get the page wide available QueryBuilder.
      var qb = CQ.search.Util.getQueryBuilder();
  
      // Create a unique group ID; will return e.g. "1_group".
      var groupId = qb.createGroupId();
  
      // Hidden field that defines the property to search for - in our case "dc:format" -
      // and declares the group of predicates. "property" in the name ("1_group.property")
      // indicates to the server to use the "property predicate"
      // (com.day.cq.search.eval.JcrPropertyPredicateEvaluator).
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": "<%= elemId %>",
        "name": groupId + "." + predicateName, // 1_group.property
        "value": propertyName
      });
  
      // Declare to combine the multiple values using OR.
      qb.add(new CQ.Ext.form.Hidden({
        "name": groupId + ".p.or", // 1_group.p.or
        "value": "true"
      }));
  
      // The options
      var options = [
        { "label":"JPEG", "value":"image/jpeg"},
        { "label":"PNG", "value":"image/png" },
        { "label":"GIF", "value":"image/gif" }
      ];
  
      // Build a checkbox for each option.
      for (var i = 0; i < options.length; i++) {
        qb.addField({
          "xtype": "checkbox",
          "renderTo": "<%= elemId %>",
          // 1_group.property.0_value, 1_group.property.1_value etc.
          "name": groupId + "." + predicateName + "." + i + "_value",
          "inputValue": options[i].value,
          "boxLabel": options[i].label,
          "listeners": {
            "check": function() {
              // Submit the search form when checking/unchecking a checkbox.
              qb.submit();
            }
          }
        });
      }
  
    });
  
 4. Als u de component beschikbaar wilt maken, moet u deze kunnen bewerken. Als u een component bewerkbaar wilt maken in CRXDE, voegt u een knooppunt cq:editConfig van het primaire type cq:EditConfig toe. U kunt alinea's verwijderen door een eigenschap met meerdere waarden cq:actions met één waarde van DELETE toe te voegen.

 5. Navigeer naar de browser en schakel op de voorbeeldpagina (bijvoorbeeld press.html) naar de ontwerpmodus en schakel de nieuwe component in voor het predikaat-alineasysteem (bijvoorbeeld left).

 6. In de modus Bewerken is de nieuwe component nu beschikbaar in de hulpwerkschijf (in de groep Zoeken). Plaats de component in de kolom Predicates.

Vooraf geïnstalleerde widgets

De volgende voorspelling is beschikbaar als vooraf geconfigureerde ExtJS-widgets.

FulltextPredicate

Eigenschap Type Beschrijving
predikaatName Tekenreeks Naam van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde fulltext
searchCallback -functie Callback voor het teweegbrengen van onderzoek op gebeurtenis keyup. Heeft als standaardwaarde CQ.wcm.SiteAdmin.doSearch

PropertyPredicate

Eigenschap Type Beschrijving
predikaatName Tekenreeks Naam van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde property
propertyName Tekenreeks Naam van de eigenschap JCR. Heeft als standaardwaarde jcr:title
defaultValue Tekenreeks Standaardwaarde vooraf ingevuld.

PathPredicate

Eigenschap Type Beschrijving
predikaatName Tekenreeks Naam van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde path
rootPath Tekenreeks Hoofdpad van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde /content/dam
pathFieldPredicateName Tekenreeks Heeft als standaardwaarde folder
showFlatOption Boolean Markering voor het selectievakje search in subfolders. Heeft als standaardwaarde true.

DatePredicate

Eigenschap Type Beschrijving
predikaatName Tekenreeks Naam van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde daterange
eigenschapsnaam Tekenreeks Naam van de eigenschap JCR. Heeft als standaardwaarde jcr:content/jcr:lastModified
defaultValue Tekenreeks Vooraf ingestelde standaardwaarde

OptionsPredicate

Eigenschap Type Beschrijving
title Tekenreeks Hiermee wordt een extra bovenste titel toegevoegd
predikaatName Tekenreeks Naam van de voorspelling. Heeft als standaardwaarde daterange
eigenschapsnaam Tekenreeks Naam van de eigenschap JCR. Heeft als standaardwaarde jcr:content/metadata/cq:tags
samenvouwen Tekenreeks Niveau samenvouwen. Heeft als standaardwaarde level1
triggerSearch Boolean Markering voor het activeren van zoekopdrachten bij controle. Standaard ingesteld op false
searchCallback -functie Callback voor het teweegbrengen van onderzoek. Heeft als standaardwaarde CQ.wcm.SiteAdmin.doSearch
searchTimeoutTime Getal Time-out voordat searchCallback wordt gestart. Wordt standaard ingesteld op 800 ms

Zoekresultaten aanpassen

De presentatie van zoekresultaten op een pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen wordt bepaald door de geselecteerde lens. Experience Manager Elementen worden geleverd met een set vooraf gedefinieerde lenzen die kunnen worden gebruikt om een pagina voor het delen van elementen aan te passen. Het aanpassen van een Aandeel van Activa op deze manier is behandeld in Creërend en Vormend een Pagina van het Aandeel van Activa.

Naast het gebruik van reeds bestaande lenzen kunnen ontwikkelaars ook hun eigen lenzen maken.Experience Manager

Op deze pagina